Cudzinci a trvalý pobyt v Česku

13. květen 2003

Jednou z najčastejších otázok, ktoré zaujímajú Slovákov, ktorí prišli do Českej republiky až po rozdelení spoločného štátu Čechov a Slovákov, je možnosť získania trvalého pobytu. Mnohí sú prekvapení, že to nie je úplne jednoduché a samozrejmé.

S podobným problémom sa na nás obrátil aj náš poslucháč, pán Luboš z Českých Budějovic. V Českej republike žije a pracuje od januára 1993. Najskôr pracoval pre slovenskú firmu, potom od roku l995 pre českého zamestnávateľa a odvtedy má aj potvrdenie o prechodnom pobyte, teda osem rokov.

Snaží sa získať povolenie k trvalému pobytu, zatiaľ však bez úspechu. Píše: "Stále počúvam to isté - potrebujete 10 rokov prechodného pobytu na území Českej republiky, alebo: ožeňte sa." Má síce priateľku, ale v tento moment to ešte na svadbu nevyzerá. Rád by si však kúpil byt, čo však bez trvalého pobytu nejde, a začal normálny život.

Klára Krejčí z Cudzineckej polície Českej republiky k tomuto prípadu hovorí:

"Obecně o povolení k trvalému pobytu může podle zákona požádat cizinec po 10 letech nepřetržitého, legálního pobytu na území České republiky. I z tohoto konkrétního případu je zřejmé, že je i v zájmu cizince, který tady pracuje nebo studuje, mít od začátku potvrzení o přechodném pobytu, kterým potom při žádosti o trvalý pobyt bez problémů doloží, že na území České republiky žije nepřetržitě 10 let."

To je asi problém nášho poslucháča. V Česku síce žije už desať rokov, ale "papiere" má len na osem. Prvé roky po rozdelení Česko - Slovenska si mnohí akosi neuvedomovali, že už žijú na území cudzieho štátu, a tieto formálne povinnosti podceňovali. Má vôbec nejakú šancu, aby predsa len trvalý pobyt získal?

Slovo má opäť tlačová hovorkyňa cudzineckej polície Klára Krejčí.

"O povolení k trvalému pobytu bez podmínky 10letého předchozího nepřetržitého pobytu je oprávněn požádat cizinec z humanitárních, nebo zřetele hodných důvodů, nebo je jeho pobyt na území v zahraničně politickém zájmu České republiky."

Tu sa asi každému hneď vynorí otázka, aké sú to humanitárne a zreteľa hodné dôvody. Patrí medzi ne napríklad aj skupina dôvodov, ktorej sa bežne hovorí "spojenie rodiny". Preto pánovi Lubošovi radili: Ožeňte sa!

Ďalšie podrobnosti si každý záujemca môže nájsť v zákone o pobyte cudzincov.

Možno by bolo dobré ešte na záver pripomenúť, že je v plnej kompetencii Českej republiky, ako suverénneho štátu, rozhodnúť, komu povolenie k trvalému pobytu na svojom území dá.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu