Termín vybavenia pasu a zvýšenie bezpečnosti pri cestách

30. červen 2009

Ak ste Slovákom alebo Slovenskou, žijete v Českej republike a cestujete do Spojených štátov alebo aj mimo Schengenský priestor, máme pre Vás radu. O biometrických pasoch budeme hovoriť s Darinou Sládečkovou. Vitajte, dobrý večer.

Sládečková: Ďakujem, dobrý večer.

Moderátor: Nedávno sme hovorili o tom, že slovenské zastupiteľské úrady vo svete, a teda aj v Českej republike, boli vybavené potrebnou technikou na snímanie dvoch biometrických údajov do pasov - digitálnej fotografie tváre a odtlačku prsta. Z reakcií našich poslucháčov vieme, že u niektorých z nich to vzbudilo dojem, že táto technika skráti aj samotné termíny na vydanie týchto dokladov. Ale, je to naozaj tak?

Sládečková: Žiaľ nie, stále platí, že veľvyslanectvo iba prijíma žiadosti, avšak samotný pas sa robí na Slovensku. Takže, ak chceme využiť túto, dá sa povedať sprostredkovaciu službu ambasády, musíme stále počítať až s dvojmesačnou lehotou.

Moderátor: A ak by sa niekto dostal do časovej núdze, nemôže využiť službu expresného vydania pasu?

Sládečková: Môže, ale musel by kvôli tomu osobne odcestovať na Slovensko, prostredníctvom ambasády to nie je možné.

Moderátor: Vieme, že expresné vydanie pasu t.j. do 48 hodín, stojí štvornásobok ceny pasu. Teda pas pre dospelú osobu stojí v tomto prípade 132 EUR, cesta na Slovensko tiež nie je zadarmo, najmenej jednu noc tam bude treba prespať... sú však situácie, keď človek na peniaze nehľadí...

Sládečková: Nepochybne áno, ale určite je lepšie na to myslieť vopred. Asi by bolo tiež dobré pripomenúť, že deti od 5-tich rokov musia mať svoj vlastný pas. Na to mnohí zabúdajú a potom sa dostávajú do veľmi nepríjemnej situácie.

Moderátor: Na začiatku som sľúbil, že sa vrátime k dvom letným témam - tou druhou je dobrovoľná registrácia cestujúcich do zahraničia, ktorú nedávno zaviedlo slovenské ministerstvo zahraničných vecí. Aký je o ňu záujem?

Sládečková: Na to som sa opýtala vedúcej konzulárneho oddelenia slovenského veľvyslanectva v Prahe Jozefíny Škorupovej:

"Povedala by som, že záujem je veľmi slušný. Odo dňa zavedenia tejto služby, teda od 15. júna, prišlo na slovenské Ministerstvo zahraničných vecí okolo 900 žiadostí o registráciu. A to nielen od ľudí, ktorí cestujú do exotických krajín, ale aj po Európe. Pripomeniem, že ide o dobrovoľný systém, ktorý má pomôcť ľuďom, ktorí sa pri svojich cestách do cudziny dostanú do nejakej zložitej situácie ako sú napr. zemetrasenia, povodne, nepokoje, vojnový stav. Pri registrácii nechávajú na seba kontakt - číslo mobilu a e-mailovú adresu, na ktoré potom dostávajú informácie, ako postupovať, na koho sa obrátiť, resp. ich bude kontaktovať už samotné veľvyslanectvo. Pri neplánovanom prechode z jednej krajiny do druhej môžu vďaka kódu, ktorý pri registrácii dostanú, vstúpiť do svojej zložky a oznámiť zmenu miesta pobytu, aby ich v prípade stavu núdze bolo možné lokalizovať."

Sládečková: Kto by mal o túto službu záujem, môže sa pozrieť na webové stránky www.mzv.sk. Na pravej strane nájde veľký nápis: Stredisko pre pomoc a služby občanom, po rozkliknutí sa objaví množstvo zaujímavých a užitočných informácií pre každého, kto sa chystá za hranice. A nechýba tam ani spomínaný registračný formulár.

Moderátor: Každý kto sa chystá do nejakej, nie úplne bezpečnej krajiny, mal by sa o to určite zaujímať. Za informácie ďakujem Darine Sládečkovej. Dopočutia.

Sládečková: Dopočutia.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu