Slovenské biometrické pasy

26. únor 2008

Minulý rok požiadalo prostredníctvom slovenskej ambasády v Českej republike o slovenský cestovný doklad vyše tisíc ľudí. Väčšinou sú to tí, ktorým sa nevyplatí kvôli pasu ísť na Slovensko. Cestovať stovky kilometrov je náročné na čas i financie. A tak sú ochotní akceptovať i dlhšie lehoty, ktoré sú s týmto spôsobom získania nového pasu spojené.

Od 15. januára 2008 začalo i Slovensko vydávať pasy s biometrickým údajom. U niektorých našich poslucháčov vznikla obava, či môže zastupiteľský úrad sprostredkovať aj vydanie tohto nového typu cestovného dokladu. O tom teraz budem hovoriť s vedúcou konzulárneho oddelenia slovenského veľvyslanectva v Prahe Jozefínou Škorupovou. Želám dobrý večer.

Pani Škorupová, biometrickým údajom sa v tomto prípade myslí digitálna mapa tváre. Ak by som k vám prišiel so žiadosťou o nový pas, musím priniesť nejakú špeciálnu fotografiu?

J. Škorupová: " Nie, od žiadateľa potrebujeme klasickú pasovú fotografiu v rozmere 3,5x4,5 centimetrov, upozorňujem ale, že nesmie byť z automatu. My ju spolu s ostatnými dokladmi pošleme na políciu - odbor vydávania dokladov v Bratislave, kde sa naskenuje a vloží do biometrického pasu, ktorý samozrejme obsahuje aj viacero ďalších ochranných prvkov, sťažujúcich jeho zneužitie. Ďalšie doklady, ktoré je nevyhnutné doložiť sú: rodný list, sobášny list, respektíve rozsudok o rozvode alebo úmrtný list manžela, starý pas alebo občiansky preukaz. Problém občas nastane, ak žiadateľ nemá žiadny platný slovenský doklad. Klasickou situáciou je, keď slovenskému občanovi, ktorý má trvalý pobyt v Českej republike, vypršala platnosť jeho starého pasu."

Moderátor: A občiansky preukaz nestačí?

J. Škorupová: "V prípade, že by šlo, ako som uviedla, o Slováka, ktorý má trvalý pobyt v Česku, tak by slovenský občiansky preukaz už mať nemal, jeho povinnosťou bolo vrátiť ho, pretože spolu s povolením k trvalému pobytu mu česká strana vydala český identifikačný doklad."

Moderátor: Že ide o slovenského občana dokladá slovenský cestovný pas. Lenže ten môže byť už neplatný. Čo s tým?

J. Škorupová: "Môže nám predložiť osvedčenie o štátnom občianstve, ak ho má. Ak nie, tak oň naším prostredníctvom môže požiadať. Musí však počítať s tým, že sa celý proces pretiahne o ďalšie 2-3 mesiace."

Moderátor: Takže treba si platnosť cestovného pasu ustrážiť a včas požiadať o nový. Predpokladám, že pri jeho žiadosti si nikto nedá z ruky originály rodného či sobášneho listu a ďalších dokladov. Ich kópie, ktoré si prinesieme, musia byť overené?

J. Škorupová: "Nemusia. Ak prinesiete originály, my si urobíme kópiu, ktorá je na tieto účely postačujúca."

Moderátor: To bola vedúca konzulárneho oddelenia slovenského veľvyslanectva v Prahe Jozefína Škorupová a informácie o vydávaní nových biometrických pasov. Ďakujem za rozhovor a dovidenia.

J. Škorupová: "Dovidenia."

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu