Smrtící útěcha - alkohol

30. prosinec 2009
Pod kůži

V Česku je asi 300 tisíc alkoholiků. Tak neúprosné jsou průzkumy Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tato čísla přitom nejsou konečná. Lidí závislých na alkoholu bude v souvislosti s ekonomickou situací přibývat a mezi nimi hlavně matky-alkoholičky. Podle odborníků právě ony nezvládají současnou zátěž a hledají finančně dostupný únik z reality, kterým se pro ně stává alkohol.

Stále častěji se do vleku alkoholu dostávají ženy. Tvoří třetinu pacientů, kteří se ve zdravotnických zařízeních léčí se závislostí na alkoholu. Do léčeben přicházejí ve stádiu delirií a v ohrožení života. Stráví tam zhruba jedenáct týdnů a pak se snaží zařadit do běžného režimu. Ne všem se to však podaří. Většina z nich by potřebovala navštěvovat takzvaná doléčovací centra, které je však v Česku pouze jediné.

Deset let byla alkoholičkou. Teď už skoro deset let abstinuje a navíc svou osobní zkušenost využila - stojí u zrodu doléčovacího centra pro matky závislé na alkoholu ALMA. "Předcházela tomu letitá zkušenost s prací se závislými lidmi v psychiatrické léčebně a také moje vlastní zkušenost s alkoholismem."

Se spisovatelkou a psychoterapeutkou v jedné osobě Monikou Plocovou jsme se setkali v den zahajování provozu tohoto centra. Ve střední Evropě je jediné. "Nejenom jako závislému člověku, ale i jako terapeutovi se mi podařilo ujednotit si svoje pohledy a najít nejpřijatelnější cestu pro závislé lidi, aby v budoucnosti abstinovali," doplnila spisovatelka.

"Léčba pro mě byla extrémně náročná. Těžko jsem ze sebe dostávala problémy a přiznat si životní prohry byl pro mě nadlidský úkol. Ale cítila jsem, že musím bojovat. Měla jsem dvě děti," vysvětluje Monika Plocová a pak nás žádá, abychom se o jejích dalších prožitcích už nezmiňovali. "Je to čistě soukromé a každá žena, která to zažívá anebo už zažila, o tom ví své," dodává.

"Snažím se řídit lidsky i zkušeností. Když se oboje skloubí dohromady, je to výborné," řekla terapeutka, která se ostatní ženy závislé na alkoholu snaží motivovat. "Když vidím, že nám chce dát třeba někdo v léčebně reverz, tak udělám gesto: 'Také jsem tu byla a teď jsem už deset let v pořádku'," řekla Monika Plocová. Připouští, že je škoda, že její centrum je v republice jediné, na druhou stranu je však zase díky tomu výjimečné.

Alkoholiček bude přibývat

Alkohol je podle lékařů nebezpečnější pro ženy než pro muže, a to nejenom z hlediska jejich fyzické konstituce, ale také psychického založení. Ženy popíjejí tajně a třeba až po sedmi letech zjistí, že bez své dávky alkoholu nemohou existovat. Do léčeben také nenastupují všechny dobrovolně. Přiveze je sem sanitka třeba po zmařeném sebevražedném pokusu.

Léčebny pro ženy alkoholičky jsou stále plné. Jen tou bohnickou každoročně projde asi pět stovek žen. A v loňském roce měli v Bohnicích 750 příjmů. Také podle tohoto čísla primář oddělení léčby závislostí žen z psychiatrické léčebny Václav Dvořák usuzuje, že alkoholiček bude přibývat.

"I v souvislosti s různými krizovými aspekty, které jsou celospolečenské. Není to jen otázka ekonomická, ale i vztahová. Rozvodovost, malá míra sňatečnosti, malé množství porodů, vyšší věk pro sňatečnost - to jsou všechno okolnosti, které vytvářejí určitý předpoklad, aby se lidé ve volném čase, kterého je více, vrhali do různých aktivit, které mohou být rizikové," vysvětlil.

56 procent žen hospitalizovaných v Bohnicích jsou matkami nejméně jednoho nezletilého dítěte. "Dnes se kvůli tomu, že alkohol je lehce dostupný a levný, stává dostupnou drogou i ve velmi nízkých věkových kategoriích. Česká republika je z tohoto hlediska ohrožena, protože zneužívání alkoholu v nízkých věkových kategoriích je do budoucna velmi rizikovým faktorem," doplnil.

