Regionální centra podpory zdraví pomáhají lidem ohroženým chudobou a sociálním vyloučením

18. listopad 2020

Až 115 tisíc lidí má v ČR podle odhadů nižší dostupnost zdravotní a sociální péče, a to i přes špičkovou úroveň českého zdravotnictví. Pomoci má projekt Státního zdravotního ústavu, který se zaměřuje na podporu zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením.

Podle lékařky Marie Nejedlé ze Státního zdravotního ústavu má na zdravotní stav významný vliv chudoba a nízké vzdělání:

„Ne každý člověk má stejný přístup k informacím, tudíž ani nemá stejné možnosti rozhodovat o svém zdraví. Důležité je proto ohrožené skupiny cíleně podporovat.“

Marie Nejedlá dodává, že v současné době fungují regionální centra podpory zdraví v každém kraji České republiky. Koordinátoři center spolupracují s několika terénními pracovníky, kteří realizují skupinové intervence pro klienty ze sociálně vyloučených lokalit a nabízejí jim poradenství v oblasti podpory zdraví.

„Paralelně probíhal vznik 68 interaktivních preventivních programů podpory zdraví, které pokrývají 11 tematických oblastí rizikových faktorů životního stylu. Ty se týkají české populace, nejen té ve vyloučených lokalitách.“

Součástí projektu Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením jsou i kurzy zdravého životního stylu v rozsahu 40 hodin.

„Někde realizují například zumbu, jinde sebeobranu, kickbox, cyklovýlety, atd. Účastníci si mohou zapůjčit sportovní vybavení, třeba kolečkové brusle nebo kola. Má to velký úspěch.“

Mediátoři podpory zdraví poukazují na důležitost prevence, která může odhalit i závažné onemocnění.

„Mediátoři nabízí účast v programech, v rámci programu zjištění dostupnosti lékařské péče pomáhají s registracemi u lékařů.“

Špatný životní styl

Nepříznivý zdravotní stav obyvatel vyloučených lokalit a lidí ohrožených chudobou je podle Nejedlé projevem nerovnosti ve zdraví, která je zapříčiněná systematickým výskytem rizikových faktorů, jako je chudoba, nezaměstnanost nebo nedostatečné vzdělání.

„V roce 2015 byla realizována studie zdravotní gramotnosti, tedy rozhodování ve prospěch zdraví. V ní se prokázala závislost na vzdělání a na výši příjmu. Neznamená to, že každý nízkopříjmový člověk nebo člověk se základním vzděláním nemůže mít dostatečné rozhodování ve prospěch zdraví, určitě ale v celkových statistických přehledech závislost jednoznačně je.“

Za nepříznivý zdravotní stav může v některých případech i špatný životní styl.

„Ze čtyř hlavních determinant zdraví se z 50% na zdraví podílí životní styl, z 20% životní prostředí, z 20% genetika a z 10% zdravotnické služby. Ze zahraničních studií vyplývá, že až 80% chronických neinfekčních nemocí je preventabilní životním stylem.“

autor: Rena Horvátová
Spustit audio