Tomáš Sedláček

12. únor 2009
Tomáš Sedláček

O příčinách finanční krize a o tom, v čem může být současný ekonomický vývoj pro společnost přínosný, mluvil dnešní host Radiožurnálu ekonom Tomáš Sedláček. "Po revoluci se národ zamiloval do spotřeby a za posledních dvacet let jsme tu studnu radosti, kterou poskytuje materiálno, vyčerpali. Teď se můžeme podívat i na jiné věci v životě a jestli nás krize naučí hledat jiné radosti, než je konzum, tak je dobře, že jsme ji měli."
V pátek 13. února bude hostem operní pěvkyně Dagmar Pecková.

Hlavní makroekonomický stratég ČSOB a člen Národní ekonomické rady vlády Tomáš Sedláček říká, že i když se ekonomický růst zbrzdil, nebude Česká republika krizí příliš zasažena. "Od roku 2000 jsem zbohatli o 46 procent HDP. Bylo to sedm tučných let a teď nás prostě čeká rok nebo dva s nulovým nebo mírně negativním růstem, který na některé dopadne hůře než na jiné. Je důležité se smířit s tím, že to co máme kolem sebe už teď, je hodně a není potřeba se honit za dalším."

"Naše civilizace za posledních dvacet let neuvěřitelným způsobem zbohatla a bohatství začala brát automaticky. I to nám bylo málo, takže jsme se začali zadlužovat. Státy i domácnosti se zadlužovaly, firmy byly závislé na externím financování - tedy na dluhu. Banky narostly a myslely si, že spravují hodnotu několika biliard dolarů, ale ukázalo se, že nespravují nic, že ta hodnota tam vlastně není. Byl to jen uměle nafouknutý růst, který teď splasknul. Kdyby se takhle chovala jedna banka, tak by si zasloužila zkrachovat a zaniknout, ale toto je bohužel záležitost, na které se podílela naprostá většina bank a států," poznamenává k příčinám krize bývalý ekonomický poradce Václava Havla a ministra financi Tomáš Sedláček.

"Je krize jako chřipka, která sama odezní?" ptala se svého hosta moderátorka Lucie Výborná. Podle Tomáše Sedláčka stejný problém řešili odpůrci a zastánci intervencionizmu už v třicátých letech minulého století v souvislosti s velkou hospodářskou krizí. "Je otázkou, jestli máme čekat, až chřipka sama odezní. Rizika přechození chřipky jsou velká, je to nemoc, která se občas vyléčí sama, ale občas je potřeba nasadit léky. V žádném případě není radno ji podceňovat. Nemyslím, že příměr k chřipce je namístě, spíše je krize jako zlomená noha. Také se vyléčí sama, ale musíte ji dát do sádry a chvíli chodit o berlích."

K diskuzi o potřebnosti státní intervence v době krize Tomáš Sedláček dodává: "Než se začne spekulovat o tom, jestli má stát do trhu zasahovat, tak je třeba se zeptat, co by se stalo, kdyby jednotlivé státy nenarvaly do svých ekonomik tolik peněz. Riziko, které by nastalo, kdyby stát nic neudělal, je veliké. Dneska nikdo nepochybuje, že státní injekce v minulém pololetí byly nutné. Bohužel byly."

Tomáš Sedláček si myslí, že konzum je jako drogová závislost. Jak by návyk k nadměrné spotřebě léčil? A proč si myslí, že by se mělo v dobách blahobytu šetřit? Odpovědi na tyto otázky i další témata rozhovoru související s ekonomikou a světovou finanční krizí najdete v Rádiu na přání.

Záznam rozhovoru s Tomášem Sedláčkem i s dalšími Hosty Radiožurnálu si můžete poslechnout v Rádiu na přání.

autor:Petra Čechová
  • Rozhovor
  • Český rozhlas
  • lidé
  • vysílání
  • pořady