Alena Hanáková: Pokud podpora od státu přichází, měli bychom být minimálně rádi

Současná pozice ministryně kultury Aleny Hanákové je nezáviděníhodná. V momentě, kdy proti ní a jejím finančním plánům na podporu takzvané živé kultury protestují před úřadem umělci s jogurty v rukou, přinášejí anonymní zdroje z její politické strany do médií zaručené zprávy, že se chystá její odvolání. Faktem v tuto chvíli zůstává, že pod tlakem ministryně našla v rezortu nějaké peníze a na živou kulturu přijde i letos zhruba 370 milionů korun.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Začíná Dvacet minut Radiožurnálu, dobré odpoledne. Dnes je mým hostem ministryně kultury Alena Hanáková, dobré odpoledne.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
Dobré odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dlužno podotknout, že my Dnešních Dvacet minut Radiožurnálu předtáčíme zhruba o půl jedenácté dopoledne, to znamená že tak úplně nemůžeme reagovat na to, co se bude dít ve čtyři hodiny odpoledne paní ministryně před vaším úřadem, kdy je plánována ona demonstrace. Ale prosím začněme něčím jiným, protože dnešní Mladá fronta DNES otiskla článek, kde bývalý rektor AMU Ivo Mathé potvrzuje, že s ním bylo jednáno o možnosti nahradit vás na pozici šéfa rezortu kultury. Víte o tom něco?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
No v této chvíli už to vím samozřejmě, ale ještě před tím, než tento článek vyšel, tak jsem to nevěděla.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že můžete potvrdit, že opravdu bylo s Ivo Mathém jednáno o tom, že by mohl být ministrem kultury?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
No já to potvrdit nemůžu, protože já o tom skutečně nevím. Já jsem se dozvěděla tuto informaci vlastně jenom díky těm, kteří četli v novinách zprávu o tom, co vy říkáte, takže nemůžu to potvrdit, nevím to.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste nominována na post ministryně kultury za Starosty a nezávislé. Máte vůbec nějaké povědomí o tom, že by někdo ve vaší politické straně a nebo případně u vašich partnerů v TOP 09 uvažoval o tom, že byste nebyla ministryní kultury?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
To povědomí nemám. Já jsem přesvědčena o tom a vím, že ministerstvo kultury ty úkoly, které prostě mělo a zadalo si, tak prostě plní. Myslím si, že jsme měli spoustu úspěchů a z tohoto pohledu skutečně nemám pocit, že by to bylo nezbytně nutné, aby se měnil ministr, ať už tady bude kdokoliv. Takže ne, nevím o tom.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mluvila jste o tom třeba se šéfem poslaneckého klubu TOP 09 Petrem Gazdíkem?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
No, v této chvíli kdy spolu mluvíme, tak vlastně zasedá výbor pro starosty, no ale s Petrem Gazdíkem jsem o tom mluvila a Petr Gazdík říkal, že vlastně on sám ani vedení Starostů k tomuto kroku nemíní přistoupit a neuvažují o něm.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ivo Mathé v tom článku, a vy jste ho určitě četla, použil formulaci "mohu potvrdit, že je to ve vzduchu." Tak se ptám paní ministryně Hanáková, jestli vy také cítíte, že je ve vzduchu určitá nespokojenost s tím, jak vedete rezort.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
Víte, já si myslím, že ve vzduchu je už dlouhá léta především to, že na ministerstvu kultury a to už je opravdu letitá záležitost, nepřichází takové množství finančních prostředků, jak by si kulturní obec a vůbec kultura nejenom že zasloužila, ale taky přála. A to si myslím, že to je základní, základní problém, který se váže k ministerstvu kultury a potažmo ke všem ministrům, kteří na tomto ministerstvu byli a myslím si, že do budoucna i budou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, jinými slovy říkáte, že s tak málo penězi do rezortu kultury, se to prostě nedá uválčit jinak?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
Myslím si, že s tolika penězi a s takovými požadavky a přáními, která kolem jsou, tak to vždycky bude složité.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem vy jste říkala, že máte tedy podporu své politické strany Starostů a nezávislých. Máte úplně stejnou podporu ze strany TOP 09? Já jsem četl vyjádření v Mladé frontě DNES Karla Schwarzenberga, který říká, on mluvil o vás, "já jsem ji nenavrhoval, je to ministryně Starostů." To není úplně vyjádření jaksi absolutní podpory.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
