Válka je boj o sílu veřejného mínění, zdroje informací jsou cílem agresora číslo jedna, uvedl prezident Pavel

22. červen 2023

Mezinárodní konferenci Média a Ukrajina zahájil svým projevem prezident České republiky Petr Pavel. Připomněl v něm význam svobody slova, která je podle něj v různých koutech světa omezována. „Tato témata jsou pro mě velice blízká a zároveň důležitá,“ přiznává.

„Připomínáme si stoleté výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání, a to je zároveň i připomínkou významu svobody slova. Svobody vyjadřovat se bez cenzury a bez omezení. Svobody přijímat informace a myšlenky, vyhledávat je a šířit. Svobody, která je v různých koutech světa stále výrazně omezována a za jejíž prosazování lidé i dnes platí tu nejvyšší cenu,“ uvedl konferenci prezident Petr Pavel.

Válka na Ukrajině

„V rozhovorech často dostávám otázku, zda jsme ve válce s Ruskem. Vždy odpovídám, že pokud máme na mysli tradiční válku vedenou konvenčními zbraněmi, při které umírají vojáci i civilisté, tak v takové válce opravdu nejsme. Ta probíhá několik set kilometrů na východ od našich hranic,“ řekl prezident.

„Válka se ale zdaleka nevede jen ve fyzickém světě. Velká část probíhá i v myslích lidí. Je to boj o sílu veřejného mínění. O to, do jaké míry dokážou vnější pozorovatelé rozlišit oběť od agresora. O to, zda vláda země, která konflikt rozpoutala, dokáže své činy obhájit před svými občany. A jestli vláda napadené země dokáže udržet odhodlání svých občanů a obránců a víru obyvatel, že existuje šance na vítězství. Je to ale i boj o přesvědčení spojenců, aby vytrvali v podpoře,“ dodal.

Cíl číslo jedna

Prezident také připomněl, jakou roli mají ve válce média a váleční zpravodajové. Zkušenosti z novodobých konfliktů jasně ukazují, že zdroje informací jsou při jakékoli agresi cílem číslo jedna. Když útočník odřízne napadeného území od přístupu k informacím, vystaví je tápání a nejistotě. Zvlášť v dnešní době, kdy jsme se téměř všichni stali předmětem různé míry informační závislosti. Informační doba a svět protkaný digitálními technologiemi, ve kterém žijeme, posunuly sílu informací do úplně nových rozměrů,“ upozornil prezident.

Kdo se stává cílem informační války? V čem je nebezpečí sociálních sítí? Poslechněte si celý projev prezidenta Petra Pavla.