Bratři Chromí objevili aragonitové jeskyně pádem do komínu

26. červen 2011
Po Česku

K létu patří výlety na nějaký hrad, zámek a nebo do jeskyní. Právě do nich se s Po Česku vydáme. Naším cílem budou Zbrašovské aragonitové jeskyně. Tentokrát se podíváme k největšímu unikátu, aragonitové oponě.

V sobotním výletu Po Česku jsme se dozvěděli o přírodních zajímavostech, které můžeme vidět ve Zbrašovských aragonitových jeskyních, neobvyklých útvarech, jimž se říká koblihy, a také o shlucích oxidu uhličitého.

„Nacházíme se v podle mě nejkrásnějších prostorách zbrašovských jeskyní, v Jurikově dómu, který se jmenuje podle mnicha Jurika, legendárního zakladatele Hranic,“ vysvětluje Barbora Šimečková. „Dóm jsme objevili jako první díky komínu nad námi. Říká se mu Objevitelský komín nebo také Starý vchod. Ústí na Zbrašovském kopci, kde byl kdysi starý lom,“ popisuje.

Logo

Právě v něm lamači při těžebních pracích odkryli puklinu, z níž vystupovaly teplé páry. „To upozornilo bratry Josefa a Čeňka Chromých, začali puklinu rozšiřovat a pronikali 42 metrů vysokým komínem až na úroveň jeskynních prostor, v nichž stojíme my,“ vypravuje Barbora Šimečková.

„Při sestupu však měli nehodu, přetrhlo se jim lano a oba spadli dolů. Měli velké štěstí, že pád přežili. Pod námi se totiž nacházejí prostory plné oxidu uhličitého. Kdyby spadli úplně dolů, udusili by se,“ zmiňuje.

To se stalo na přelomu let 1912 a 1913. Bratři Chromý se v dalších letech věnovali výzkumu zdejšího jeskynního systému a roku 1926 byla jeskyně zpřístupněna, jistě i díky výjimečné výzdobě, která se nachází právě v Jurikově dómu.

„Teď můžete vidět to nejkrásnější. Vedle nás se nachází štít porostlý aragonitem, aragonitovými krystaly a keříky. Jmenuje se Opona, jako v divadle,“ zdůrazňuje Barbora Šimečková.

Ve zbrašovských jeskyních najdeme i stalaktity

Název přírodního divu je velmi přesný. A hned se nabízí otázka, co je vlastně aragonit, který dokáže vytvořit takovou krásu? „Běžné krápníky jsou tvořeny kalcitem. Chemicky je kalcit stejný jako aragonit, uhličitan vápenatý. Občas se však stává, že z nějakého důvodu začne uhličitan vápenatý krystalizovat jako vzácný aragonit. A to je případ těchto jeskyní,“ vysvětluje Barbora Šimečková.

„Důvodem je teplo související s kyselkami a hydrotermálním krasověním. Z tohoto důvodu tu nemáme klasické krápníky, ale aragonitové krystaly,“ uzavírá.


Zobrazit polohu Zbrašovských aragonitových jeskyní na větší mapě

Spustit audio