Může to tak působit, ale protože jsem s panem předsedou nemluvila osobně, tak nedokážu to a ani to nechci v této chvíli komentovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Proč myslíte, že to vůbec Ivo Mathé dnes, nebo spíš včera říkal novinám?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
To se budete muset zeptat pana Ivo Mathé, protože já skutečně nevím s kým mluvil, pokud s někým mluvil, jak se ten rozhovor vedl a na základě čeho vlastně tento výrok tam zazněl, takže to nedokážu komentovat a ani nechci.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Čemu přičítáte paní ministryně Hanáková to, že vaše popularita, zejména u umělecké obce není příliš vysoká?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
Zeptejte se asi té obce. Možná, že ten problém je právě ten finanční. Protože jsem, myslím si, že kdyby, kdyby při nástupu, každý ministr který nastupuje do daného rezortu a o ten daný rezort se stará a má to štěstí, že je dostatek finančních prostředků nebo aspoň většina pro podporu činnosti tohoto rezortu, tak to samozřejmě je snazší a nebo možná je to samozřejmě příjemnější, takže ti kolem jako mají k němu možná v tomto směru blíž. Ale jsou to moje domněnky předpokládám a myslím si, že je to v té konečné fázi především otázka finanční, asi tak.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nemohla jste při vyjednávání o rozpočtu na rok 2013, řekněme být úspěšnější vyjednat více peněz?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
Všechna ministerstva, která vyjednávala rozpočet pro nový rok, pro tento rok 2013, nemohla vyjednat více peněz, protože v rámci všech ministerstev nastaly úspory, které se prostě všude objevily. Je mi to velmi líto, ale tak to je. A protože jsem věděla, že ten problém tady je. V tom úvodu jste říkal, že vlastně jaksi doplnění finanční nebo ty peníze, které jsme teďka přidali nebo našli na posílení živé kultury, že je to pod nátlakem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
To není pod nátlakem, prosím vás.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já jsem použil termín pod tlakem.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
Nebo pod tlakem, promiňte. Takže pod tlakem, není to pod tlakem. Já jsem už koncem loňského roku, když jsme věděli, že rozpočet prostě bude osekaný a bude tam prostě méně peněz. Už v té době, kdy jsem byla i na služební cestě tady v rámci republiky, tak jsem říkala, že naší prioritou je najít uvnitř toho rozpočtu, pokud takhle dopadne, jak se nastavoval, všechny možnosti, abychom posílili právě živé umění. Takže kde se ukáže, že by mohl, mohly se ty peníze jakoby vzít, tak se bude posilovat, nebo se ušetří nebo se nevyčerpají. Takže si tím bude posilovat živé umění. To jsem deklarovala už koncem loňského roku, za tím jsem si stála a také si stojím. Jenom v této chvíli po jednání vlastně s předsedy, s některými předsedy grantových komisí jsme vlastně usoudili, že není možné a nebude možné asi posilovat živé umění nebo tu kulturu teda, živé umění, v průběhu celého roku. Že v této chvíli je potřeba, aby se posílilo co nejvíc to půjde hned na začátku roku, takže jsme udělali opravdu pro to všechno. Já jsem tedy zadala úkol ekonomickému odboru a ekonomickému náměstkovi, aby co nejrychleji, taky jsme se dohodli na tomto setkání, to je do 14 dnů nebo do 3 týdnů, což bylo vlastně v úterý tohoto týdne. Abychom se pokusili najít teda co největší množství těch finančních zdrojů, což se povedlo, takže není to pod tlakem. Možná ano, je to pod tlakem, ale není to tak, že bychom ty peníze hledali až na základě nějakého tlaku. My jsme s tím počítali, jenom prostě to bylo v kratším čase.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nerozumím paní ministryně úplně tomu, když říkáte, že nebude moct skrze řekněme granty, živé umění být podporováno po celý rok.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
Ne, já jsem myslela, víte jak jsem to myslela? Já jsem to nemyslela tak, že nemůže být podporováno po celý rok. Myslela jsem to tak, že ty peníze na posílení nemůžeme hledat celý rok, protože je potřeba, pokud chceme posílit živé umění, nečekat celý rok. Je potřeba, abychom je našli co nejrychleji to půjde. Takže tak jsme to udělali, takto jsem to myslela.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že jste těch, já nevím kolik, 40 milionů...

