Rektor VŠE: Chystám se odvolat děkana Ševčíka. Každý má právo na názor. Ševčík ale nerespektuje oponenty a nemá sebereflexi

Akademický senát Vysoké školy ekonomické potvrdil pravomoc rektora odvolat jednoho z děkanů školy, Miroslava Ševčíka. Poškozuje vystupování docenta Ševčíka, který se objevil na protivládní demonstraci, při níž byla stržena ukrajinská vlajka, dobré jméno celé vysoké školy? Proč se nemalý počet studentů a zaměstnanců školy kritizovaného děkana zastává? Vladimír Kroc se ptal rektora VŠE Petra Dvořáka.

Miroslav Ševčík podle vás poškozuje dobré jméno VŠE. Odvoláte ho z postu děkana Národohospodářské fakulty?

Čtěte také

Včera jsem předložil akademickému senátu VŠE návrh, ve kterém je obsažen můj záměr odvolat děkana pana docenta Ševčíka z funkce. A samozřejmě souhlas velkého senátu je jednou z podmínek, na základě kterých se potom mohu rozhodnout o odvolání. Ještě čekám na vyjádření fakultního senátu. Až budu mít i toto vyjádření, budu rozhodovat o tom, jestli ano nebo ne.

Co by musel fakultní senát uvést, aby vás zviklal v přesvědčení, že byste měl pana Ševčíka odvolat?

Nevím, skutečně nevím. Ani nechci dávat nějaký návod v tomto směru, ale na druhou stranu budu samozřejmě brát vyjádření s plnou vážností.

Co Miroslavu Ševčíkovi vyčítáte?

Čtěte také

Co mu vyčítám? V krátkosti bych měl shrnout takový trochu delší příběh. Teď 1. července to bude rok, co jsem ho jmenoval do funkce. V souvislosti s jeho jmenováním se objevila řada výhrad k tomu, že by on neměl být děkanem. Ty se vázaly na jeho určité skutky v minulosti a já jsem tehdy samozřejmě musel brát v úvahu všechny tyto okolnosti, které s tím byly spojeny a bylo to spojeno i s určitou negativní reakcí vůči škole.

Já jsem tehdy říkal, že budu respektovat rozhodnutí akademického senátu fakulty, vyhovím tomu návrhu a pana děkana jmenuji. Stojím si za tím, že to bylo správně. Ale současně jsem říkal, že očekávám, že výkon funkce bude takový, aby nezavdával příčinu k nějakým negativním reakcím vůči škole. A tady bohužel se mé očekávání a přání ze strany pana děkana nenaplnilo.

No, vy sám jste v minulosti hájil právo doc. Ševčíka zastávat vlastní názory. Co se změnilo?

Na tom se nezměnilo nic. Já jsem byl vždy ten, kdo hájil právo, aby mohl každý akademický pracovník svobodně říkat svůj názor. Je jasné, že je tu požadavek, že to musí být názor podložený. Na akademické půdě skutečně vědecky podložený.

Ševčík v diskuzích svými výroky dehonestoval protistranu.

Ale co jsem vždy vyčítal, byla určitá forma a způsob, jakým některá svá sdělení říká. A zejména to, že nerespektuje protistranu. Jinými slovy, byly tam z jeho strany četné výroky, které dehonestují protistranu v nějaké diskusi, vyjadřování o osobách, které si myslím, že do úst akademického představitele nepatří.

A máte po ruce nějaký konkrétní výrok, který doc. Ševčíkovi vyčítáte?

Čtěte také

V tom návrhu, který jsem předložil, byly popsány. Jsou to ty známé věci, kdy se na protivládních demonstracích vyjadřoval určitým způsobem. Nechci to tady opakovat. O panu premiérovi, napadal vládní představitelé. Byly to ovšem výroky i o studentech toho typu, že dnes naši uchazeči mají vymyté mozky, protože na základě určité studie, jak to podával, hovořil o tom, že se snižuje IQ. A to je právě to, co si myslím, že škodí.

O našich uchazečích Ševčík pronesl, že mají vymyté mozky.

Je potřeba to dát do souvislostí s tím, co chceme my po studentech. A my po nich chceme, aby se vyjadřovali kriticky, ale zcela korektně. To znamená, že jejich vyjadřování musí být respektující k oponentovi a nikoliv tak, že ho častují přívlastky. Což byl problém, který jsem mu vyčítal, že používá označení, která jsou silně nevhodná a nepatří do úst vrcholného představitele veřejné vysoké školy.

Včerejšímu hlasování předcházela šestihodinová diskuse. Co jste si z ní vy osobně odnesl?

Čtěte také

Odnesl jsem si z ní dvě věci, které bych zdůraznil. První věcí je, že jsem se přesvědčil o tom, že pan děkan Ševčík nemá reflexi v tom, že by uznával, že ta vystoupení a výroky nebyly správné a že poškozují školu. Jinými slovy, on je víceméně všechny obhajoval. A to byl právě důvod, proč jsem sáhl k tomuto kroku. Nebylo to na základě jedné události, ony se opakovaly. Opakovalo se to přes mé četné výhrady, přes výhrady senátu, jiných fakultních senátů. On moc dobře věděl, co mi vadí, co vadí škole, v čem školu poškozuje.

Přesvědčil jsem se o tom, že Ševčík nemá sebereflexi. Své výroky stále obhajuje.

A přesto to opakoval a včera i obhajoval. To byla první věc. To mi ukázalo i na určité nebezpečí v tom, že on s tím asi nehodlá skončit. A druhá věc je to, že jsem žádal po akademickém senátu, aby vzali v úvahu všechny věci, které tam zazní a rozhodli se v tajném hlasování. Výsledkem bylo, že 20 z 26 přítomných senátorů souhlasilo s tím, abych mohl pana děkana odvolat. To ukazuje, že to není můj subjektivní pohled na danou věc, ale je to pohled, který reprezentuje celou naši školu.

Jste v situaci, že musíte vyčkat, až nějakým způsobem zaujme stanovisko senát Národohospodářské fakulty. Do té doby nemůžete rozhodnout.

Pokud to stanovisko bude v době, která nebude znamenat, že se rozhodnutí odsouvá neúměrně dlouho, tak na něj budu a chci samozřejmě čekat, protože ho chci vzít v úvahu. Na druhé straně mám právníka i na to, že akademický senát rozhodnutí nemůže brzdit neúměrně dlouho.

Vyčítá rektor Petr Dvořák docentu Ševčíkovi i manažerská selhání? A jaký má rektor názor na demonstrace na podporu Miroslava Ševčíka? Poslechněte si celý rozhovor.

autoři: Vladimír Kroc , tec

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.