Turistické značení a vstup do EU

29. duben 2004
Vaše téma

O 40 tisíc kilometrů značených cest se už více než 100 let stará Klub českých turistů, který v těchto dnech uspořádal v jihočeské Bechyni první evropskou konferenci o turistických značkách. A protože jsme shodou okolností od vás dostali otázky a dotazy na to, jestli se systém turistického značení se vstupem do Evropské unie promění.

Náš systém značení turistických tras je hodnocen jako nejlepší v celé Evropě. Je to jedna z věcí, kterou se může Česká republika ve sjednocené Evropě pochlubit, myslí si předseda Evropské asociace turistických klubů, který je zároveň předsedou Klubu českých turistů Jan Havelka.

Jan Havelka: Je to tím, že se traduje už 115 let dokonce, a je to tím, že jsme jaksi historicky pokryli tím značením území celého státu. Ono se nedá říct, že to značení třeba v Německu je špatné. V Německu je řada regionů, kde je vynikající značení, ale každý ten region má to značení jiné, protože historicky to vzniklo, že v jedněch horách se založil klub turistický a ten značil nějakým způsobem. V jiných horách se založil jiný klub a ten značil jiným způsobem. Kdežto u nás je jedním systémem pokrytý celý stát.

Turistické trasy nejsou pořád stejné. Mění se společně s krajinou. Kde byla včera louka, tam dnes může být ohrada plná dobytka a je třeba vést značky jinudy. To platí i ve většině měřítku. Tam, kde ještě dnes jsou hranice českého nebo německého státu, za pár dní nebudou. Proto je nutné se o turistickém značení v Evropské unii bavit.

Jan Havelka: Chceme se shodnout na tom, že značení turistických tras je potřeba sjednocovat pouze co do zásad toho značení, nikoliv co do formy toho značení. Že rozdílnost těch obrázků nebrání turistům, aby to značení mohli dobře použít a že podmínkou pro další údržbu i rozšiřování značených turistických tras je zachování práva vstupu a možnosti do přírody alespoň na té úrovni, na jaké je dnes v jednotlivých evropských zemí.

A aby byly turistické kluby připraveny na možné bruselské snahy turistické značky sjednocovat, uspořádali evropští turisté konferenci o značení turistických tras. Chtějí tak zabránit tomu, aby nevhodnými zásahy do systému značení nedošlo k jeho rozkladu.

Jan Havelka: Protože to značení dělají v těch jednotlivých klubech v Evropě z 90 % dobrovolníci. Je to mimo jiné jeden z největších dobrovolnických sborů v Evropě. A ty dobrovolníci to dělají v té tradici toho daného regionu, takže přijít a shůry jim říct, že EU říká, že se to má dělat jinak, znamená, že oni od toho odejdou. Bude se to muset dělat jaksi profesionálně firmami, kde se očekává, že by ty náklady byly tak čtyři až pěti násobné. A jelikož v Evropě dohromady se jedná o statisíce kilometrů, tak to je práce na desítky let.

Turistické značení je dnes po 100 letech nedílnou součástí regionu, tvrdí turisté. Proto je lepší současné různé systémy zdokonalovat a sjednotit pouze povinnost na hranici regionu upozornit na odlišnou formu značení v dané oblasti.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: ela
Spustit audio

Více z pořadu