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
Ne, 90.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
...90 milionů korun našli prostě teď naráz.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
Nenašli jsme je naráz, hledali jsme je 3 týdny postupně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A kde jste je našli?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
V rámci celého rozpočtu ministerstva kultury. Bylo to z různých jako složek, takže nebylo to jakoby jenom z jedné hromádky nebo z jedné té kapitoly.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A teď, kdybych jenom si představil, že byste třeba na další 3 týdny sedli a hledali, tak byste dokázali najít ještě další peníze?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
No, tak kdybychom sedli a hledali, moc bych si to přála, ale začínám být k tomu velmi skeptická, protože i ten rozpočet má jenom určité možnosti a ty samozřejmě těžko překročíme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já vím, ale vy jste mi teď sama řekla paní ministryně, že z nějakého stavu řekněme na začátku prosince do stavu v půli února jste našli 90 milionů korun.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
Ano, to jsem vám řekla.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No tak se ptám, jsou tam ještě nějaké další úspory, anebo teď už jste prostě jaksi úplně na kosti a už to dál nejde?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
Někdo říká třeba na dřeň, no. Já v této chvíli říkám, že v rámci možností, které teď jsme měli, jsme našli tak jak jsme slíbili, peníze pro posílení živé kultury. Jsem tomu ráda, mám z toho radost, ale nebudu říkat dopředu, protože to opravdu ani nevím a v této chvíli to ani nemíním řešit, že budeme možná někde nějaká vata, možná se stane v průběhu roku, že některé, některé akce se prostě nezorganizují. To znamená, že může se stát, že v průběhu roku nám mohou zbýt. Ale v této chvíli to samozřejmě nevím, takže nebudu ani spekulovat. Prostě je to tak, že se nám to povedlo, jsem tomu ráda, věřím že i kulturní veřejnost bude mít z tohoto radost, i když věřím, že by si přáli, aby peněz na činnost bylo mnohem víc.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, mým dnešním hostem je ministryně kultury Alena Hanáková. Paní ministryně, vy říkáte že doufáte, že kulturní obec z toho bude mít radost. Kulturní obec proti vám protestuje a přitom ví, protože už jste to před několika dny dali najevo, že rozpočet na živé umění bude ve stejné absolutní výši jako minulý rok. Tak protestuje i přestože ví, že ty peníze byly dorovnány. Tak já nevím, jestli z toho bude mít radost.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
Co na to říct, pane Veselovský. Víte, ono je to, ono je to...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já nevím.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
Já jim rozumím. Já samozřejmě rozumím tomu tlaku a tomu přání, aby peněz jakoby, ne jakoby, ale aby přibývaly na kulturu. Jistěže tomu rozumím, ale z druhé strany, víte, ministerstvo kultury potažmo stát kulturu podporuje. Mluvíme o podpoře a nezlobte se na mě, ale já, jestliže já požádám někoho o pomoc a o podporu a on mi tu podporu dá a třeba menší než bych si přála, no co si myslíte, že by bylo slušné udělat nebo dobré udělat? Tomu kdo mě podpoří a kdo mi pomůže třeba míň, alespoň poděkovat. Jo, že nebudu mít z toho radost, že těch peněz nemám tolik, kolik jsem si představovala, to je další věc. Takže tím chci říct, tím chci říct...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jenom paní ministryně, pardon možná mi něco uniklo, ale vy tady zastupujete stát a tu podporu rozdáváte z veřejných peněz, to znamená z peněz i těch lidí, kteří platí daně a jsou zároveň umělci.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