K léčbě se odhodlají častěji ženy středoškolačky a vysokoškolačky, které mají doma malé děti. Situace je horší podle primáře Dvořáka s ženami se základním vzděláním anebo s ženami, které své děti takzvaně už odchovaly. "Ženy kvůli tomu, že jsou konzumentky-samotářky, se s problémem schovávají. Do léčeben se pak často dostávají po tělesné stránce ve velmi zdevastovaném stavu. Ani okolí si často nevšimne, že ženy, které žijí samy nebo v neuspořádaných partnerských vztazích, mají doma příležitost se upíjet doslova až k smrti," přiblížil situaci lékař.

Odvykací kúra v bohnické léčebně trvá asi 11 týdnů. Její součástí je několikadenní detox a také psychoterapie. Polovina žen nad svou závislostí alespoň částečně zvítězí. Primář Dvořák za vítězství považuje i několikaletou abstinenci.

Polovina žen ovšem musí odvykací kúru za svůj život absolvovat třeba i třicetkrát. A bezvýsledně. V Česku podle něj chybějí zařízení, která by mohly alkoholičky navštěvovat anonymně a ambulantně. Tam by jim profesionálové ve svém oboru dali podpůrné léky v odvykání, ale třeba i dobrou radu při hledání zaměstnání.

Alkohol je velmi špatný pán

Primář oddělení závislostí v Psychiatrické léčebně v Bohnicích Karel Nešpor uvedl, že v Česku od 50. let přibývá žen závislých na alkoholu, přičemž za tímto trendem stojí několik vlivů. "Je to sbližování životního stylu mužů a žen. Navíc je v dnešní době vysoká spotřeba alkoholu celkově. Tvoří-li ženy polovinu obyvatelstva, budou mít velkou spotřebu také. A je tu i šílená politika státu, díky níž jsou běžné nealkoholické nápoje dražší než alkoholické," vysvětlil primář.

I když se ženy dožívají vyššího věku a v mnoha směrech jsou odolnější, ve vztahu k alkoholu jsou podle něj odolné méně. "Aby si žena vytvořila závislost na alkoholu, stačí jí kratší doba pití a menší dávky. Rozumná žena se alkoholu vyhne, protože alkohol je pro ni příliš nebezpečný," doplnil.

V České republice se také snižuje věková hranice závislých na alkoholu. "Dříve jsme vídali deliria tremens, což je hodně těžký stav, u lidí kolem čtyřicítky. Dnes není žádnou zvláštností, když delirium tremens dostane člověk ve dvaceti, v pětadvaceti letech. Delirium tremens přitom není věc, kterou by si člověk pořídil přes noc. Na to musí pilně střádat často řadu let," upřesnil Karel Nešpor.

Doufá, že české ženy dostanou rozum a uvědomí si, v čem jsou jejich silné a slabé stránky. "Pokud se nějaká žena dostane do nesnází, zkušenosti říkají, že léčba může být úspěšná. Ženy léčbu přijímají poměrně dobře. Prvním krokem je svépomoc. Pokud má nějaká dáma problém, často se za něj stydí. Ať si proto zdarma stáhne z mých webových stránek www.drnespor.eu příručku Zůstat střízlivý, kde najde kapitolu o ženách a finty, jak problém překonat. Když to sama nezvládne, jsou tu svépomocné organizace anonymních alkoholiků, ambulance a lůžková zařízení," poradil Karel Nešpor.

Existuje přitom šest znaků závislosti na alkoholu, přičemž nejdůležitější z nich je zhoršené sebeovládání. "Jestliže člověk pije v situaci, kdy původně nechtěl, nebo větší množství, než původně zamýšlel, něco není v pořádku a udělal by dobře, kdyby se alkoholu zcela vyhnul, protože alkohol je velmi špatný pán," dodal primář.

Rok 2009 končí. A proto se ve čtvrtek 31. prosince budeme trochu vracet v čase. Vybrali jsme tři reportáže, které měly mezi posluchači velký ohlas a s jejich autory budeme mluvit o tom, jak kauzy pokračovaly. Zareagovaly nějak úřady na zjištění Českého rozhlasu? Nalaďte si Radiožurnál po 14. hodině.

Náměty na reportáže a dotazy můžete posílat na e-mailovou adresu podkuzi@rozhlas.cz.

autor: ela
Spustit audio

Více z pořadu