Streetwork funguje, měli bychom mu věnovat pozornost i peníze, říká Martina Zikmundová

5. prosinec 2018

Do ulic poprvé vyrazila v roce 1996 – nejdřív jako stážistka a později už jako streetworkerka organizace Rozkoš bez rizika. Po více než deseti letech praktické zkušenosti s pomocí lidem v obtížné životní situaci říká: Streetworking opravdu funguje. Ve večerním Radiožurnálu si Martina Zikmundová povídala se Zuzanou Burešovou.

Jen v Praze tráví Vánoce 2 tisíce bezdomovců. Stačí udělat životní chybu a jste na ulici, popisuje Ilja Hradecký z Naděje

bezdomovci Reginatip k ID:3070526

Vánoce často trávíme v rodinném kruhu, ale najdou se i tací, kteří takovou šanci nemají. Jen v hlavním městě Česka tráví Vánoce na ulici dva tisíce lidí. Jim pomáhají různé organizace, včetně například nadace Naděje.

Úspěšná práce streetworkera se pozná podle toho, jestli při ní dokáže navázat se svým klientem nebo klientkou kontakt. Jestli je schopný vnímat jeho situaci a klient chápe, co a proč mu říká. Služba by podle Martiny Zikmundové měla být pro klienty dostupná, diskrétní a srozumitelná, a to nejen jazykově.

„Streetworker by neměl hodnotit a měl by se vyvarovat nevyžádaných rad,“ říká. Jeho úkolem je kromě praktické pomoci především celková podpora klienta, kterého se snaží motivovat k tomu, aby na svůj život nerezignoval.

Streetworker do každé obce

To, že má streetworking velký smysl se podle ní ukazuje už dnes, kdy se podařilo situaci lidí žijících na ulici nebo pod vlivem drog stabilizovat. „Je to zásluha přístupu, který se nastavil v 90. letech a pokračuje do současnosti,“ myslí si sociální pracovnice. „Máme vybudovanou velmi dobrou síť sociálních i adiktologických služeb, spolupracujeme s odborníky z řad lékařů, psychiatrů i psychologů.“

Bezdomovec v zimě na lavičce (ilustrační foto)

I v oblasti sociálních služeb je ovšem stále co zlepšovat. „Stejně jako obce přijímají do služby městské strážníky, měly by zaměstnávat i terénní pracovníky,“ vysvětluje Martina Zikmundová, proč obhajuje heslo „Streetworker do každé obce“. Preventivní efekt jejich práce města stále podceňují, myslí si.

Závislost není problém vůle. Podmíněné reflexy se obrací proti nám

Adiktolog Aleš Kuda

Psycholog Aleš Kuda se léčbě závislostí věnuje 24 let. Kde je hranice mezi rituálem a závislostí? Alkohol zůstává naší nejčastější závislostí, nová úskalí však přicházejí s moderními technologiemi.

Nejdůležitější je bydlení a práce

A prostor pro zlepšení je i v návazných službách. „Postrádáme zákon o sociálním bydlení, protože lidi, které se nám podaří motivovat ke změně života na ulici, nemáme kam posunout. Důležité je i podporované startovací zaměstnání,“ zdůrazňuje Martina Zikmundová.

Co brání lidem bez domova vyhledat pomoc azylového domu nebo noclehárny? Co jsou „mokré sociální služby“? Proč by mohlo být užitečné zřizovat takzvané šlehárny? A jak mohou bezdomovcům pomoct běžní lidé? Poslechněte si celý rozhovor.

autoři: Zuzana Burešová , and
Spustit audio

Související