Server ROMEA.cz získal nejvyšší hodnocení v žebříčku Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky

9. leden 2024

Nadační fond nezávislé žurnalistiky nedávno aktualizoval žebříček nejdůvěryhodnějších tuzemských médií. Mezi hodnocenými je i zpravodajský server ROMEA.cz, který dosáhl nejvyšší známky.

„Je to výsledek dlouholeté práce a úsilí našeho týmu, který se snaží přinášet kvalitní, objektivní a aktuální informace o dění ze světa Romů,” říká Zdeněk Ryšavý, ředitel organizace ROMEA.

Podle Ryšavého se zpravodajský server ROMEA.cz za uplynulých 21 let vypracoval na nejnavštěvovanější romský server v České republice. Zároveň se stal respektovaným zdrojem informací pro majoritní média.

“Naším cílem je zvýšit informovanost majority i samotných Romů, a tím zlepšit jejich vzájemné vztahy a bojovat tak proti rasismu a diskriminaci.”

„Myslím, že ta část týkající se informací určených pro Romy se nám celkem daří. Potvrdila to i analýza Agentury pro sociální začleňování z léta roku 2023, ve které byl zpravodajský server ROMEA.cz uveden Romy jako médium, ze kterého získávají důvěryhodné informace.”

MediaRating Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky představuje nezávislou platformu pro hodnocení důvěryhodnosti médií. Jeho hodnotící výsledky reflektují míru, do jaké vybraná zpravodajská a publicistická média v ČR dodržují základní novinářské normy.

„MediaRating sleduje jak média pracují se zdroji, jak oddělují reklamu od redakčního obsahu, jak jsou transparentní vůči čtenářům či jak respektují žánrové rozlišení. Na základě těchto kritérií jsou médiím přidělovány známky od A do C, kde A znamená, že médium splňuje veškeré novinářské standardy a C že je neplní vůbec.”

„Hodnocení A, kterého dosáhl zpravodajský server ROMEA.cz MediaRating Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky je pro nás velkým uznáním a potvrzením naší kvality a důvěryhodnosti. Znamená, že naše médium splňuje nejvyšší novinářské standardy, které jsou zárukou objektivity, transparentnosti a profesionality. Hodnocení je také výzvou k tomu, abychom si vysoký standard udrželi a nepodlehli různým tlakům, které by mohly ohrozit naši nezávislost, objektivnost, integritu.”

Ryšavý se zamýšlí nad tím, jakým způsobem média v současné době informují o Romech a zda jsou jejich zprávy objektivní, vyvážené a respektující:

„Některá média se snaží přinášet objektivní, vyvážené a respektující zpravodajství o Romech a podporovat dialog a porozumění mezi majoritou a menšinou. Jiná média, především ta bulvární, naopak zobrazují Romy často stereotypně, negativně a využívají romskou tématiku k hledání senzací, populismu, zisku. Tato média také ignorují a zkreslují romské názory a zkušenosti, podněcují nenávist a konflikt mezi majoritou a menšinou.”

„I kvalitní média ovšem mohou v určitých momentech sklouznout k povrchnosti, ke stereotypům a k paušalizaci. Myslím, že se to trochu ukázalo během letních měsíců roku 2023, kdy nepřesně a povrchně informovala o napětí mezi částí Ukrajinců a částí Romů.”

Od poloviny minulého roku se články zpravodajského serveru ROMEA.cz začaly objevovat na hlavní stránce Seznam.cz.

„To nám samozřejmě přináší více čtenářů z řady majority a doufám, že i samotné hodnocení nám přinese větší finanční stabilitu. A přesvědčí některé z našich čtenářů, aby naše zpravodajství, které není dotováno státem, nějakým způsobem podpořili, třeba i finančně. Právě nyní probíhá kampaň, ve které mohou čtenáři ROMEA.cz podpořit přs portál Darujme.cz. Informace k tomu jak jsou dostupné na našich sociálních sítích.”

autor: Rena Horvátová
Spustit audio