Egyptská škola, kde je hlavní předmět čeština

Často se mluví o kulturní propasti mezi západem a islámským světem nebo mezi Evropou a arabskými zeměmi. Mnohé malé projekty, nepříliš známé široké veřejnosti, se ale snaží tohle hrubě obecné tvrzení popírat. A podílí se na nich také česká kultura. Jedním takovým počinem je i výuka českého jazyka na univerzitě v egyptské metropoli Káhiře.

Na Univerzitě Ajn Šams, druhé největší univerzitě v Káhiře, sídlí Katedra slovanských jazyků. Tady je jediné místo v celém arabském světě, kde se vyučuje čeština na univerzitní úrovni. Začátky výuky ale nebyly právě romantické.

"Studium českého jazyka začalo až v 60. letech 20. století, když byly mimořádně dobré vztahy mezi Egyptem a bývalým Československem. Egypt dovážel z Československa zbraně, tak byla potřeba, aby v egyptské armádě byli čeští experti, kteří by Egypťanům pomáhali. Asi 60 studentů absolvovalo kurz českého jazyka. Všichni pracovali jako tlumočníci a překladatelé v egyptské armádě," líčí původní důvod výuky češtiny v Egyptě doktor Amr Šatúrí, jeden z pěti egyptských bohemistů, kteří tady češtinu vyučují.

Ve spartánsky vybavené učebně právě probíhá hodina češtiny. V dlouhých lavicích sedí odděleně studenti v části u dveří a početnější studentky, v pestrobarevných šátcích, v části u oken. Doktorka Džihán Sámí, šaramantní dáma, která strávila studiem v Česku pět let života, právě arabsky vysvětluje prvnímu ročníku použití dokonavých a nedokonavých sloves.

O přestávce jsem oslovil dvě studentky, nejdřív se vzorně česky představily. Jsou to prvačky, úplné začátečnice, takže dál už mi povídaly arabsky o tom, co je na češtině nejvíc trápí.

"Vzory, všechny ty vzory středního, mužského a ženského rodu, těžké je jejich skloňování, gramatika je obecně dost těžká. Také nepravidelná slovesa, dokonavá, nedokonavá, to je oříšek, vážně je to asi největší problém," přiblížily studentky.

V každém ze čtyř ročníků je průměrně patnáct studentů. Děvčata převažují, stejně jako na celé Fakultě jazyků. Doktor Amr mi vysvětloval, co Egypťany ke studiu češtiny vede: "V Egyptě je v poslední době velký zájem, protože studium českého jazyka má uplatnění v turistickém ruchu. Česká republika posílá do Egypta každý rok více než čtvrt miliónu turistů."

Každý rok odjíždí pět nejlepších studentů na několikaměsíční studijní pobyt do České republiky. Tam si samozřejmě zlepší své jazykové znalosti. Pro téměř všechny je to ale zároveň první cesta za hranice Egypta. Studenti u nás tedy procházejí určitým kulturním šokem.

"Nejen kulturní šok, ale poprvé vidím, že ten jazyk existuje a jsou lidé, kteří česky mluví. To bylo fantastické. První kulturní šok je nesmírný. Zejména pro naše holky, které většinou pocházejí z konzervativních rodin a nejsou zvyklé na takový způsob života," říká další vyučující doktor Chálid.

Většina egyptských studentů si ale prý v Česku rychle zvykne a domů se jim kolikrát ani nechce. Dína právě letos ukončila studium a má jasno v tom, jak si chce zařídit svůj další život.

"Máme tady tradice: 'Jsi holka, zůstaneš doma, musíš se vdát.' A takové blbosti. Nechci být typická Egypťanka, která zůstane doma, čeká na ženicha, potom čeká na děti a pak počká na smrt. To nechci, chci jiný život. Chci být nezávislá, samostatná..." řekla česky Dina.

Až budete trávit dovolenou v Egyptě a budete mít místního průvodce, který bude mluvit perfektně česky, zeptejte se ho, jestli nestudoval bohemistiku na univerzitě Ajn Šams.

autor: mac
Spustit audio