Zprostředkování práce studentům přes agentury práce

13. říjen 2004
Vaše téma

Studenti často hledají práci prostřednictvím agentur práce. Jak agentury, tak studenti, s tím mají poslední dobou problémy. Alespoň tedy v tomto smyslu, že mají problémy, nás bombardují řadou e-mailů, které přišly sem k nám, do Českého rozhlasu, do Vašeho tématu. A tak jsme zjišťovali, jak moc jsou nové podmínky náročné a zda opravdu všechny agentury zákon dodržují. Studenti, kteří si přivydělávají přes personální agentury na brigádách, jsou teď pro firmy dražší.

Agentury už s nimi totiž nesmí uzavírat dohody o provedení práce, ale pouze smlouvy, ze kterých budou brigádníci platit zálohy na pojistné, tedy pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti.

Ladislav Čihák: Ale ukazuje se, že v zákoně, bohužel, jsou některé věci, které se dají vykládat různým způsobem, především proto, že jsou tam příliš stručně uvedeny a výsledkem je, že v podstatě všechny strany, mohu říct otevřeně, přemýšlejí, vymýšlejí a přímo už realizují jak obejít zákon, jak ho překroutit, jak si ho upravit k obrazu svému a v tom vidím největší nebezpečí.

Říká pracovník agentury Index plus, Ladislav Čihák. A právě agentury, které zákon obcházejí, přebírají klienty těm slušným. Na druhou stranu je pravda, že oblast agenturního zaměstnávání nebyla nikdy regulována a každý si vlastně dělal, co chtěl. Časem se tedy snad nový zákon usadí, ale jak se zatím ukazuje, hospodářskou nerovnost mezi agenturami paradoxně prohloubil. A také je tu tlak od klientů, tedy od firem, kterým agentury brigádníky tak zvaně dohazují.

Ladislav Čihák: Kterým se samozřejmě také nelíbí, že jo, zvýšení ceny práce a zvýšení administrativy a tlačí ty agentury, aby sami teda porušovali ten zákon a vymýšleli, nechci říct díry, protože ty díry já tam na 1. pohled teda nevidím, ale opravdu aby se orientovali vlastně na jiné zákony, to znamená tu činnost pojmenovávali podle jiných zákonů a podobně.

Jak už bylo několikrát řečeno, teoreticky je zákon zvládnutý opravdu dobře. Nejsou v něm díry, ale jak se ukazuje v praxi, je skoro nemožné ho přesně dodržovat, hlavně co se týká krátkodobých brigád. Ladislav Jouza, specialista z oddělení pracovně právní legislativy na Ministerstvu práce a sociálních věcí obhajuje zákon takto.

Ladislav Jouza: Agentury mohou zapůjčit zaměstnance pouze v pracovní smlouvě a nebo v dohodě o pracovní činnosti. A je to z toho důvodu, abychom chránili studenty, protože dohoda o pracovní činnosti a pracovní smlouva se započítávají do důchodu, jak se říká. Kdežto dohoda o provedení práce to nezakládá. Uzavře-li student tuto dohodu o provedení práce, tak nesplní podmínky pro výplatu a poskytování podpory v nezaměstnanosti. Takže si myslím, že ty nářky těch studentů jsou neopodstatněné, protože tato úprava jde v jejich prospěch.

Reakce studentů jsou ale trochu jiné. tady jsou jejich odpovědi na to, jak se jim změna zákona zamlouvá.

Projev občana: Největší problém je samozřejmě ten, že vlastně dříve se ty daně nestrhávaly, teď už tedy se ta daň strhává.

Projev občana: Je to více papírování, zdržování, jsou tady větší fronty a potom i v důsledku je méně peněz.

Nový zákon o zaměstnanosti platí teprve 13 dní. Uvidíme, co bude za pár měsíců a komu dá praxe za pravdu. Jisté je to, že některé malé agentury práce zkrachují a pravděpodobné to, že studenti budou hledat práci na černo.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: lov
Spustit audio

Více z pořadu