Změna provedená v teplické věznici je systémovou záležitostí, nesouvisí s konkrétní osobou, říká Pavel Horák

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy David Rath

Vězeňská služba čelí podezření, zda neprotěžuje prominentního vězně a bývalého čelního politika ČSSD Davida Ratha. Na možné prohřešky upozornila kontrola státního zastupitelství, pochybnosti posílila změna statusu teplické věznice, kde si Rath odpykává trest. Ředitel odboru výkonu vazby a trestu Vězeňské služby Pavel Horák ale žádné pochybení neshledává.

„Ať už se to děje k jakémukoliv vězni, tak se snažíme dodržovat rovnost práv v tom smyslu, že pokud je nějaký problém, tak se řeší individuálně,“ říká.

Moderátorka Marie Bastlová upozorňuje, že mezi výhradami bylo, že David Rath nebyl umístěn ve věznici, jejíž statut by odpovídal tomu, co bylo v rozhodnutí o výkonu trestu. Další výhrada byla například, že nenosil vězeňský stejnokroj.

„Vazební věznice Teplice je nástupní věznicí. Odsouzení, kteří mají příkaz k nástupu do výkonu trestu, se mohou ocitnout i v této věznici. Pakliže odsouzený nastoupí do vazební věznice, tak je umístěn na přijímací oddíl,“ vysvětluje Horák.

Právě tam se rozjede proces, který je završen stanovením programu zacházení, který může trvat měsíc i delší dobu. Vězeňská služba rozděluje odsouzené do stupňů zabezpečení. A právě ve vazební věznici Teplice může být odsouzený po určitou dobu umístěn.

Podobných změn proběhlo deset

Teplická věznice se stala zařízením s vysokým stupněm zabezpečení, kde by David Rath měl svůj trest vykonávat. Ještě minulý měsíc ale takový status neměla.

„Tato situace není ojedinělá, čas od času jsou k tomu různé důvody,“ vysvětluje Pavel Horák s tím, že změna provedená v teplické věznici je součástí trvalých procesů. Jde o systémovou záležitost, která reaguje na různé vlivy a faktory, jako je vývoj populace vězňů.

Dodává také, že v roce 2019 došlo asi k deseti takovým změnám. Nejde o nic, co by bylo spojeno s konkrétním odsouzeným nebo s nějakou událostí, ubezpečuje Horák.