Režimu docházel dech, ukázalo se u soudu s Vlastou Chramostovou a Libuší Šilhánovou

10. duben 2014

Sametová revoluce změnila před 25 lety život spoustě lidí. A mezi nimi také známé herečce Vlastě Chramostové. Po okupaci Československa v srpnu 1968 ji normalizace odsunula do pozadí. Stala se signatářkou Charty 77 a nesmlouvavým kritikem režimu. Stálo ji to 20 let divadelní kariéry. Režim ji trestal ještě několik měsíců před svým pádem. Na jaře 1989 stála před soudem spolu s Libuší Šilhánovou.

„Jednání Vlasty Chramostové a doktorky Libuše Šilhánové soud kvalifikoval jako trestný čin útoku na státní orgán a orgán společenské organizace. Oběma obžalovaným uložil trest odnětí svobody v trvání tří měsíců s podmíněným odkladem na zkušební dobu jednoho roku,“ vysílal Československý rozhlas 10. dubna 1989.

Čtěte také

„Vlasta Chramostové a Libuše Šilhánová napsaly dopis generálnímu tajemníkovi Ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsedovi federální vlády, v němž nepravdivě osočily stranické a státní orgány ze lži. Vyslovily v něm souhlas s činností účastníků zakázaného shromáždění na Václavském náměstí v Praze,“ pokračoval Československý rozhlas.

Ve skutečnosti přišli lidé uctít památku studenta Jana Palacha, který se v lednu 1969 upálil na protest proti sovětské okupaci. Policie na Václavském náměstí v Praze proti nim tvrdě zasáhla.

Mezi zatčenými byl také Přemysl Vachalovský. „To bylo něco, co přerostlo moje chápání, protože příslušníci Státní bezpečnosti, Veřejné bezpečnosti, Lidových milicí a dokonce i armády začali fyzicky devastovat společnost,“ vzpomíná.

Režimu docházel dech, potvrdilo se u soudu

Právě na brutalitu zásahu filozofka Libuše Šilhánová a Vlasta Chramostová v dopisu upozorňovaly. Podle Karla Kyncla bylo nepřijatelné, že někdo může být postaven před soud za protestní dopis.

Známý rozhlasový korespondent, který tehdy žil v londýnském exilu, ve vysílání BBC také poznamenal, že se soudní jednání vyznačovalo nebývalou tolerancí. Soudce ani nepřerušil potlesk, kterým lidé v síni obě ženy odměnili za závěrečné řeči.

Také to svědčilo o tom, že režimu dochází dech. Smetla ho sametová revoluce, která odstartovala 17. listopadu, shodou okolností v den narozenin Vlasty Chramostové.

„Těm, kdo říkají, abychom se nestarali o minulost, vyhlašuji nepřátelství. Jestliže se staráme o to, čím naše současnost byla vykoupena, pak pochopíme i sami sebe a to, co je naše povinnost,“ řekla Vlasta Chramostová v rozhlasovém rozhovoru. „Svoboda není nevázanost, ale odpovědnost,“ dodala.

autor: jas
Spustit audio