Bohuslav Svoboda ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Bude bývalý primátor Prahy vydán policii za uzavření smlouvy na magistrátu? Proč Praha stále neotevřela tunel Blanka? I o tom budeme mluvit v následujících Dvaceti minutách Radiožurnálu.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorkaBohuslav Svoboda, bývalý pražský primátor, nyní zastupitel a také poslanec za Občanskou demokratickou stranu je hostem Radiožurnálu. Vítejte.

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Hezký dobrý den vám i posluchačům.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Začněme tím, co se aktuálně děje a o čem hlavně informujeme v našich zprávách, řekněte mi, pane poslanče, jak s vámi otřáslo to, co se stalo včera v Uherském Brodě?

Čtěte také

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Tak to jsou události, o kterých by člověk, které dokud se nestanou, vůbec nevěřil, že se mohou stát, že se mohou stát v naší zemi. Už jsme si tak trochu zvykli na to, že ve Spojených státech ti vrahové hromadní se vyskytují na školách, v ulicích, ale že to bude u nás v takovémto rozsahu, to by mě nikdy nenapadlo a samozřejmě je to určitá ukázka toho, že ten svět skutečně inklinuje k tomu násilí a že ti lidé mnohdy skutečně řeší své osobní problémy tak inadekvátním způsobem, jako to v minulosti asi vůbec nepřipadalo do úvahy.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A dá se tomu zabránit? Měli by se třeba zákonodárci v této souvislosti zamyslet nad zpřísněním podmínek pro získání zbrojního pasu, protože ten muž měl zbrojní pas?

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Já si myslím, že v těch našich podmínkách asi ne, zbrojní pas není u nás věc, která by byla tak snadno získatelná, není to, že byste přišel do krámu a koupil si, koupil si zbraň, jenom nějaký průkaz, jako to dělají ve Spojených státech. A to zpřísnění by určitě nedokázalo eliminovat takovéto, takovéto extrémní živly. Samozřejmě zůstává otázka, zda informace o tom, že někdo je držitelem zbrojního pasu, by nemohla být informace, která by byla součástí nějaké jeho anamnézy, třeba, třeba v ordinacích lékaře.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Právě ministerstvo vnitra plánuje, že by lékaři mohli mít k dispozici přímý vstup do centrálního registru zbraní, mohli by zjistit, jestli jejich pacienti mají právě zbrojní pas. V současnosti ty informace mají praktičtí lékaři.

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Ano.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale specialisté nebo psychiatři nikoliv, takže podle vás tohle by byla cesta?

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Praktici to mají a samozřejmě, kdyby to měli možnost mít psychiatři a psychologové, určitě by to mohlo znamenat, že by se některé rizikové skupiny snáz vytipovaly.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Poslanec za ODS, exprimátor Prahy Bohuslav Svoboda je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu. Jak se díváte, pane poslanče, na snahu ČSSD znovu obnovit proplácení nemocenské v prvních 3 dnech nemoci. Dnes to v prvním kole v Senátu prošlo. Vy jste lékař, jaký je váš názor na to?

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Já jsem lékař a samozřejmě každý lékař má nějaké sociální cítění, ale můj názor na to je stejný, jako byl na to, když ČSSD rušilo poplatek v nemocnicích za stravu. V tuto chvíli máme všechny nemocnice přeplněné, všechny ty lůžkové oddělení, které žily jenom ..., které nemají výkony, tak jsou oddělení, které přijdou k zavření, protože prostě nemají prostředky. Je to populistický krok, který poškodil medicínu a v případě zrušení ..., zavedení platby za prvé 3 dny, to znamená, že zase se ta situace změní a zase bude ta neschopenka maximálně zneužívána, budou to zase znovu vyhozené peníze. Je to naprosto, můj naprosto jednoznačný názor potvrzený zkušeností, kterou mám jako lékař, který musí vystavovat pracovní neschopnosti, který musí s těmi lidmi komunikovat. To je věc, která, když se zavedla, udělala veliké plus, vymýtila, téměř vymýtila takové ty poopilecké neschopnosti a teď to zase znova zavedeme, nesmysl.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Počkejte, tady je ten argument, o kterém mluvila třeba dnes ve vysílání Radiožurnálu senátorka ČSSD Milada Emmerová, že lidé teď velmi často přecházejí právě ty první 3 dny, když jsou nemocní, protože mají strach zůstat doma, protože vědí, že by zůstali doma zadarmo, a tak raději prostě chodí nemocní do práce, tak to vám nevadí?

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Ne, to mně opravdu nevadí, protože to, co říkala paní senátorka, není pravda, takto to nefunguje, to jsou pohádky z českého lesa, to není pravda.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak to, že ..., takže vy si myslíte, že lidé jako zůstanou doma zadarmo radši, že paní senátorka, která je také lékařka, ...

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Kdyby byli nemocní, tak by zůstali doma, nebylo by to zadarmo, měli by neschopenku od čtvrtého a dalších dnů.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A vy byste nesouhlasil ani s tím, pokud by v těch prvních 3 dnech převzal tu zodpovědnost stát a proplácel zkrátka stát ty peníze?

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Já si myslím, že to bude ze 70 %, že to budou prostředky, které budou vyhozené a zneužívané, jsem o tom přesvědčen.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Lékař, pražský zastupitel, bývalý primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Včera jednal mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny o tom, jestli vás má sněmovna vydat k trestnímu stíhání, a to v souvislosti se smlouvou, kterou jste jako primátor Prahy uzavřel s advokátem Láskou na kontrolu smluv pražského dopravního podniku. Mandátový a imunitní výbor nedoporučuje vás vydávat, rozhodovat ale samozřejmě bude celá sněmovna. Řekněte mi, pane poslanče, proč sám neřeknete, aby vás vydali v této kauze, pokud v tomto směru máte čisté svědomí?

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Já jsem to udělal v té minulé kauze, protože, jak víte, tak jsem byl zažalován také za ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Opencard.

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
... Opencard, kde jsem žádal sněmovnu, aby mě vydala a sám jsem hlasoval pro své vydání, protože to byl, je případ, kdy se jednalo o rozhodnutí celé rady, bylo to rozhodnutí politické, správné, podložené fakty a ta rada za to byla zažalována, to je věc, která se musí rychle vyřešit prostě proto, ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Kdo my se dostaneme, ale na to, co jsem se ptala, tady tento případ, smlouva s Václavem Láskou, proč jste v tomto směru neřekl včera na mandátovém a imunitním výboru, ať, ať vás zkrátka sněmovna nedá?

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Tak, jak říkám, protože to je něco úplně jiného, než byla Opencard. Tato žaloba je podána lidmi, kterým jsem sáhl na zoubek, když jsem řešil nejrůznější machinace a zlodějny v dopravním podniku, ten krok byl naprosto logický, dopravní podnik je nejdražší akvizice hlavního města Prahy, platí, magistrát platí dopravnímu podniku 13 miliard kompenzací a vlastně čtvrtinu svých prostředků dává do dopravního podniku. Doprava na jednu osobu je v Praze nejdražší na celém světě, nikde tak drahá není, ta cena je řádově dražší dvakrát až čtyřikrát než v jiných městech. A audit prostě byl nutný. My jsme ve spolupráci, ve spolupráci s generálním ředitelem dopravního podniku, panem Lichem a s předsedou výboru pro kontrolu, kterým byl tenkrát pan inženýr Zámečník, známý člověk už z lesů českých, vytvořili skupinu, která dělala vlastně forenzní audit těch nejzávažnějších zakázek a procesů, které v tom dopravním podniku byly, velmi úzce spolupracoval ten výbor pro kontrolu s interním kontrolním odborem dopravního podniku.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A proč jste do toho zapojil pana Lásku?

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Bylo tam, byla tam celá řada lidí, kromě pana Lásky tam byli ještě další 2 advokáti a pan, tuším, který se jmenoval Štika, který byl odborník na tyto věci. Pana Lásku jsme do toho zapojili proto, protože já jsem jednal s Transparency, s panem Ondráčkou, protože jsme chtěli, aby ten audit skutečně byl kvalitní, abychom měli záruku toho, že to zase nezmizí někam do ztracena, jako všechny audity předcházející, které probíhaly v nejrůznějších podnicích a pan Ondráčka nám doporučil, ať tam vezmeme do té skupiny pana advokáta Lásku jako jejich pracovníka s tím, že ho musíme zaměstnat napřímo, protože Transparency nemůže dávat lidi a na toto doporučení jsme se rozhodli a vybrali jsme pana, pana doktora Lásku, bylo ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale tu smlouvu jste podepsal, to je právě vám vyčítáno, že jste podepsal tu smlouvu s panem Láskou bez toho, aniž byste to projednal na radě města, tak proč jste to neprojednal?

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Tak jednak rada města to věděla, ale jednak to není věc, kterou bych s radou projednával. Ze statutu má primátor z rozpočtu přidělené prostředky, které může používat na financování právních poradců, auditorů, kohokoliv, to byl akt, který byl naprosto regulérní, zcela podle pravidel, tak, jak mi ho doporučila ředitelka mé kanceláře, ředitel magistrátu i právní odbor, tou otázkou už se zabýval i kontrolní výbor magistrátu a uzavřel to, že tam není žádné, žádné pochybení. Prostě vycházet z toho, že když ti, kterým jste šlápl na kuří oko, podají na vás žalobu, že ta žaloba je pravdivá, to je prostě to, co mě skutečně velmi mrzí, protože nikdo neposlouchá argument, že jsem to směl podepsat, že tu pravomoc mám.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste to nemusel ...

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Že jsem nemusel s nikým, nikdo mi to nemusel schvalovat, ta suma byla do milionu korun, je to zcela v pravomoci primátora a všichni říkají jenom to jediné - jak to, že jste to podepsal bez schválení rady. No, prostě proto, že to byla jedna z mála věcí, kterou primátor smí, může a má udělat, když chce dosáhnout toho, čeho jsem dosáhl já, to znamená, že ten audit skončil podáním tří trestních oznámení.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale nicméně Mladá fronta DNES napsala, že v posudku, který si minulý rok nechal vypracovat kontrolní výbor hlavního města stojí, že město mělo nejprve vypsat otevřenou soutěž, díky ní mohla výsledná cena nižší, takhle jste zaplatili milion. Mohlo to být levnější?

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
V žádném případě. My jsme samozřejmě jednání s jinými firmami předtím a všechny ty ceny se pohybovaly vysoko nad 1 milion, někde kolem 2 milionů, tady ta smlouva byla za 800 tisíc.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste včera řekl v případu, že tam cítíte určitou osobní mstu, myslel jste osobní mstu ze strany bývalého ředitele dopravního podniku, pana Dvořáka?

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Myslel jsem tím osobní mstu těch, kterých se ten audit v dopravním podniku dotýkal.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže i pana Dvořáka?

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
I pana Dvořáka.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč by se vám, myslíte, pan Dvořák mstil? Za to, že jste na něj poslal kontrolu?

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Na to se asi budete muset zeptat jeho.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy říkáte, že tam šlo o osobní mstu, tak asi máte podloženo ...

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Ano, ano, protože, protože znám některé jeho výroky, které pronáší na moji adresu a z těch to vyplývá.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A kde teď vlastně ten audit fyzicky je, ten audit od pana Lásky, protože Lidové noviny napsaly, že nikde není k dohledání.

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Lidové noviny už, pokud vím, to odvolaly, protože to byla nepravdivá, lživá informace. Na základě toho auditu bylo podáno trestní oznámení, tak kromě jiného ho má také, mají také orgány policie, kterým to bylo podáno. Ten audit má kontrolní výbor magistrátu, teď se tím zabýval. Má ho samozřejmě dopravní podnik. To prostě, to je takový nesmysl, že toto napsat do novin, je skutečně trestuhodné.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
No, počkejte, Lidové noviny to psaly také mimo jiné s odkazem na Martina Dvořáka. Historicky existoval jen virtuální verze auditu, jež se dostaly mezi novináře, kvůli špatné kvalitě se však takzvaný audit raději stornoval.

