Bernd Posselt ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Jak vypadá dnešní Evropa při pohledu z Bavorska? Má Česká republika důvod se obávat, že se stane další německou spolkovou zemí? Čemu napomohl ministr kultury Daniel Herman, když vystoupil s projevem na letošním sudetoněmeckém sněmu? A jaké naděje má Angela Merkelová, že se opět stane německou kancléřkou? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení a bývalý dlouholetý europoslanec Bernd Posselt. Začněme s Evropou. Velká Británie opouští Evropskou unii, Francie má ekonomické problémy stejně jako státy jižní Evropy. Německo ale sílí, má větší politický vliv. Máte obavu z příliš silného Německa uprostřed Evropy?

Bernd POSSELT, šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení, bývalý dlouholetý europoslanec
--------------------
Budete se divit, ale ano, obávám se toho. Jsem přesvědčený evropský federalista. Čím silnější jsou evropské instituce, tím slabší jsou státy. A čím slabší státy jsou, tím je to lepší pro ty malé. Proto nerozumím českým euroskeptikům, kteří jsou proti institucím, jako třeba pan Klaus, a kteří tvrdí, že instituce dávají Německu příliš velký vliv. Ale opak je pravdou. Evropa institucí, Evropský parlament, rada, komise, dělá menší státy většími a velké menšími. A protože jsem přesvědčený federalista a protože jsem proti dominanci, proti jakékoli národní dominanci jakéhokoli druhu, jsem pro to, aby se instituce posílily. To by potom zrelativizovalo diskusi o tom, který stát je jak silný. V Německu se také nediskutuje o tom, jestli je Severní Porýní-Vestfálsko silnější nebo třeba Hesensko. Regionální politika se dělá ve spolkových zemích. Německá politika se dělá v německých institucích. A tak se musí evropská politika dělat v evropských institucích. Že to bude trvat, že to nepřijde ze dne na den, je zřejmé. Ale mezivládní spolupráce se už před desítkami let ukázala jako nevhodná, protože bere Evropě schopnost jednat. Nechci žádný centralismus, ale to, co se dělá v Evropské unii, musejí dělat evropské instituce a ne formou mezivládní spolupráce, protože ta dává velkým státům velkou moc, a s tím nesouhlasím.

Pavel POLÁK, moderátor
--------------------
Německo by se tedy podle vás nemělo stát lídrem Evropské unie?

Bernd POSSELT, šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení, bývalý dlouholetý europoslanec
--------------------
Žádný stát by na sebe neměl brát vůdčí roli v Evropě. Evropu vidím jako nadnárodní společenství. Evropa by měla převzít vůdčí roli ve světě, to chci. Nikoli však samotná a nějakým agresivním způsobem. Podívejte se, my Evropané představujeme sedm procent světové populace s klesající tendencí. Na konci století nás budou už jen tři procenta. Ve světovém srovnání je sjednocené Německo, La Grande Nation France, Velká Británie, jenom zlomek světové populace a světové ekonomiky. Pokud se chceme ve světě prosadit, tak to musíme udělat společně.

Čtěte také

Pavel POLÁK, moderátor
--------------------
V Česku existují obavy, formulované například europoslancem Janem Zahradilem z ODS, že Česká republika je na Německu příliš ekonomicky závislá, že by se mohla, cituji: "Stát další spolkovou zemí, takovým zakonzervovaným chudším východním Německem, dodavatelem německého vývozu do světa."? Konec citátu. Nehrozí to podle vás?

Bernd POSSELT, šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení, bývalý dlouholetý europoslanec
--------------------
Ne, tak to vypadá, když někdo uvažuje v kategoriích národních států jako Zahradil, který to dělá ještě hůř než pan Klaus. Pak tomu tak je. Pak rozhoduje velký stát a ty malé musejí dělat, co ten velký říká. Vliv Německa není dán institucemi nebo konspiračními teoriemi, ale ekonomickou silou a počtem obyvatel. Ostatně jedna ze základních myšlenek Evropské unie po druhé světové válce byla integrace Německa do nadnárodního společenství, aby už nemohlo ostatní země ohrožovat. Už v devatenáctém století říkali rozumní myslitelé, že Německo je příliš velké na to, aby bylo jen jednou z mnoha zemí. Ale je také, zaplaťpánbůh, příliš malé, aby mohlo ovládnout Evropu. Německo je proto řízené federalisticky a pevně integrováno do Evropy. A to je v zájmu právě malých států. A já to opakuji znovu, je to v zájmu také Německa. Dokud Německo nebo Prusko dělalo hegemoniální politiku v roce 1866 proti Rakousku, v roce 1871 proti Francii nebo potom v obou světových válkách, kdy chtělo ovládnout Evropu, nebylo nikdy šťastné, protože ve výsledku vždy ztrácelo důvěru a území. Od té doby, kdy chce Německo spolupracovat ve společné Evropě s ostatními zeměmi jako s partnery, je to dobré pro malé státy, protože je nikdo nechce ovládnout, ale je to dobré i pro Německo. Ty, kteří chtějí svou zemi co nejvíce posílit, nepovažuje za vlastence. Vlastenec je pro mě ten, kdo chce ze své země udělat dobrého partnera pro ostatní. Nacionalismus je historicky maskovaný kolektivní egoismus. Proto jsem antinacionalista.

Pavel POLÁK, moderátor
--------------------
Za několik týdnů si budeme připomínat dvacáté výročí Česko-německé deklarace. Budete to také oslavovat?

Bernd POSSELT, šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení, bývalý dlouholetý europoslanec
--------------------
Ano, budu v Praze na oslavách Německo-českého diskusního fóra. Budu sedět i na pódiu, protože jsem členem poradního sboru od založení diskusního fóra v roce 1998. Jsem jediný, možná jeden ze dvou, který tam je od úplného počátku.

Pavel POLÁK, moderátor
--------------------
Ale Sudetoněmecké krajanské sdružení nebylo tehdy v roce 1997 s Česko-německou deklarací úplně spokojené.

Bernd POSSELT, šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení, bývalý dlouholetý europoslanec
--------------------
Po dvaceti letech je text deklarace překonaný v pozitivním slova smyslu. Vztahy jsou mnohem lepší než před dvaceti lety. Proto vnímám deklaraci pozitivně. Tenkrát jsme jako krajské sdružení kritizovali, že se deklarace domlouvala s vládou v Bonnu a že my jako někdejší krajané jsme byli postaveni stranou. Proto tehdy říkali někteří naši členové, že se nás tento text deklarace netýká, to je věc obou vlád. Velmi nám vadilo, že jsme se tohoto procesu nemohli účastnit, ale zároveň jsme se chtěli konstruktivně zapojit do fungování institucí, které Česko-německá deklarace vytvořila. Sudetští Němci byli zastoupeni ve správní radě Česko-německého fondu budoucnosti a v poradním sboru diskusního fóra.

Pavel POLÁK, moderátor
--------------------
Čeho deklarace podle vás dosáhla?

Bernd POSSELT, šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení, bývalý dlouholetý europoslanec
--------------------
Vytvořila instituce, ve kterých se mohli lidé sblížit. Tenkrát bylo chybou, že se o deklaraci mluvilo jako o tlusté čáře za minulostí, že se tím vyřešilo smíření. Přitom směřování ještě ani nezačalo. Když premiér Nečas mluvil v Mnichově v Zemském parlamentu nebo teď premiér Sobotka nebo Daniel Herman na sudetoněmeckém sněmu, tak největší potlesk získali za to, že přítomné oslovili "milí krajané". Pro ně bylo emocionálně důležité vidět vůli hojit rány minulosti. A takovou vůli v Česko-německé deklaraci neviděli. Deklaraci připravili úředníci a diplomaté a uzavřely ji dva státy. Proces porozumění, který teď probíhá a ze kterého mám velkou radost, vzniká mezi lidmi, a to je mnohem lepší. A k tomu velmi dopomohly instituce, které deklarace vytvořila.

Pavel POLÁK, moderátor
--------------------
Mizí podle vás pocity starých křivd?

Bernd POSSELT, šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení, bývalý dlouholetý europoslanec
--------------------
Tak rychle to nejde. Podívejte se, Sudetoněmecké krajanské sdružení odhlasovalo změnu stanov a prohlášení, ve kterém se velmi jasně hlásíme k vlastním chybám a zločinům nacionálního socialismu. Někteří naši lidé to velmi kritizují. Na druhé straně, když se podíváte na nedávné diskuse v českém parlamentu, kde komunisté útočili na Daniela Hermana, který usiluje o porozumění, jsme teprve na začátku této cesty. Je stále cítit nervozita. Někdy stačí nějaký impuls, třeba dalajláma nemá se sudetskými Němci vůbec nic společného, ale jakmile se Herman setká s dalajlámou, hned se na něj útočí, protože byl před půl rokem na sudetoněmeckém sjezdu. Na tom je vidět, že tam ta nervozita pořád je a že ten vztah není normální a že je na obou stranách částečně stále psychotický.

Pavel POLÁK, moderátor
--------------------
Je podle vás vystoupení ministra kultury Daniela Hermana na sudetoněmeckém sjezdu výrazným milníkem česko-sudetských vztahů?

Bernd POSSELT, šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení, bývalý dlouholetý europoslanec
--------------------
Byla to nejdůležitější historická událost mezi Čechy a sudetskými Němci od konce druhé světové války. Tak to naši lidé vnímali. Herman nepřijel jako soukromá osoba, přijel s pověřením vlády. V únoru, když byl premiér Sobotka v Mnichově, to s ním premiér Horst Seehofer probral. Sobotka se domluvil se všemi vládními a dvěma opozičními stranami, s TOP 09, a dokonce také s ODS. Vedení ODS bylo velmi konstruktivní.

Pavel POLÁK, moderátor
--------------------
S kterými českými politiky lze smíření mezi sudetskými Němci a Čechy prohlubovat?

Bernd POSSELT, šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení, bývalý dlouholetý europoslanec
--------------------
S každým, kdo neuvažuje čistě materialisticky. Na naší straně jsou materialisticky uvažující lidé problém, na české straně také.

Pavel POLÁK, moderátor
--------------------
Co to přesně znamená?

Bernd POSSELT, šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení, bývalý dlouholetý europoslanec
--------------------
Že člověk nemá žádné hodnoty. V bibli se píše, že člověk nežije pouze chlebem. Člověk je duchovní emocionální tvor. Češi a sudetští Němci, na obou stranách byly zločiny a bezpráví, pochopitelně, že nacisté začali, o tom není sporu. Tyto zločiny zahojit není materiální, ale duchovní záležitost. Vzpomínám si velmi dobře na Václava Klause, se kterým jsem měl mnoho rozhovorů a který to vůbec nechápal. On říkal: Smíření, přátelství, to přece nejsou žádné politické kategorie. Existují jenom zájmy. Byl nedůvěřivý. Ptal se mě, jaké zájmy skrývám. Podle mě je důvěra mezi lidmi, a zejména mezi sousedy to nejdůležitější, co existuje.

Pavel POLÁK, moderátor
--------------------
Horst Seehofer je prvním bavorským premiérem, který po válce navštívil oficiálně Českou republiku. To bylo v roce 2010. Proč to podle vás tak dlouho trvalo?

Bernd POSSELT, šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení, bývalý dlouholetý europoslanec
--------------------
Jsem rád, že se mě na to ptáte. Existuje totiž taková legenda, že bavorští premiéři před Horstem Seehoferem nebyli ochotni do Česka jet. To není pravda. Třeba Edmund Stoiber, když byl premiérem Miroslav Topolánek, chtěl několikrát vyrazit oficiálně do Prahy. Jednou mi to volal do Stuttgartu, že příští týden vyrážíme, ale protože se ten plán indiskrétnosti vyzradil, návštěva se zrušila. České vlády také měly často většinu jednoho hlasu. Bylo to politicky nestabilní. Až teprve Nečas a Seehofer měli odvahu se v Praze setkat.

Pavel POLÁK, moderátor
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení a bývalý dlouholetý europoslanec Bernd Posselt. V evropských zemích posilují pravicoví populisté. Jak si tento vývoj vysvětlujete?

Bernd POSSELT, šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení, bývalý dlouholetý europoslanec
--------------------
V Rakousku zvolili, zaplaťpánbůh, Van der Bellena. Já jsem ho veřejně podpořil, přestože nejsem rakouský občan a přestože je Van der Bellen levicový politik, zato ale přesvědčený Evropan. To bylo pro mě důležité. Spousta prominentních českých občanů zase podpořila Norberta Hofera. Ve Francii jsou z Národní fronty Marine Le Penové strašní lidé, nacionalisté, rasisté, antisemité. Tato strana posílila jenom proto, že etablované strany byly slabé. Hollande totálně selhal a Sarkozy byl namočený do korupční aféry. Teď mají socialisté i republikáni důvěryhodné kandidáty na post prezidenta. Brexit považuji za nedůležitý. Velká Británie se nikdy do Evropské unie nehodila.

Pavel POLÁK, moderátor
--------------------
Proč?

Bernd POSSELT, šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení, bývalý dlouholetý europoslanec
--------------------
Protože je to ostrovní stát na okraji Evropy, který se nikdy nevnímal jako součást Evropy. Brexit není problém, ale pokud si Francie 7. května zvolí Marine Le Penovou, Evropu to poškodí a na nějakou dobu bude rozbitá. Proto nejdůležitější rozhodnutí pro Evropu padne 7. května příštího roku. Tam se bude rozhodovat o osudu Evropy.

Pavel POLÁK, moderátor
--------------------
I v Německu posiluje národně konzervativní strana Alternativa pro Německo. Aktuálně má na spolkové úrovni podle průzkumů jedenáct až patnáct procent. Je to podle vás pravicově populistická strana?

Bernd POSSELT, šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení, bývalý dlouholetý europoslanec
--------------------
Je pravicově populistická, je nacionalistická, je vysloveně nebezpečná. Podle mě je silně podceňovaná. Považuji tuto stranu proto za nebezpečnou, protože chce obrátit poválečný vývoj Německa, který nastavil první spolkový kancléř Konrad Adenauer. Federalistická demokracie, žádný centrální národní stát a orientace na západ a evropské sjednocení. Alternativa pro Německo chce dělat společně s Putinem antizápadní politiku.

Pavel POLÁK, moderátor
--------------------
Předseda vaší strany Horst Seehofer bývá v Německu kritizován za to, že přejímá témata od Alternativy pro Německo. Požaduje roční limit pro přijímání uprchlíků, uplynulý rok kritizoval také kancléřku za její uprchlickou politiku. Má CSU strach, že by mohla ztratit hodně voličů ve prospěch AfD, tedy Alternativy pro Německo?

Bernd POSSELT, šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení, bývalý dlouholetý europoslanec
--------------------
Nejprve k Horstu Seehoferovi. Jsem dvacet let v předsednictví strany, kde diskutujeme o těchto věcech. Seehofer měl ze začátku strach, že uprchlická tématika tak eskaluje, že ji nebude možné korigovat. Není proti cizincům ani uprchlíkům, Bavorsko přijalo milion lidí, kteří šli pak dál do Německa, ale desetitisíce jich zůstaly v Bavorsku. Integrace nefunguje nikde tak dobře jako v Bavorsku. V Mnichově je víc cizinců než v Berlíně. V Mnichově je také víc Turků než v Berlíně. To platí i o Norimberku a Ingolstadtu. Ale integrace u nás funguje lépe. Není ale možné, aby každý rok přišel další milion uprchlíků. Bavorsko má dvanáct milionů obyvatel. Limit pro přijímání uprchlíků chceme z obavy, že bychom mohli ztratit naši integrační schopnost.

