Rentgenové snímky i 3D model. Moderní technologie pomohla českým archeologům objevit cenný exemplář

Moderní technologii v současnosti využívají i archeologové. Co nelze vidět okem, jim pomáhá analyzovat například rentgen nebo tomografie. Nové pomoci využili také odborníci z archeologických ústavů Akademie věd. Tomografie jim pomohla odhalit i jeden vzácný meč.

„Meč byl do hrobu pravděpodobně uložen ještě před pádem Velké Moravy,“ vysvětluje v restaurátorských laboratořích Jiří Košta z Národního muzea. Zbraň pochází z přelomu 9. a 10. století. Je celá černá, což je podle archeologů důsledkem konzervace.

Meč do rentgenu vkládají v rukavicích. Rentgenový snímek se na obrazovce objeví během pár vteřin. Dokáže odhalit, co není viditelné pouhým okem, například kovářské postupy nebo výzdobu pod korozí.

Čtěte také

„Vidíte strukturu čar, které směřují šikmo jedním směrem a poté šikmo i opačným směrem a ještě třetí strukturu,“ doplňuje Jiří Košta.

Daleko více možnosti ale archeologům umožňuje počítačová tomografie, kdy se jednotlivé rentgenové snímky propojují do virtuálního 3D modelu.

„Bývá to zpravidla několik set snímků,“ říká Jiří Hošek z Archeologického ústavu. „Dostáváme se na druhou stranu, na druhý okraj čepele a zde by bylo ono písmeno A,“ popisují 3D model odborníci.

Díky tomografii se jim podařilo objevit velice mimořádný exemplář. Dříve totiž nikdo netušil, že raně středověký meč, který se už dlouhá léta nachází ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, má na sobě vzácný nápis.

Spustit audio

Související