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Kdo to řekl toto? Kdo to řekl?

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
To řekl Lidovým novinám Martin Dvořák.

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
A tomu věříme? Nevěříme tomu primátorovi, nevěříme tomu ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Já cituji z Lidových novin, já neříkám, čemu já věřím.

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Nevěříte radě, která to dělala, nevěříte auditorům, inženýrovi Zámečníkovi, nevěříte bývalému řediteli dopravního podniku a věříte nějakému výroku pana Martina Dvořáka?

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Já cituji pouze jeden výrok.

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
To není žádný virtuální audit. Ten audit vyústil v 3 trestní oznámení. Existuje. To, co je virtuální, je to, že se to dodneška nevyřešilo, ale opravdu takto není možné, takto není možné postupovat a klást jako pravdivé údaje, to, co řekl pan Dvořák někde a jako nepravdivé to, co je k dohledání ve všech těch materiálech. A ten spis má celou řadu stran, kromě jiného samozřejmě ho má pan senátor Láska, který ho napsal a samozřejmě je to kdykoliv, kdekoliv k dohledání. My jsme v té první fázi s tím, s tím materiálem pracovali velmi obezřetně. Celá dozorčí rada dopravního podniku a všichni příslušní funkcionáři se s ním mohli seznámit ale tak, že nesměli mít nahrávací zařízení právě proto, aby ten audit neunikl dopředu, než bude, než bude forenzně zpracován. A byl přístupný i dozorčí radě, všem, všichni členové té komise auditní s ním byli seznámeni. Ta fakta jsou tak jednoznačná, že si nedovedu představit, že může někdo použít větu virtuální audit. Nedovedu si představit něco reálnějšího než tento audit.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy si, pane poslanče, myslíte, že i když vás vydá sněmovna, že policie a policie vás bude v této věci moci stíhat, že nic nemůže najít, že vy jste nic neudělal špatně?

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Tak jen tak mimochodem policie tuto věc již odložila jednou, ta už byla odložena a teď je žádost ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Teď je tady žádost o vaše vydání.

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
... o vydání, které prý je na přímý zásah dozorujícího státního prokurátora, já nevím proč.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A pokud jde o tu druhou kauzu, tedy o kauzu Opencard, protože tam před pár týdny Městský soud v Praze vrátil státní zástupkyni tu kauzu pro vážné nedostatky, dokonce soudce napsal v tom usnesení, že se senát městského soudu nesetkal s nikým, kdo by obžalobu považoval za spravedlivou, i touto optikou vidíte optimisticky, že tato kauza před soud vůbec nepůjde?

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Já jsem přesvědčen o tom, že zase znovu tato kauza bude před soud předložena, že se státní zástupkyně Máchová odvolá, že ta kauza je velmi, velmi úspěšná, protože vlastně brání tomu, abych v politice pokračoval tak intenzivně jako jsem začal, protože jsem neustále buďto vyšetřovaný nebo obviněný a je to ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže vám to pokazilo politickou kariéru to stíhání?

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Určitě mě to do určité míry omezuje v té kariéře bezesporu.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Bývalý pražský primátor Bohuslav Svoboda je stále ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Jak vám jako bývalému primátorovi Prahy je, když slyšíte, že se zase neotevře tunel Blanka?

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Tak víte, tam je to trošičku jiné, protože tam já bohužel, bohužel musím říct, že vina celé řady problémů tunelu Blanka je vina ODS, protože na samém začátku ODS a vedení hlavního města Prahy udělalo celou řadu, celou řadu chyb, které se promítají, které se promítají dodneška.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte to vedení za Pavla Béma?

