Dobrovoľná registrácia cestujúcich do zahraničia

2. červen 2009

Blíži sa čas dovoleniek a mnohí z nás vycestujú do vzdialených, exotických a možno i nebezpečných oblastí. V snahe pomôcť v prípade núdze, pripravilo slovenské ministerstvo zahraničných vecí zaujímavý projekt. Informácie zisťovala Darina Sládečková, dobrý večer, vitajte v štúdiu.

Sládečková: Ďakujem, dobrý večer. Ide o registráciu cestujúcich do zahraničia. Je to dobrovoľný systém, ktorý má Slovensku napomôcť svojich občanov, ktorí sa dostanú do zložitej situácie, ako bolo napríklad tsunami, lokalizovať. Ako bude systém fungovať, hovorí vedúca konzulárneho oddelenia slovenského veľvyslanectva v Prahe Jozefína Škorupová.

Škorupová: Na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí www.mzv.sk bude uverejnený formulár, do ktorého sa budú môcť slovenskí občania prihlásiť a vyplniť základné údaje: meno a priezvisko, destináciu, kontakt na seba, kontakt na príbuzných v Slovenskej republike. Opakujem, že je to dobrovoľné, ale môže to byť veľmi užitočné v prípade rôznych nepredvídaných situácií, ako sú napríklad prírodné katastrofy - zemetrasenia, povodne, požiare, či nepokoje alebo vojnový stav v oblasti pobytu. Garantom tejto akcie je Stredisko Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky pre pomoc a služby občanom.

Sládečková: Projekt by sa mal spustiť ešte pred letnou turistickou sezónou. Spomínané Stredisko pre pomoc a služby občanom poskytne tiež cestovateľom do zahraničia potrebné informácie - podmienky vycestovania, ale aj bezpečnostnú situáciu, prípadne zdravotné pokyny na vycestovanie do danej krajiny. Požiadať o ne je možné aj e-mailom na adresu: info@mzv.sk.

Moderátor: Ak sa v cudzine dostaneme do problémov, je prirodzené, že tam budeme kontaktovať slovenský alebo český zastupiteľský úrad. Čo však v krajinách, kde Slovensko a ani Česká republika toto zastúpenie nemajú?

Sládečková: V takom prípade je možné o pomoc požiadať diplomatické alebo konzulárne misie krajín Európskej únie. Okrem už spomínaných prírodných katastrof či vojnových konfliktov môže ísť napríklad o vážne dopravné nehody, vážne ochorenie, uväznenie, alebo ak sa človek stane obeťou trestného činu.

Moderátor: Pre prípad straty alebo odcudzenia cestovného dokladu, je dobré mať kópiu svojho cestovného pasu...

Sládečková: Určite a to najmenej dve. Jednu si vziať a mať ju uloženú na inom mieste než pas a druhú nechať doma u príbuzných, alebo priateľov. Ministerstvo zahraničných vecí tiež radí vziať si zo sebou dve fotografie pasovej veľkosti, to pre prípad, že bude treba vydať náhradný cestovný doklad.

Moderátor: To bola Darina Sládečková a pár praktických informácií pred cestou do zahraničia. Ďakujem a dopočutia.

Sládečková: Dopočutia.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu