Drahomíra Miklošová, starostka obce Obrnice

Před několika lety provedla tehdejší chomutovská primátorka Ivana Řápková průzkum bojem a zkusila ne zcela úspěšně v exekucích odebírat neplatičům a notorickým dlužníkům část nebo celé jejich sociální dávky. Teď se snaží už jako poslankyně prosadit zákon, který by umožňoval v podstatě to samé, konkrétně u příspěvků na živobytí. V Senátu neuspěla o 1 hlas a ve sněmovně bude muset sehnat minimálně 100 kolegů, aby horní komoru dohromady přehlasovali. I tak ale celá norma vzbuzuje zásadní otázku bude takto tvrdý přístup fungovat? Začíná Dvacet minut Radiožurnálu, přeji vám dobré odpoledne. Dnes je mým hostem starostka obce Obrnice nedaleko Mostu, paní Drahomíra Miklošová. Dobrý den, paní starostko.

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Abych to uvedl do kontextu, Obrnice mají 2557 obyvatel, z toho zhruba 40 % je Romů. Proč u vás při této skladbě obyvatel nejsou pořádány demonstrace proti nepřizpůsobivým nebo proti vám a radnici jako například v severních Čechách, tedy myslím severněji než u vás?

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
No, já si myslím, že je to především proto, že jsme před 5 lety zahájili celou řadu kroků a opatření ponaučeni ze situace především v Litvínově a v Janově a tyto kroky jsme začali realizovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
K těm krokům se dostaneme, ale pokládáte teď ten stav za řekněme daný, problematiku vyřešenou, nebo to je celé řekněme v procesu a je potřeba něco neustále udržovat, aby to fungovalo?

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
Samozřejmě, že to není vyřešeno, že ten problém bude ještě na hodně, hodně let a myslím si možná i generaci, než se zcela vyřeší, možná vůbec, jestli se vyřeší. Ale je nutno s tím neustále pracovat. Není možnou usnout na vavřínech jenom proto, že u nás je klid.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu zvlášť Obrnice a řekněte vy a vaše vedení radnice, paní starostko, jste mnohdy dáváni za příklad, možná i tak se to dá říct, například jiným obcím a jiným samosprávám, jakým způsobem nakládat, řekněme, s lidmi, kteří ne zcela úplně dodržují zákony a možná i s romských etnikem. Cítíte se být v nějaké pozici, že víte, jak na to?

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
Tak částečně si myslím, že tu filozofii, kterou jsme přijali, tak přináší, bych řekla, pozitivní výsledky, takže si myslím, že částečně asi vím, jak řešit ty problémy. A ukazuje se, že zatím nám to vychází. Nechci to samozřejmě zakřiknout, ale je to neustálý každodenní boj.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A jak vycházíte s Romy v Obrnicích?

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
Řekla bych, že je tam smír, který samozřejmě může být křehký, ale je tam smír, je tam klid, nemusíte se vůbec obávat do té obce přijít ve večerních hodinách, v nočních hodinách. Nedochází tam k žádným přepadávání, nějaké násilné trestné činnosti. Samozřejmě drobné krádeže, tam to je zcela běžné si myslím asi všude, tomu se zabránit asi nedá.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To asi ano. Když potom, my jsme se viděli ve Speciálu Radiožurnálu ve Varnsdorfu, když potom přijedete do Šluknovského výběžku a jste ve městě a procházíte kolem ubytoven, ve kterých jsou doslova jaksi natlačeny romské rodiny a víte, že před několika dny tam probíhaly demonstrace, ve kterých se demonstrovalo proti radnicím, tak co si v ten moment říkáte, říkáte si vy jste tady udělali něco špatně, anebo to je něco, čemu tak úplně nerozumím?

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
No, já si myslím, že se tam zaspalo, protože nemohu přeci přehlížet, když se mi to nějakého objektu začíná kumulovat větší počet lidí, o kterých nic nevím, odkud přicházejí, jak se tam v tom městě budou chovat a co od nich mohu očekávat. A pokud toto budu přehlížet a nebudu komunikovat ať s majitelem těch ubytoven, případně dalšího bytového fondu, tak můžu jedině očekávat, že se mi potom tam něco narodí, co mě velmi překvapí a s čím si potom už nebudu vědět rady.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
K tomu samotnému bytovému fondu se vraťme, ale ještě pojďme možná k legislativním otázkám. Včera v Senátu o jeden hlas neuspěla paní poslankyně Ivana Řápková s novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi. Ta by zaváděla možnost, aby obce u notorických neplatičů použily jednu ze sociálních dávek, konkrétně příspěvek na živobytí na uhrazení těch dlužných částek. Vy byste takový nástroj nevyužila?

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
To je otázka, protože pokud by to bylo pouze pro obce, tak v mnoha případech bych to asi využila, ale vždycky je nutno asi posoudit případ té rodiny, do jaké situace bych je tím dostala. Jde o to, kolik finančních prostředků dostanou a když bychom jim z toho mohli odebrat dlužné částky, tak, abychom je dostali do ještě horší situace, než ve které jsou, a pokud by to samozřejmě bylo možné, tak bych to využilo, ale vždycky s individuálním posouzením v každém případě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Paní poslankyně vůči svým kritikům argumentuje například větami to, že dlužníkům by po zavedení dávky muselo zůstat v rukou pouhé existenční minimum, které je nyní 2020 korun na měsíc, je podle mě dostatečné. Je to dostatečné?

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
No, tak existenční minimum určitě není dostatečné, to z toho se vyžít asi nedá, proto i mají možnost využít veřejnou službu tito, kteří se dostávají do toho existenčního minima a skutečně ve velkém počtu tito lidé nám dochází na veřejnou službu a je to průměrně 20, 25 lidí v měsíci, kteří si odpracovávají těch 30 hodin v měsíci, aby mohli dostat aspoň těch dalších 1500 korun na to živobytí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To, že by se řekněme kvůli uhrazení dluhů ať už na nájemném, nebo na nějakých službách nebo na čemkoliv jiném vůči obci použila jedna ze sociálních dávek, je to pro vás jaksi příliš tvrdý nástroj, anebo by to mělo patřit do toho portfolia nástrojů, které samosprávy má?

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
Já si myslím, že pokud by to bylo pro samosprávu, tak ano. Já jenom mám obavy, aby to nebylo jakoby zneužito exekutory, prostě opravdu, aby to sloužilo jenom pro tu obec, která to umí vyhodnotit. A tam bych určitě něco takového přijala, ale stejně bych to nechala potom na posouzení té obci, zda to využije ten instrument, či nikoliv. Já bych se trošku přimlouvala, aby se vymyslel instrument možnosti odpracování si dluhů na té obci, to by se mi docela líbilo, protože té práce je tam hodně a je nedostatek bych řekla lidí na tu práci, ne, že nedostatek lidí, ale spíš nedostatek finančních prostředků, které nám poskytuje úřad práce na veřejně prospěšné práce. Takže i možnost odpracování dluhu, já si myslím, že by to mohl být taky jeden z instrumentů pro obce, pro obce podotýkám.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, dobře, vy na jednu stranu říkáte, paní starostko, že nemáte dost peněz například od úřadu práce na řekněme nová místa nebo na veřejné práce, na druhou stranu byste tam měli lidi, kteří si budou odpracovávat dluh. Co to znamená, že by prostě pracovali zcela úplně zadarmo pro obec.

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
Ano, ano, přesně tak.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co by dělali u vás?

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
No, já si myslím, že my jsme poměrně veliký bych řekla velké správní území, protože pod nás spadá ještě obec České Zlatníky a obec Chanov, to není to sídliště mostecké, ale obec Chanov, a tam je tolik práce, že skutečně by bylo co dělat, na zeleni, na údržbě chodníků. Já bych docela ráda měla i takové ty šikuly na malování, nátěry, drobnou opravu bytového fondu, mohli by v zimě sníh samozřejmě, chodníky udržovat, protože, když pak přijde kalamita, tak honem honem nevíte, kde vzít ty ruce s tou lopatou a já si myslím, že tam je dost práce. My jsme schopni zaměstnat průměrně 50, 60 lidí v měsíci určitě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím, že teď na to nemáte peníze, abyste je nějakým způsobem vyplatili?

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
Ne, ne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy nemáte možnost teď se prostě možná méně formálně dohodnout s nějakým dlužníkem, že to prostě odpracuje?

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
No, já nevím, jak bychom ho zařadili do vlastně mezi pracovníky úřadu práce, musíte s ním udělat nějaký pracovněprávní vztah a právě, že nemáme ty finanční prostředky v rozpočtu, takže já mu nemám je ..., já bych si je nemohla jakoby uhradit vůči dluhu, jestli mi rozumíte, ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím.

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
Jo prostě, je to složitý. Já potřebuji legislativně, protože on, když bude pracovat, udělám pracovněprávní vztah, jemu vyplyne mzda a okamžitě mi tam může naběhnout třeba exekutor.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím.

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
Kterýmu potom musím samozřejmě zase tu mzdu srazit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, starostka obce Obrnice Drahomíra Miklošová je dnes jejich hostem. Ještě jedna norma je teď v běhu, shodou okolností autorkou je taky paní poslankyně Řápková, je to návrh novely přestupkového zákona, který by zaváděl možnost zákazu pobytu nebo vykázání z místa v případě, že dotyčný bude mimo své bydliště opakovaně páchat přestupky. To by se vám také hodilo v Obrnicích nebo ne?

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
Já jsem se už k tomu vyjádřila v tom Varnsdorfu, já se přiznám, že si to neumím dost dobře představit. Víme určitě všichni, že jsou rodiny, kdy paní nebo žena je trvale přihlášena dejme tomu v Obrnicích, muž je přihlášen trvale někde jinde, ale bydlí spolu kvůli sociálním dávkám, mají spolu děti, žijí tam v té obci a teď, když ten dotyčný muž bude páchat přestupky, bude vykázán, já to zjednoduším, za brány města, tak si neumím představit, kdo ho odkontroluje a uhlídá, že se mi třeba v noci nevrací domů, že mi tam prostě se nedomlouvá s nějakou partou zase na nějakých bych řekla přestupcích. Prostě neumím si představit, kdo by to hlídal. Jako možná ve městě, když mají svoji městskou policii, tak je to možné, že to třeba zvládnou, ale ty obce nemají městské policie a i my máme nasmlouvanou městskou policii hlídkovou činnost na 8 hodin denně a neumím si představit, oni mají i takhle co dělat bych řekla celý ten správní obvod zkontrolovat a ještě, aby mi kontrolovali jednotlivé lidi, já se přiznám, že v praxi si to neumím představit jako jo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dlužno podotknout, že tento nástroj už jaksi v tom návrhu novely zákona je myšlen jako dobrovolný, že by ho prostě samospráva daná mohla či nemusela využít.

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
Já jsem se, na jednom jednání jsme se na toto téma bavili, byli tam starostové a já jsem zase vznesla jako jaksi možný příklad, kdyby třeba z města Mostu mi vykázali někoho, kdo kdysi bydlel v Obrnicích, ale oni ne vždycky se odhlásí, protože skutečně zůstávají tam trvale hlášeni ti obyvatelé. U vás ale jsou někde jinde a žijí úplně někde jinde. A my jsme se takhle bavili, co by udělali, kdyby mi je vykázala z Mostu, kam by ty lidi šli. Já říkám no hned sem vedle, určitě by šli ke svým příbuzným a známým ke mě do Obrnic. Takže já bych z toho měla problém. A tam zaznělo no, to bychom se nějak domlouvali. A já říkám jak domlouvali? To by se jakoby starostové z určité lokality domluvili, že si je vzájemně posílat nebudou a jak to uděláme přes celou republiku na Ostravsko nebo ...? Tudy přece cesta nevede. Já opravdu tím, že nevím, neznám ještě prováděcí vyhlášku třeba k tomu, nevím, jak by to fungovalo v té praxi. Jako záměr je to určitě, bych řekla, dobrý, já ho nechci zpochybnit v žádném případě, protože skutečně možná někam vždycky někoho vykázat, ale zase ten problém se zase objeví v té vesnici nebo v tom městě, kde má to trvalé bydliště a zase to tam bude páchat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem, paní starostko, vy jste zvolena na Občanskou demokratickou stranu v Obrnicích a Ivana Řápková je poslankyně za stejnou politickou stranu, a přesto se v takto poměrně zásadních věcech úplně neshodnete. O tom, řekněme, vnitrostranicky nevedete nějakou debatu, jak se dívat na tyto věci, které minimálně už půl roku zajímají pomalu celou Českou republiku?

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
Já se přiznám, že mně se nikdo nikdy na nic neptal, ani v rámci nějakého vnitřního projednávání těchto legislativních návrhů, takže já tady říkám čistě své osobní názory a prostě dělám to tak, jak to tam umím, ale nikdo se mi skutečně nikdo neptal, neptali jsme se mě ani na kraji, když připravovali teď legislativní zákony, dokonce setkání se starostky, s paní hejtmankou minulý týden, tak tam zaznělo, že ty legislativní návrhy vznikají už rok a půl, tak jsme se starosty se na sebe podívali, protože nikdo jsme o tom nevěděli také. Jo, takže já nevím, kde probíhá projednávání těchto návrhů a myslím si, že je to škoda. Možná, kdybychom se někde potkali a pobavili se starosty, kteří přímo řeší tuto problematiku, tak bychom třeba našli nějaké společné bych řekla řešení a tah na tu bránu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Stále posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu. O situaci v Obrnicích v obci nedaleko Mostu mluví starostka této obce, paní Drahomíra Miklošová. Tak zpátky do doby před 5 lety. Začněme prosím u toho bytového fondu, protože to je něco, s čím minimálně města a obce ve Šluknovském výběžku mají velký problém. Vy jste před 5 lety v Obrnicích rozhodli o tom, že začnete, coby obec vykupovat panelové domy. Vykoupili jste, pokud se nepletu, celkem 3 panelové domy. Kde jste na to vzali peníze?

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
Já bych to možná trošku ještě upřesnila. Já jsem v té době, když jsem nastoupila do té komunální politiky, tak já jsem právě zastavila privatizaci. Tam dobíhala privatizace bytového fondu, která byla rozjeta samozřejmě s dobrými úmysly, ale bohužel výsledky byly tak, bych řekla, tristní, protože se s nimi začalo obchodovat s těmi byty a vlastně se tam dostávali ti nepřizpůsobiví občané. Takže první krok zastavení privatizace bytového fondu a byl tam velký počet bytů k prodeji. Tak jsme se pokusili 15 nebo 16 bytů, dokud jsme měli finanční prostředky, koupit zpět do vlastnictví, abychom ovlivňovali obsazování těch bytů. A co se týče koupě dalšího panelového domu, tak to bylo v dražbě, protože jedna firma zkrachovala a dům byl dán do dražby, který má 14 bytů 1+3, 1+4 a v té dražbě jsme ho koupili za vyvolávací cenu 2,5 milionů korun jenom díky tomu, že druhý zájemce, který po odklepnutí tohoto prodeje obci, tak vstoupil do dveří a byl to zástupce realitní kanceláře z Prahy, tak ten to nestihl naštěstí, takže tento dům jsme získali do vlastnictví. No, a pak byla tříletá anabáze získat 3 panelové domy ve vlastnictví státu a spravovala to vlastně SŽDC. Protože tyto 3 domy byly určeny k prodeji a skutečně už byly i zveřejněny na internetu v celkové hodnotě 12 milionů korun za 88 bytů. No, samozřejmě ty domy byly ze dvou třetin již prázdné, tak tam nehrozilo velké riziko, že skutečně ta obec dopadne možná daleko hůře, než situace v Litvínově a v Janově.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, to považujete za klíčovou otázku to, aby vedení obce ...

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
Velmi klíčovou otázku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
... mělo nějaký vliv na to, jakým způsobem budou obsazovány byty v obci?

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
Já si myslím, že za ..., v těchto lokalitách zcela určitě. Samozřejmě neplatí to o všech lokalitách v republice, ale v těchto lokalitách určitě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co to znamená, paní starostko, že svým způsobem, teď se omlouvám za ten termín, ale svým způsobem lustrujete zájemce o bydlení v těch obecních bytech?

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
Ne, my jsme nastavili přísnější podmínky pro přidělování bytů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co to znamená?

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
To znamená za prvé je tříměsíční kauce při zájmu o bytu, samozřejmě zkoumáme historii toho zájemce, zda za ním nejsou dluhy, protože tím pádem, pokud přichází odněkud a někde neplatil, tak můžeme očekávat, že ani tady nebude plnit své povinnosti, takže zkoumáme jeho historii a pokud je v pořádku, tak nerozlišujeme, jestli je to Rom nebo nerom. Prostě plní své povinnosti. A smlouvy jsou dávány na dobru určitou a pokud se prokáže, že zcela plní své povinnosti, tak se automaticky smlouvy prodlužují zase na další období, takže ty přísnější podmínky to svým způsobem eliminují příliv bych řekla lidí, kteří za sebou bych řekla nesou dluhy a nezodpovědnost k plnění svých povinností.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste před malou chvílí říkala, že v Obrnicích probíhá soužití s Romy, s romským etnikem bez problémů.

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
No, tak to se úplně nedá říct, protože v panelovém sídliště vždycky nějaké problémy jsou, protože tam se setkává, setkávají 3 generace, setkávají se tam lidé zaměstnaní, kteří pracují na směny, lidé, kteří jsou nezaměstnaní, malé děti, mládež, takže takové ty sousedství rozepře tam samozřejmě také jsou. Samozřejmě omladina, když je léta a ještě v 10 večer pokřikuje pod okny, tak to asi nikoho moc nenadchne, takže pak tam musí přijít hlídka, musí se to tam tlumit, a to je další krok, to je právě ta snaha dohlížet na to sídliště i po té stránce zachovávání klidu a veřejného pořádku, ale vyskytují se tam ty sousedské, bych řekla, půtky občas také.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu, kde se nevyskytují sousedské půtky?