Ano to je v pořádku, to je v pořádku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No ne, teď jste to nadnesla, jako kdyby vám měli být vděční za to, že jim rozdělujete ty veřejné peníze.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
Ne mně, ne mně osobně prosím, ne osobně mně. Já jenom tím chci říct, že pokud ze státu ta podpora přichází třeba i v menší míře, že by minimálně jsme měli být rádi, že to takto je, ale třeba i se s tím nespokojit. Samozřejmě, že budeme tlačit a ty diskuze se vedly a opravdu jsme chtěli, aby do ministerstva kultury přišlo peněz víc. Dopadlo to jak to dopadlo, ale to neznamená, že živá kultura není podporovaná. Já bych si přála, aby samozřejmě z toho lidé měli radost, řekli ani je to dobře, že jsme se dostali alespoň na rok 2000, teda na tu výši loňského roku, protože to taky mohlo dopadnout jinak. Ale já jsem nechtěla říct, že jsou to moje peníze, to byl jenom jakýsi příměr.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když se podívám do materiálů, které produkuje například Iniciativa za Česko kulturní, což je mimochodem ta iniciativa, která stojí za těmi protesty, které i probíhají a budou probíhat před vaším úřadem, tak vidím věty: "žádáme zvýšení prostředků na kulturní aktivity a speciálně na granty a to na úroveň roku 2008. V tuto chvíli jsou na kulturní aktivity vyčleněny zhruba 2% z rozpočtu ministerstva kultury oproti zhruba 3,5% v roce 2012 a 5,5% v roce 2008. To znamená oni mluví o řekněme procentu jaksi daných prostředků vůči celému rozpočtu, nemluví o absolutní částce. To nejde tomuto požadavku vyhovět?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
Kdyby tomuto požadavku vyhovět šlo, tak mi věřte, že ty peníze by dávno měli. Rok 2008 byl ekonomicky mnohem výhodnější než rok 2013.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No počkejte paní ministryně, my se přece nebavíme o absolutních částkách. Oni mluví o procentech z rozpočtu. Teď říkají, že na živou kulturu jdou nějaká 2% a v roce 2008 5,5%. Tam se nemluví o tom, jestli to byl ekonomicky silný nebo slabý rok.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
No ale to samozřejmě se od toho odvíjí, to se samozřejmě od toho odvíjí. Protože jestliže je ekonomicky silný rok, tak samozřejmě že je lepší... Podívejte, když se tedy vracíme do roku 2008, možná že by jsme se mohli zamyslet nad tím, proč ani v roce 2008 nebylo třeba ze státního rozpočtu do ministerstva kultury vyčleněno a prosazeno třeba 1% z rozpočtu, jak bychom si to přáli. Protože to by kultuře samozřejmě pomohlo a právem si to ti lidé přejí. Ale nebylo to ani v tom roce 2008, nebylo to ani v předešlých letech, dokonce ani v době, kdy usnesení vlády se jako měla zaručit podpora živého umění. Ani v té době nedošlo k tomu, že tabulky které se zpracovaly ani jednou nebyla ta částka naplněna.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já tomu rozumím paní ministryně. Ale jenom ještě jednou opakuji, že Iniciativa za Česko kulturní alespoň podle toho co čtu v jejich materiálech, nežádá nějaké absolutní částky tedy jako v absolutních číslech, žádá procentuální podíl z rozpočtu ministerstva kultury a říká, že by se rádo dostalo na 5,5%, tak jak to bylo v roce 2008. Co to má co dělat s tím, kolik peněz jaksi v úhrnu tehdy ministerstvo kultury mělo. Prostě z těch peněz, které mělo tehdy dávalo 5,5% na živou kulturu, teď 2%.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
