Zrada zrodila brazilského mučedníka Tiradenta

Podívejme se nyní do Brazílie, do někdejšího Eldorada, odkud plynulo do Evropy obrovské bohatství zlata. V oblasti Všeobecných dolů - Minas Gerais - se také zrodilo hnutí za nezávislost Brazilie.

Až do 18. století se v Minas Gerais těžila polovina celosvětové produkce zlata - příliš rychle a dravě. Zlatonosného písku ubývalo a Brazílie už nebyla schopna plnit stanované roční kvóty. Za nedodané zlato uvalil portugalský královský dvůr na Brazílii dluh, který měla země splácet v podobě daní. Taková nespravedlnost! Zatímco prožívala Evropa průmyslovou revoluci, Brazílie, odkud bohatství plynulo, se hlouběji propadala do zaostalosti.

Ouro Preto - černé zlato - poddolované město, barokní perla Minas Gerais. Zde bylo roku 1789 odhaleno spiknutí nazvané Incofidencia - vzpoura, připravované povstání proti portugalské koruně. Jedenáct spiklenců bylo vypovězeno do portugalských držav v Africe, ale Joaquim José da Silva Xavier, zubař s přízviskem Tiradentes (trhač zubů), byl odsouzen k smrti.

Tiradentes byl zubař, ale také pracoval v dolech a honil dobytek. Žil ve státě bohatém na zlato, zajímal se tedy o minerály a znalosti využil ve státních službách. Obhlížel cesty zlata, které spojovaly důlní města s pobřežím. Viděl, jak bohatství jeho země nenávratně odtéká za moře.

Při svých cestách do Ria poznal Tiradentes různé osobnosti a zároveň liberální myšlenky dovezené z Evropy a z Ameriky. Zatímco Evropa vzkvétala, Brazílie se propadala do bídy. Spolu se skupinou přátel založili skupinu usilující o svobodu. Členové byli především státní úředníci, intelektuálové a významní obchodníci. Portugalská koloniální správa v nich budila hořkost a hněv a usoudili, že je čas se cizí nadvlády zbavit.

Společenská struktura Brazílie včetně práva na majetek a vlastnictví otroků by zůstala nedotčena. V Ouro Preto chtěli založit universitu. Tiradentes chtěl využít dne, kdy bude nespravedlivá daň vyhlášena a lidový hněv vzplane. Jeho skupina pak měla vtrhnout do ulic a vyhlásit brazilskou republiku. Plán zmařila zrada, guvernér vyhlášení daně odložil a začalo zatýkání.

Soud se spiklenci trval tři roky a veškerou zodpovědnost vzal Tiradentes na sebe. Deset členů skupiny bylo odsouzeno k smrti, devíti z nich byl trest změněn na vyhnanství. Tiradentes byl roku 1792 v Riu de Janeiro pověšen a poté rozčtvrcen.

Krev mučedníka posloužila k sepsání listiny odsuzující na věky jeho památku. Jednotlivé části jeho těla byly rozeslané do různých měst pro výstrahu. Hlava byla vystavená v Ouro Preto. Po nešťastném zubaři nemělo zůstat nic. I jeho dům byl zbořen a základy zanesené solí.

Tiradentes se stal symbolem boje za brazilskou nezávislost, kterou země získala až roku 1822 z rukou portugalského prince, který se sám korunoval na císaře nové Brazílie.

Ouro Preto, poddolované městečko strmých ulic, barokních chrámů a prejzových střech. Hlavní náměstí se jmenuje Placa Tiradentes. Muzeum Incofidencie sídlí v největším místním paláci.

<iframe width="680" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https://maps.google.cz/?ie=UTF8&amp;ll=-20.385616,-43.503494&amp;spn=0.011787,0.016501&amp;t=h&amp;z=16&amp;brcurrent=5,0,0&amp;output=embed">mapa</iframe><br /><small><a href="http://maps.google.cz/?ie=UTF8&amp;ll=-20.385616,-43.503494&amp;spn=0.011787,0.016501&amp;t=h&amp;z=16&amp;brcurrent=5,0,0&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Zvětšit mapu: Ouro Preto v Brazílii</a></small>
autor: paj
Spustit audio