Pavel POLÁK, moderátor
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení a také bývalý dlouholetý europoslanec Bernd Posselt. Patříte také k těm, kteří kritizují uprchlickou politiku Merkelové?

Bernd POSSELT, šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení, bývalý dlouholetý europoslanec
--------------------
Ne, nepatřím, protože jsem toho názoru, že Angela Merkelová udělala humanitární akt, který byl nutně zapotřebí. To, co se tenkrát odehrávalo v Makedonii na hranicích, v Maďarsku na nádraží, v Budapešti, to byla katastrofa. Za to bychom neměli kritizovat Makedonce ani Maďary, skutečný problém bylo Řecko, které vpustilo lidi na své území a pak je pouštělo dál. Dvouapůlmilionová Makedonie a desetimilionové Maďarsko nemohlo zvládnout statisíce běženců. Angela Merkelová vypustila tlak z hrnce, a to bylo správné rozhodnutí. Ale stejně tak správná je poznámka Horsta Seehofera, že to nemůže takto neomezeně pokračovat dál.

Pavel POLÁK, moderátor
--------------------
Přeje si CSU, aby kancléřka Angela Merkelová znovu kandidovala na kancléřku, nebo postaví CSU svého vlastního kandidáta?

Bernd POSSELT, šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení, bývalý dlouholetý europoslanec
--------------------
CSU nebude v žádném případě stavět vlastního kandidáta na kancléře. To je nerealistické. Kandidujeme jenom v Bavorsku. Když si v Bavorsku udržíme absolutní většinu, v což doufáme, tak je to přepočteno na celé Německo šest, sedm, osm procent. S tím není možné chtít vlastního kancléře. Nemáme žádnou šanci. Chceme ale mít v budoucí vládě co největší vliv, chceme více ministrů a víc našeho programu CSU v koaliční dohodě.

Pavel POLÁK, moderátor
--------------------
S Angelou Merkelovou v čele kabinetu?

Bernd POSSELT, šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení, bývalý dlouholetý europoslanec
--------------------
S Angelou Merkelovou v čele. Ale o tom rozhoduje CDU.

Pavel POLÁK, moderátor
--------------------
Proč by měla Německo vést zrovna ona i v příštích čtyřech letech?

Bernd POSSELT, šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení, bývalý dlouholetý europoslanec
--------------------
Henry Kissinger napsal o Angele Merkelové to nejlepší, co jsem kdy četl. Napsal, že obdivuje tuto ženu, neboť je vášnivě věcná. A to naprosto sedí. Během bankovní krize, eurokrize, uprchlické krize a krize na Ukrajině jednala Angela Merkelová velmi chytře, chladně a profesionálně. Angela Merkelová také drží Evropu proti Putinovu režimu a jeho agresím na východní Ukrajině, v Pobaltí, v Podněstří. Aktuálně nevidím nikoho, kdo by to mohl dělat lépe než ona.

Pavel POLÁK, moderátor
--------------------
Má podle vás Angela Merkelová reálnou šanci stát se znovu kancléřkou?

Bernd POSSELT, šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení, bývalý dlouholetý europoslanec
--------------------
Má velkou šanci. Je velmi jisté, že CDU a CSU bude nejsilnější. To by se musela stát nějaká katastrofa, abychom volby nevyhráli. Preference sice nejsou moc dobré, ale pořád máme patnáctiprocentní náskok před sociální demokracií SPD. Bude záležet na tom, zda sociální demokraté, Zelení a komunisté budou mít ve Spolkovém sněmu většinu. Pokud ji budou mít, utvoří vládu a my nebudeme mít žádnou šanci. Pokud ji mít nebudou, bude Angela Merkelová znovu spolkovou kancléřkou.

Pavel POLÁK, moderátor
--------------------
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt. Od mikrofonu se loučí Pavel Polák. Za chvíli další Zprávy Radiožurnálu.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: Pavel Polák
Spustit audio