Vlastimil Vondruška: Ve středověku nebyli žvanilové

24. září 2013

Historik a spisovatel Vlastimil Vondruška nedávno dokončil Přemyslovskou epopej. Jací byli vlastně Přemyslovci? A z jakých pramenů čerpal při psaní svých historických knih? Také na to se ptala moderátorka Lucie Výborná v úterním Hostu Radiožurnálu mezi 10. a 11. hodinou.

Jak se tedy píšou historické knihy? Vlastimil Vondruška čerpá především z kronik, ale připouští, že i středověcí kronikáři byli poplatní své době. „Jejich zápisy reflektují většinový názor, vznikly v žoldu někoho jiného,“ vysvětluje tento známý český spisovatel.

„Často se od svého živitele dozvídali, co mají psát. A tak jejich zápisy nejsou o nic objektivnější než dnešní novinářský pohled na svět,“ domnívá se. Navíc podotýká, že každý autor vkládá do zápisků vlastní představy a názory. „Jinak se na události roku 1989 bude dívat komunistický novinář a jinak ten, který žil v disentu,“ uvádí příklad.

Čtěte také

Vlastimil Vondruška si však při čtení kronik nevšímá jen faktů, ale vnímá také vnitřní imaginaci textu. „Je důležité, jak na mě text působí, jestli je příběh například rozkošatěle vyprávěný,“ zmiňuje.

Jak vypadala středověká politika? A proč se Vlastimil Vondruška staví poměrně nejednoznačně k osobnosti Karla IV.? I to se můžete dozvědět z audio záznamu rozhovoru.

Záznam celého rozhovoru s Vlastimilem Vondruškou a dalšími Hosty Radiožurnálu si můžete poslechnout také v iRadiu.

autor: šše
Spustit audio