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
Kde se nevyskytují.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ale vy, znovu opakuji, 2,5 tisíce obyvatel a z toho 40 % je Romů. To, myslím, takovým poměrem se nemůže chlubit ani kdejaké město ve Šluknovském výběžku, a přesto u vás to probíhá z nějakého důvodu výrazněji klidněji a mírněji to soužití, než kdekoliv jinde, nebo ne kdekoliv jinde, ale v mnoha jiných oblastech. Tak, z jakého důvodu?

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
Já to přičítám tomu, že je tam z toho podílu poměrně hodně dětí. My tady celkem v obci máme 630 dětí do 15 let věku a na tu skupinu jsme se hodně zaměřili, to znamená, skutečně se snažíme ty děti dostat z ulic a vytváříme tem celou řadu programů, projektů, abychom ty děti zaměstnali, protože samozřejmě, když jsou na ulicích, tak dělají neplechu, nepořádek, ničí, a to se nám daří, to je to zásadní.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A jenom přítomnost toho programu v komunitním centru stačí k tomu stáhnutí z ulic?

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
To není jenom komunitní centrum. Tady je to samozřejmě i práce školy a i školky. Ta škola vlastně má celou řadu poškolních aktivit, to znamená, kroužky, doučování. V našem integrovaném centru volnočasových aktivit vlastně probíhají také kroužky, je tam taneční kroužek, je tam kroužek ručních prací, co ty děti jsou úžasný, že se učí přišívat knoflíky a hrozně je ot baví a dělá se tam celá řada s nima věcí, dělají se programy. Těch programů je během toho roku opravdu hodně a oni se na to moc těší. Teď běží úžasný projekt ve škole jakoby volnočasová aktivita, je to projekt minority Mostecko očima dětí, kde se vytváří asi 40 obrazů, které budou putovně vystavovány a je již vyjednána výstava na ministerstvu školství, je vyjednána výstava jejich prací v německém Schopau a ty děti jsou nadšený, to je 40 dětí jenom ve škole, kteří prostě pracují na takovéto výtvarné práci a tudy vede cesta.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Řekněte mi, paní starostko, ještě, na čem podle vašeho, protože vy jste říkala, že ta rovnováha toho soužití je křehká.

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
Je, to určitě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak na čem závisí to, aby se to udrželo, respektive co byste musela nebo co byste museli přestat dělat, by to padlo třeba do té situaci, jako je na Šluknovsku?

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
No, já si myslím, že v prvé řadě by se musely jakoby nesjednotit názory zastupitelů na řešení této problematiky, to znamená my tam skutečně hodně napíráme do řešení této problematiky a vždycky se shodneme, že je potřeba udělat ten projekt Restart na zaměstnanost, že je potřeba zaregistrovat sociální služby. My teď připravujeme projekt na registraci terénní sociální práce, sociálněaktivizační služby. Připravujeme vybudování nízkoprahového zařízení právě pro tu mládež, která, já tvrdím, dneska je velmi rizikovou skupinou obyvatel, to je těch 15+, to jsou děti, které nešly se dál vzdělávat, které se neučí, které jsou na úřadě práce, který se jenom potulují po ulicích a na ty připravujeme další projekt, kdy ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takže shoda v zastupitelstvu?

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
Shoda v zastupitelstvu v prvé řadě. Musí se přijmout strategické dokumenty, podle kterých se zkrátka bude postupovat a bude se nacházet společná řeč na řešení těch problémů, není to jednoduché ale.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak to rozhodně věřím. Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Starostka obce Obrnice nedaleko Mostu paní Drahomíra Miklošová byla dnes jejich hostem. Paní starostko, díky za návštěvu a hezký podvečer. Na shledanou.

Drahomíra MIKLOŠOVÁ, starostka Obrnic:
Já také děkuji za pozvání. Na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl také u mikrofonu Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu, i já vám přeji příjemný podvečer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne, Dvaceti minut Radiožurnálu i dalších zpravodajských a publicistických pořadů si můžete poslechnout v iRadiu.

Tento rozhovor musel být z časových důvodů předtočen, proto tentokrát není možné odpovídat na dotazy zaslané během vysílání. Děkujeme za pochopení.

autor: mav
Spustit audio