Českou státnost utvářeli všichni lidé ochotní za svobodu obětovat život, říká Mikuláš Kroupa

28. září 2017

Mikuláš Kroupa je duchovním otcem projektu Paměť národa, v jehož rámci dokumentaristé zaznamenávají osudy pamětníků klíčových okamžiků minulého století. „Českou státnost spoluvytvářeli lidé, kteří byli ochotni za svobodu národa obětovat život. Byli připraveni hájit svobodu vlastní, svobodu svých blízkých a zároveň pilíře této společnosti,“ říká ředitel a zakladatel společnosti Post Bellum.

Jako národ máme soucit, který se váže podle Kroupy k masarykovskému humanismu, jež byl postaven na křesťanském axiomu: Miluj bližního svého. „Láska k lidem kolem nás se má projevovat prací pro druhé. Je tu spousta lidí, kteří se o něco snaží, přináší do veřejného prostoru spoustu podnětů,“ říká.

Ti, kteří přežili, nám vypráví.

Každý příběh dvacátého století je pro Kroupu jedno velké dobrodružství. „S přáteli a kolegy ty příběhy zkoumáme, objevujeme z různých archivů události, které společnost nezná.“

Seznam lidí, které by chtěl v rámci projektu Příběhy 20. století zpracovat, jde do tisíců. „Máme na ně kontakty, známe jména. I těch pět tisíc lidí, které jsme vyzpovídali není přesné číslo. Denně natáčíme více než dva pamětníky.”

Možnosti Paměti národa jsou omezené i finančně, Post Bellum je financováno především ze soukromých darů.

Jaké budou Příběhy 21. století? „O nenaplněné naději, o tom, jak se zotročený národ snažil naučit žít svobodně. O lidech, kteří o něco usilovali a bohužel se jim to nepovedlo,“ zamýšlí se Kroupa.

autor: lvb
Spustit audio