Sčítání lidu, domů a bytů papírově i elektronicky

Spousta změn po posledním sčítání před 10 lety. Stěhujeme se, rodí se nám děti, líbí se u nás cizincům, využíváme obnovitelné zdroje energie… Až do 25. března vás budou navštěvovat sčítací komisaři s formuláři, které bude třeba vyplnit a odevzdat do 14. dubna. Na Radiožurnálu vám poradíme, co dělat.

Už jste se od nás dozvěděli číslo bezplatné linky Sčítání, kam můžete volat se svými dotazy. Kromě pravidelného zpravodajství pak pro vás od 7. do 11. března vysíláme první ze tří pětidílných „vysvětloven“, které uslyšíte vždy v 11.40 a ve 20.45 hodin. V tomto týdnu budeme mluvit o jednotlivých formulářích a také jak poznáte pravé sčítací komisaře.

Od 21. do 25. března vám vysvětlíme, jak a kdy vyplnit formuláře, a dozvíte se o novinkách v letošním sčítání. V poslední pětidílné sérii od 28. března do 1. dubna uslyšíte, k čemu sčítání slouží, do kdy je nutné vyplněné formuláře odevzdat a další informace. Všechny příspěvky si můžete znovu poslechnout a přečíst ve speciálu na zpravy.rozhlas.cz.

Po 10 letech znovu, ale jinak

Letos je to poprvé, kdy nebudeme muset uvádět údaje o tom, kolik ledniček, automobilů, televizorů a podobně máme. Jedinou otázkou na vybavení bude, jestli můžeme využívat počítač a tím i připojení na internet. Nově přibude dotaz na registrované partnerství.

Formuláře jsou přehlednější a je snadné je vyplnit. Všechny dotazníky včetně instrukcí, co s nimi dělat, vám dodají a vyplněné případně po dohodě vyzvednou sčítací komisaři. Budou vybaveni speciálním průkazem a modrou taškou s velkým žlutým logem České pošty. Garantem sčítání je dle zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad (ČSÚ). Vyplněné formuláře můžete také sami poslat poštou na poštovní schránku ČSÚ nebo je odevzdat na kterékoliv poště.

Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (ilustrační foto)

Nově můžete dotazníky vyplňovat také elektronicky, a to buď on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Začít můžete po půlnoci z 25. na 26. března na www.scitani.cz, sekce „Chci vyplnit on-line“. Předtím si ale přečtěte instrukce, nebo klikněte na Jak vyplnit elektronický formulář.

Důležitá data

7.–25. března:
roznáška formulářů (informační letáky najdete ve svých schránkách od 26. února)

půlnoc z 25. na 26. března:
„rozhodný okamžik“, kdy vyplňujete formulář, např. pokud se dítě narodilo třeba půl hodiny po půlnoci (tedy 26. 3. v 0.30 hod.), tak už se do sčítání nezapočítává. Pokud se narodilo půlhodiny před půlnocí (tedy 25. 3. ve 23.30 hod.), tak se započítává.

26. března:
začíná odevzdávání vyplněných formulářů poštou, předáním komisaři a přes internet

Logo sčítání lidu v roce 2011

14. dubna:
poslední den, kdy můžete odevzdat vyplněné formuláře

Vyplnit a odevzdat formuláře je ze zákona naše povinnost. Pokud tak neučiníme, tak si ještě před Velikonocemi vykoledujeme pěkné pokuty.

Důležité kontakty

Pokud nebudete něčemu rozumět, volejte na bezplatnou linku ČSÚ nebo pište na info@scitani.cz. Veškeré informace najdete na webových stránkách www.scitani.cz nebo na facebookové stránce sčítání. Na stránce sčítacích formulářů se můžete podívat, jak vypadá správně vyplněný formulář sčítacího listu osob, bytů i domů.

Pár informací, proč je sčítání důležité…

Stát nasbírané údaje potřebuje. Nejde jen o finance, ale také aby třeba záchranné složky věděly, do čeho „jdou“, když někde hoří, jsou povodně a tak dále. Výsledky jsou veřejné, ale nemusíme mít obavu z úniku osobních informací (viz zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů). Z posbíraných informací se například dozvíme:

• kolik nás – Čechů a všech národnostních menšin – je, jak, kde a na jaké úrovni žijeme
• jaké změny bude nutné udělat v penzijním systému, vzdělávání, zdravotní péči (např. počty vakcín pro očkování dětí…)
• kolik obce a kraje dostanou peněz „na člověka“, aby mohly financovat rekonstrukce vodovodů, silnic a podobně
• jak stát může plánovat např. dopravní obslužnost, hlukové zátěže, péči o seniory, počty škol a školek, integrované záchranné systémy (policie, hasiči, záchranáři)

Demografové budou moci lépe odhadnout vývoj naší populace a je tu i přímá souvislost s penězi na dotace od Evropské unie. Ostatně, poprvé v historii EU se sčítání provádí ve všech 27 členských zemích zároveň.

