Dominik Duka: Demokracie není a nesmí být absolutní

28. říjen 2012
Glosa Dominika Duky , Glosa Dominika Duky

Mnozí v politice si myslí, že stačí mít většinu a pak už má člověk automaticky pravdu, konstatuje kardinál Dominik Duka. Před nebezpečím takového postoje varuje pražský arcibiskup ve své glose.

Milí přátelé, vážení rozhlasoví posluchači, dnešní svátek jako by dovršoval oslavu naší státnosti, svátek svatého Václava, který jsme oslavovali před měsícem. Znovu dnes uvažujeme o bývalém Československu, jeho republikánském zřízení a vztahu k monarchii. Možná jedním z nejzmiňovanějších slov je demokracie, které se běžně překládá jako vláda lidu.

V posledních letech nebo spíše desetiletích jako by u nás i ve světě docházelo k určité krizi demokracie. S bolestí shledáváme, že to vůbec není žádné ideální zřízení. Má své chyby, své nedostatky, své nemoci. Parlamentní demokracie tak, jak ji dnes vnímáme a prožíváme, jako byla více politikařením než politikou.

Pohybujeme se v krátkých úsecích mezi volbami, kdy má vláda šanci něco udělat ne během čtyřletého volebního období, ale během roku. Rok po volbách ministři mapují situaci, rok napnou síly na změny a zbylé dva roky si netroufají nebo nemohou mnoho dělat, aby neohrozili budoucí volební výsledky.

Říkáme si, zda jsme opravdu toto chtěli. Parlamentem protékají zákony, o kterých už mnozí při jejich zrodu vědí, že budou potřebovat novelizovat, protože to jsou zmetky. Mnozí mají v politice za to, že stačí mít většinu a pak už člověk má automaticky pravdu.

To je však iluze. Žádná demokracie není a nesmí být absolutní. Francouzský kardinál Barbarin uvádí, že je především třeba při projednávání zákonů zachovat zdravý rozum. Projednávání zákonů, zvláště těch, které pojednávají o lidských právech, eutanazii a dalších citlivých oblastech, klade významné omezení, když říká: Ano, parlament má moc, aby stanovil tento zákon. Je tu ovšem otázka, má-li k tomu i právo.

Může se stát, že v dalších letech právě tato poznámka získá na významu i u nás. Demokraticky zvolení zástupci budou mít moc udělat leccos. Je otázka, zda na to mají právo a zda to bude správné.

autor: Dominik Duka
Spustit audio