Vznik názvu obcí a měst

26. březen 2004
Vaše téma

Jak vznikaly názvy českých měst a obcí jsme se vám dnes pokusili přiblížit a teď už je na řadě shrnutí toho nejzásadnějšího, co dnes zaznělo. Lhota, Dvůr, Mlýny nebo Nová Ves jsou v České republice nejčastějším označením. Například Lhot a Lhotek je u nás více než 300. Obyvatelé tak dávali svému okolí najevo, že jsou na určitou lhůtu osvobozeni od poplatků.

Milan Harvalík: Místní jména vznikalo prakticky ve stejné době, kdy nám vznikla i ta lokalita. To znamená, ta vesnice nebo město, které je tak pojmenováno.

Jazykovědec Milan Harvalík potvrzuje, že místopisné názvy začaly vznikat v době 13. až 14. století.

Milan Harvalík: Máme doklady samozřejmě o Praze už někdy z 9., 10. století. Shodou okolností nejenom z našich domácích pramenů, ale taky z cestopisů židovsko arabského kupce Ibrahima Íbn Jakuba, který uvádí jméno Praha, tehdy v jeho formě Fraga. No a pozdější doklady většiny měst u nás jsou spojeny s takovým tím boomem vzniku měst, což je především 13., 14. století.

Některá města nesou v názvu jméno svého zakladatele. Jiné názvy byly inspirovány prostředím a krajinou.

Milan Harvalík: Takové nejzákladnější dělení by mohlo být na místní jména, která vznikla z jmen osobní a na místní jména, která vznikla z apelativ, což znamená obecná jména. Velmi zjednodušeně bychom mohli říct, že jsou to běžná slova slovní zásoby. Je to případ třeba Most nebo Písek.

Názvy našich obcí jsou různé. Někdy znějí seriózně, někdy vesele. Někdy nás pohoršují, ale ne vždy vznikaly z popudu posměšných a urážlivých. Název samoty u Zlaté koruny v Jižních Čechách Kokotín je odvozen od staročeského slova kokot jako kohout. Šumavská osada, která leží asi 20 kilometrů od Železné Rudy má název Šukačka. Jméno souvisí se srbským označením pro kozu. Patrně tam původně sídlila srbská rodina, která chovala kozy. Někdy obyvatelé své obce kvůli hanlivému a posměšnému vyznění přejmenují, jako například koncem 19. století z obce Mrdákov, vznikla obec Mrákov. Jindy si jméno ponechají. Starosta obce Močovice Milan Kos říká. Nám ani lidem z okolí název Močovice nijak nezvyklí nepřijde. Ale cizí se mu s chutí zasmějí. Nevadí nám to. A na závěr přidává historku k dobru.

Milan Kos: Mě osobně samozřejmě název Močovice problémy žádný nedělá, ale když už jste na to narazila, tak vám řeknu takovou jako perličku. Když jsem se rozhodl, že se ožením, že se vlastně přižením sem do Močovic, tak moje maminka z Brna jako říká. Ale Milane, napíšeš Čáslav, nebudeš tam přece dávat Močovice do Svatebního oznámení. Já to taky chci ukázat tady v Brně, to by nebylo ono. Takže to bylo prvně, kdy jsem se tak setkal s tím, že by název Močovice mohl případně i trošku vadit.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: ela
Spustit audio

Více z pořadu