Domsday Book, hrabství Yorkshire

Data ale budou prospěšná i nám, ne jen institucím. Živnostníci a podnikatelé budou vědět, kde je třeba kterých služeb, důležitá jsou pro národnostní menšiny (viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin).

Historie sčítání

Sčítání se provádí už několik tisíc let. Hlavním důvodem bylo verbování do armády a daně (počítali tehdy jen muže). To nejstarší, o kterém víme, pochází z Babylonu z doby před skoro 6000 lety. Mezi nejstarší patří také soupis z roku 2 n. l. z Číny. Ostatně i v Bibli se setkáte s počítáním lidí – třeba když Mojžíš vyváděl Izraelity z Egypta. Určitou souvislost je možné najít i u římského sčítání spojené s příchodem Josefa a Marie z Nazaretu do Betléma.

Díky historickým soupisům víme, jak žili naši předkové – jaká a kde a proč vznikala osídlení a podobně. A totéž děláme pro naše děti.

Počítání v českých zemích

Nejstarší dochovaný písemný soupis na území Čech a Moravy je z roku 1058. Byl součástí zakládací listiny litoměřické kapituly u Sv. Štěpána. Šlo vlastně o soupis majetku na vyžádání knížete Spytihněva II., syna Břetislava a Jitky, tedy Přemyslovce. Je to přehled, co kapitula vlastnila a od knížete dostala darem – vesnice, zvířata a podobně. Listiny jsou dosud v archivu kapituly.

Katedrální kapitula u Sv. Štěpána v Litoměřicích

V roce 1753 císařovna Marie Terezie rozhodla, že sčítat se bude každý rok, a začalo se hned v roce následujícím. Od 80. let 18. století se pak do evidence nezapočítávali jen muži, ale celé rodiny, tedy včetně žen a dětí.

K prvnímu sčítání v novém československém státě došlo v roce 1921 tehdy nově zřízeným Státním úřadem statistickým, předchůdcem ČSÚ. Naši zralejší spoluobčané si určitě pamatují sčítání z roku 1950, kde je k vyplňování dotazníků vyzývaly hvězdy naší kinematografie a divadla Jan Werich v roli vodníka Čochtana a František Černý v roli sčítacího komisaře.

Domesday Book a Vilém I. Dobyvatel

Když tento normanský král dobyl Anglii a stal se jejím králem, chtěl mít přehled o pozemcích svých poddaných. Proto vyslal své „sčítací komisaře“ po zemi a ti v roce 1086 počítání dokončili a sestavili do knihy. Staroanglické slovo dom znamená účtování, počítání, proto se od roku 1180 soupisu v originále říká Domesday Book, tedy něco jako účetní kniha, někdo říká, že je v tom souvislost s Dnem posledního soudu. Knihu vůbec nebylo lehké vypracovat. Totiž, v té době uměli číst a psát jen vybraní lidé a navíc se na území Anglie mluvilo více jazyky: anglo-sasky, latinsky a normansko-francouzsky.

Domesday Book, hrabství Somerset

Asi nepřekvapí, že už tenkrát lidé nechtěli platit daně, a proto o svých statcích lhali. Ovšem Vilém své komisaře nabádal k důrazné kontrole, proto nahlášený majetek fyzicky ověřovali. A zajímavost na konec – záznamy z této knihy se až dodnes používají (i když jen výjimečně) v různých soudních případech.

Vysílání ČRo 1 – Radiožurnálu si můžete naladit na síti VKV/FM vysílačů po celé České republice a na dlouhé vlně 270 kHz. Poslouchat nás můžete i přes internet, pomocí DVB-S přijímače (satelit Astra 3A) a ve veřejnoprávním DVB-T multiplexu.

Mapa pokrytí veřejnoprávního multiplexu

Záznamy vybraných pořadů Českého rozhlasu 1 – Radiožurnálu si můžete poslechnout v iRadiu. Pro automatické ukládání záznamů oblíbených pořadů do svého počítače nebo mp3 přehrávače můžete využít službu Podcast.

autor: lep
Spustit audio