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Myslím to vedení za Pavla Béma, ano. Samozřejmě ta situace pokračuje dál. Já jsem nechal udělat audit toho, všech těch zakázek, podařilo se nám snížit cenu o 2 miliardy a vlastně nic nebránilo tomu, aby výstavba tunelu pokračovala dál a ten termín v loňském roce, ten duben byl velmi reálný, proto že Blanka bude otevřena. Rozpadla se naše koalice s TOP 09, respektive TOP 09 ji ukončila a od toho okamžiku vlastně celý tunel Blanka se znovu zastavil.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale čím si vysvětlujete ty současné události, že pak se mluvilo o tom, že se Blanka otevře slavnostně na Blanku v prosinci, pak se mluvilo o tom, že to bude v březnu teď a teď zase se to neotevře v březnu kvůli tomu, že navlhly kabely, to je fraška přece už?

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Ono to má vazby, které jsou naprosto jasné. Zásadní zdržení toho tunelu je v tom, že se TOP 09 rozhodla prohlásit smlouvu na výstavbu tunelu Blanka za neplatnou a vlastně zastavily se práce, ta stavba byla zakonzervována, což vlastně vytvořilo to první zdržení, které je téměř roční. Ten druhý problém, který vznikl, je, že TOP 09 nenašla odvahu vydat pokyn ČKD k tomu, aby vytvořilo ten systém toho velína, to, co bude tu Blanku řídit. Od ledna loňského roku o to ČKD žádalo a ten pokyn k té stavbě dostalo až v květnu nebo červnu.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy sám jste neudělal žádnou chybu třeba zpětně, když si analyzujete ...

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
V této fázi já už jsem nebyl primátor.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale za dobu, kdy vy jste byl primátor, nemyslíte si, že nějakým způsobem jste mohl něco udělat jinak?

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Ne, tam si nemyslím. Já si myslím, že jsme udělali, za mého vedení jsme udělali audit, což byl první audit v této oblasti, který nás dovedl k tomu, že jsme cenu skutečně snížili o 2 miliardy a začali jsme řešit problém víceprací, jak je uhradit. Byla tam skupina pracovní odborná, která tuto otázku řešila a my jsme postupně ty práce propláceli. Do toho, do toho přišlo to, ten rozpad té koalice a všechny tyto věci se zastavily. Jsem přesvědčen, že ODS má svoji vinu na začátku výstavby tunelu Blanka, stejně jako má svoji vinu na začátku problému Opencard, ale v tom období od toho, od toho roku 10 dál, ty kroky, které ODS dělala nebo které jsme dělali, když jsme byli v koalici ať už se sociální demokracií nebo s TOP 09, byly kroky, které tu věc řešily a posouvaly dopředu a kdyby to bylo pokračovalo dál, kdyby to úplně nezamrzlo, prostě ta TOPka nebyla schopná udělat jediné rozhodnutí v této věci, tak bychom ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak on by asi pan Hudeček tvrdil něco jiného, také jsme ho měli mnohokrát ve vysílání.

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Ano, jako já bych se zeptal, co udělal? Zastavil výstavbu tunelu pod záminkou, že smlouva na výstavbu tunelu je neplatná skoro na rok. A smlouva se ukázala na základě právní analýzy jako platná.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě mi řekněte na závěr, kdy si myslíte, že se otevře slavnostně tunel Blanka?

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Já jsem byl přesvědčen, že to bude skutečně v tom letošním dubnu, říkal jsem to už rok. Ten příběh s těmi namočenými kabely mně už vzal úplně jakoukoliv chuť předpovídat, protože kabely na tunelu Blanka jsou kabely, které mají být voduvzdorné a vodotěsné, takže jestli se namočily, tak mi to nepřipadá tak divné a nechápu, proč ten termín je zase odložen. Pravda je ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže netroufnete si odhadnout teď, kdy to bude?

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Protože není žádný důvod, jak to odhadovat, protože ta smlouva, kterou s nimi uzavřel, s tím ČKD pan Nouza, je smlouva na peníze a není to smlouva na termín, je to bianco šek, ČKD to může, kdy si vzpomene.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
Bývalý pražský primátor Bohuslav Svoboda byl ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Děkuji za to. Na shledanou.

Bohuslav SVOBODA, poslanec /ODS/, bývalý pražský primátor
--------------------
Děkuji za pozvání. Na shledanou.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka
--------------------
A na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.

autor: heš
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...