My jsme o tom diskutovali právě s některými předsedy, jak jsem už říkala na setkání těch grantových komisí. A vlastně jsme mluvili o tom problému, o kterém teďka vy se tady zmiňujete. A pokud by se povedlo z rozpočtu ministerstva, potažmo z rozpočtu státu případně dostat do ministerstva, do našeho rozpočtu tedy peníze tak, aby k tomu posílení mohlo dojít, tak mi věřte že to uděláme, tak jak jsme to udělali teď, to je celé.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená v rámci rozpočtu ministerstva kultury se prostě navyšovat ta částka na živé umění nebude už?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
V této chvíli jsme navýšili částku na živé umění, to budoucna pokud by se ukázal prostor finanční, který by eventuálně se mohl ještě do živého umění jaksi dát, určitě se tomu bránit nebudeme. V této chvíli ale nic takového slibovat nemůžu, protože nejsem schopna říct, jak v budoucích měsících prostě ten ekonomický, jaksi ekonomicky to bude možné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu ministryně kultury Alena Hanáková. Pojďme prosím paní ministryně ještě k jednomu tématu, to je téma které spadá, už jenom kvůli přípravě zákona o církevních restitucích pod váš rezort. Řekněte mi, jak doposud probíhají církevní restituce? Protože to je vlastně informace, kterou není možno v podstatě nikde v otevřených zdrojích ze strany státní správy a ministerstev získat.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
No tak v této chvíli je to tak, že ministerstvo kultury, aby vůbec celý ten proces vypořádání státu s církvemi byl naplněn podle zákona daného, což je zákon č. 428 z roku 2012 Sb., tak ministerstvo kultury zpracovalo návrh smlouvy mezi státem a vlastně církvemi, kterou tento návrh, kterou tedy vláda schválila na začátku ledna 2012. Tento návrh smlouvy dostaly všechny, byla zaslána všem 17 církvím a náboženským společnostem někdy v polovině ledna tohoto roku a předpokládá se, že by k podpisu s premiérem, teda se státem mělo dojít koncem vlastně února. Takže to je ta, to je ta nejdůležitější asi zpráva, co se týká dalších kroků v rámci církevních restitucí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A paní ministryně, v té smlouvě, alespoň podle informací serveru Česká pozice, je kromě jiného napsáno, že to nemajetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými obcemi může být buď ve finanční podobě a nebo v podobě státních dluhopisů. Jinými slovy, opravdu se počítá s tím, že by si buď církve kupovaly nebo že by od státu dostávaly státní dluhopisy jako část toho vyrovnání?

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
No musím říct upřímně, že žádnou takovou informaci o tom, že by to mělo být formou dluhopisů jsme neprodiskutovávali nějak vážně, takže tolik.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takže o tom nevíte.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
V každém případě teď je to tak, že na schůzi Poslanecké sněmovny, vlastně to je další věc, která vlastně k církevním restitucím přichází, byla odsouhlasena novela, která byla předložena vlastně panem poslancem doktorem a která vlastně ručí daňové osvobození z prvního prodeje majetku. A je to vlastně, je to vlastně takový krok dopředu, takže církve, nebo vlastně pro tuto novelu hlasovali poslanci taky nejenom z koalice, ale taky poslanci z opozice a to je, pardon, další krok vlastně, co se týká církevních restitucí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, tak děkuju za komentář paní ministryně. Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu, jejich hostem byla Alena Hanáková, ministryně kultury. Hezké odpoledne, na shledanou.

Alena HANÁKOVÁ, ministryně kultury /TOP 09/:
Vám přeji také hezké odpoledne, děkuji, na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
U mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu byl Martin Veselovský, přeji dobrý poslech.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy zpravodajských a publicistických pořadů Radiožurnálu si můžete poslechnout v iRadiu.

autor: mav
Spustit audio