Význam osobitných matrik pre zmiešané manželstvá

21. říjen 2003

V minulej Dobrej rade sme sa venovali problematike Osobitných matrík, hovorili sme o tom, aké sú dôležité v prípade, keď sa slovenským občanom narodí na území Českej republiky dieťa.

Len pripomeniem: ak chceme s týmto novorodencom prekračovať česko-slovenské hranice, musí byť najskôr zapísané do Osobitnej matriky na Slovensku, musí mu byť vydané osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky a až potom môže byť zapísané do cestovného pasu rodičov, alebo mu bude vydaný vlastný cestovný doklad.

V téme Osobitné matriky budeme pokračovať aj dnes, a to v súvislosti s uzatváraním zmiešaných česko-slovenských manželstiev. Vezmime si najčastejší prípad: Slovenka sa vydá za Čecha. Manželstvo je uzatvorené na území Českej republiky. Ona ako slovenská občianka by mala požiadať slovenské úrady o zápis tejto skutočnosti do Osobitnej matriky.

Ako mi povedala doktorka Beáta Gúziková zo Slovenského veľvyslanectva v Prahe, žiadny právny predpis jej to neprikazuje! To je dôležité vedieť. Logicky potom nasleduje otázka, prečo by teda novomanželka mala absolvovať to "behanie po úradoch"? Doktorka Gúziková vysvetľuje:

"V prípade, že žena prijme uzatvorením manželstva priezvisko manžela, bude samozrejme potrebovať doklady znejúce na toto nové meno. Doklady sú nevyhnutné vo vzťahu k všetkých úradom v Českej republike, napríklad ak si chce vybaviť záležitosti okolo trvalého alebo prechodného pobytu, neskôr prípadne žiadať o príspevky na dieťa a pod. A keďže je občianskou Slovenskej republiky, potrebný doklad, v tomto prípade cestovný pas, jej môžu vydať len slovenské úrady. No a tie to nemôžu urobiť, pokiaľ nie je predložený slovenský sobášny list vydaný na základe zápisu o uzatvorení manželstva na území cudzieho štátu v Osobitnej matrike".

Zákon teda zápis do Osobitnej matriky, podobne ako v prípade narodenia dieťaťa, neprikazuje, ale ak oň nepožiadame, môžu vzniknúť ďalšie zbytočné komplikácie. Kvôli tomu však netreba cestovať na Slovensko, pretože slovenský zastupiteľský úrad nám tento zápis môže sprostredkovať.

Treba však počítať s dlhšími lehotami na vybavenie, zhruba 3 mesiace. Správny poplatok za každý jednotlivý zápis do Osobitnej matriky je 417,- korún českých. To znamená 417,- za zápis o uzatvorení manželstva, 417,- za zápis o narodení dieťaťa...

Podrobnosti, aké doklady budeme k tomu potrebovať a ďalšie veci nám už poradia pracovníci konzulárnych oddelení slovenského veľvyslanectva v Prahe a v Brne. Pozor však ! V Prahe došlo k zmenám telefónnych čísiel. To nové je: 233 113 060.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu