Rada vlády pro záležitosti romské menšiny přijala definici tzv. anticikanismu. Její znění musí schválit vláda

13. únor 2024

Definici anticikanismu jako formy rasismu vůči Romům ustavila v roce 2020 Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu (IHRA). Ta vyzvala Česko k jejímu přijetí a využívání v praxi.

Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková musí novou formulaci o protiromských postojích předložila ke schválení vládě. Formulace totiž zatím není právně závazná. Podle rady ale může pomoci k osvětě a omezení protiromských projevů.

„Přijetí by znamenalo také silné symbolické gesto," uvedla Fuková. Snažit se bude o to, aby po vládě definici podpořila i Sněmovna a Senát do 8. dubna, na který připadá Mezinárodní den Romů. Senátní školský výbor by se měl definicí zabývat v úterý.

Podle definice představuje anticikanismus diskriminační jednání, vyjadřování či přístup jednotlivců i institucí k Romům. Vede k vylučování a snižování hodnot romské kultury, fyzickému násilí či projevům nenávisti vůči lidem, kteří jsou považováni za "Cikány". Zachází se s nimi jako s odlišnou skupinou. Spojují se s nimi urážlivé stereotypy a zkreslené představy, které jsou rasistické.

Podle rady mezi projevy anticikanismu patří popírání či schvalování pronásledování a vyhlazování Romů, podněcování k násilí vůči Romům, nucené sterilizace, smyšlené obviňování, šíření stereotypů o tendencích ke zločinu či používání pojmenování Cikán jako nadávky.

Schválením by se ČR přidala k dalším zemím, které už definici přijaly. Patří mezi ně třeba Německo, Rakousko, Slovensko, Británie či některé univerzity, velké společnosti i sportovní federace. 

„Jestliže se Česká republika nakonec vyrovnala s dříve ostudným stavem památníku romského holokaustu v Letech u Písku či v Hodoníně u Kunštátu, pak přijetí definice anticikanismu radou vlády pro záležitosti romské menšiny a vládou by znamenalo důstojný příspěvek k uctění jejich památky," uvedla rada ve zdůvodnění. Přijetí definice by přispělo k větší informovanosti a povědomí o diskriminaci a předsudečné nenávisti, k nastavení cílených opatření a prosazování rovných šancí. 

zdroj: ČTK
Spustit audio