Důležité je, v jakém prostředí začne mladý člověk řídit, říká ke snížení věkové hranice na 17 let odborník

Co přinese novela silničního zákona, která by měla zjednodušit bodový systém a zpřísnit postihy za závažné přestupky a naopak zmírnit pokuty u těch drobnějších? Má se snížit věková hranice řidičů a za jakých podmínek? A co je hlavní příčinou dopravních nehod a jak na to nová pravidla pamatují? Hostem Vladimíra Kroce byl Tomáš Neřold, vedoucí oddělení ministerstva dopravy pro bezpečnost silničního provozu.

Vláda dnes projednala významnou změnu bodového systému, pokut a definic přestupků na českých silnicích. Co by se ve stručnosti mělo od příštího roku změnit?

Jednak jde o změnu samotné bodové škály, kdy máme momentálně pět bodových sazeb. Nově by byly pouze tři. Cílem je větší přehlednost. Dále se jedná o úpravu sankcí, které se zvyšují, ale pouze u nejzávažnějších přestupků. Jedná se především o zvýšení horních sazeb například ve správním řízení.

Cílíme opravdu na přestupky, jako je například vysoké překročení rychlosti, držení telefonu za volantem, předjíždění v místech, kde je to zakázáno, vjíždění na železniční přejezd nebo vjezd na červenou v rozporu se signálem „stůj“. Toto všechno se zpřísňuje. U bagatelních přestupků je to naopak mírnější. Také bych nechtěl opomenout, že důležitým bodem jsou nové prvky pro začínající mladé řidiče, které velmi potřebujeme, což je řidičský průkaz na zkoušku i pozitivní motivace v podobě řízení od sedmnácti let.

Podle předběžných statistik, které se ještě budou upřesňovat, byl loňský rok druhým nejméně tragickým od roku 1961, kdy se statistiky vedou. Jen pro zajímavost, nejméně tragický byl covidový rok 2020, kdy se méně jezdilo, a tedy i méně bouralo. Proč je potřeba postihy zpřísňovat? Chtěl jsem se také ptát, jak se díváte na novinku, kterou je daná možnost začít řídit už od 17 let pod dohledem bezúhonného mentora, v úvodu jste už ale řekl, že to vítáte. Proč?

Čtěte také

Možná je překvapivé, že BESIP se staví za to, aby mladí řidiči jezdili ještě o rok dříve, když druhým dechem říkáme, že jde o nejrizikovější skupinu.

Chtěl jsem právě namítnout, jestli je to prozíravé, protože například ministr dopravy Martin Kupka (ODS) upozornil na to, že nezkušených řidičů jsou tři procenta, ale způsobí jedenáct procent nehod.

Přesto se velmi stavím za zavedení tohoto opatření a to z toho důvodu, že není ani tak podstatné, v kolika přesně letech začne člověk řídit. Mentální rozdíl je u řidičů velmi individuální, jak potvrdí většina psychologů. Zadruhé jde o rozpětí několika měsíců, většinou to není ani celý rok, není to takový rozdíl. Mnohem důležitější je, v jakém prostředí mladý člověk začne s řízením. Je velice pozitivní, když začne řídit se svým rodičem.

V Německu je to obvyklé u 98 procent mladých řidičů. S prvními návyky a první zkušeností s určitou krizovou situací a zásadami toho, že mám na silnici předvídat, dávat pozor na jiné, například i agresivnější, řidiče nebo jak řídit za mokra, může rodič významně pomoci. Je to zcela něco jiného, než když člověk řídí sice od osmnácti let, ale první zkušenosti nabírá, když jede z nočního podniku a má tam tři nebo čtyři stejně staré spolujezdce.

Řidiči si málo uvědomují, že nedodržení bezpečné vzdálenosti je pro plynulost provozu problémem.

K nejčastějším příčinám dopravních nehod podle ministerstva dopravy patří nedodržování bezpečné vzdálenosti od ostatních vozidel. Jestli se nemýlím, podle vašeho zjištění doporučenou vzdálenost sedmdesát procent řidičů nedodržuje. Neměla by být, například po vzoru sousedního Německa, důsledně vymáhána zákonem?
Nedodržení bezpečné vzdálenosti nepatří mezi příčiny nehod, které vedou k nejtragičtějším následkům. Nicméně je pravdou, že je faktorem, který například spolupůsobí to, že má nehoda těžší následky. Také je to poměrně častá příčina u menších nehod, kdy například dojde pouze k tzv. plechu, tedy určité kolizi. Řidiči si ale také málo uvědomují, že je to problém pro plynulost provozu, protože tím, že bezpečnou vzdálenost nedodržují, plynulost provozu zhoršují.

Podle šéfa dopravní policie loni oproti předchozímu roku výrazně přibylo nehod způsobených pod vlivem alkoholu. Reflektují to podle vás nová pravidla dostatečně?

Čtěte také

Jedna věc je celkový počet nehod s alkoholem. Oproti tomu je příznivou zprávou, že se významně nezvyšuje počet nehod pod vlivem alkoholu s následkem úmrtí nebo těžkých zranění. Ale nechci to vůbec bagatelizovat. Návrh určitě reflektuje, že právě řízení pod vlivem alkoholu je potřeba držet na uzdě.

Reflektuje to například v tom, že se v nejpřísnějším pásmu zpřísnily tresty za odmítnutí testu na alkohol, což je jeden ze způsobů, jak se ze sankce vykroutit. Nyní zde bude zákaz řízení až na tři roky. Je tam také nejvyšší pásmo pokuty. Určitě si myslím, že to bude citelně fungovat.

Na jakou částku by měla stoupnout pokuta u nejzávažnějších přečinů, jako je zavinění nehody s ublížením na zdraví? A kdo všechno se podílel na přípravě nových pravidel? Poslechněte si celý rozhovor.

autoři: Vladimír Kroc , ula

Související