Rada Evropy kritizuje Česko kvůli segregaci romských dětí ve školách

13. říjen 2015

Rada Evropy kritizuje českou vládu kvůli diskriminaci romských dětí. Ve své pravidelné zprávě ale zároveň dodává, že v boji proti rasismu udělalo Česko pokrok - například přijetím zákona proti diskriminaci.

Rada Evropy si ale stěžuje na to, že stále existuje řada škol "pouze pro Romy", kde se učí podle redukovaných osnov a výuka má nižší kvalitu. „Jsem ale rád za druhé hlavní poselství, které ta zpráva říká, že jsme učinili posun v oblasti inkluzivního vzdělávání,“ poznamenal ředitel Agentury pro sociální začleňování Radek Jiránek.

„Jako agentura budeme nabízet obcím inkluzivní nástroje na vzdělávání. Jsou to konkrétní projekty do škol, takzvané šablony, které budou podporovány z evropských peněz, ale i na úrovni celé obce. Takové strategické plánování, aby nedocházelo ke vzniku segregačních škol,“ dodal Jiránek. Romové podle Rady Evropy trpí předsudky i na pracovním trhu a kvůli etnickému původu mají horší přístup k bydlení.

Čtěte také


Rada Evropy je mezinárodní celoevropská organizace, která zajišťuje spolupráci členských států zejména v oblasti podpory demokracie a ochrany lidských i sociálních práv a svobod. Radu tvoří 47 členských států a několik zemí se speciálním statusem. Česká republika se k Radě Evropy připojila 30. června 1993.
Zdroj: Rada Evropy

Česko také dostalo několik doporučení - například naléhavě zavést nejméně jeden povinný rok bezplatné předškolní výchovy. To by podle Evropské komise proti rasismu a netoleranci (ECRI), která jako orgán Rady Evropy zprávu vypracovala, mělo pomoct hlavně romským žákům.

Podle statistik navštěvuje v Česku předškolní zařízení jen necelých 30 procent romských dětí. Vláda by podle ECRI také měla urychleně připravit zákon o sociálním bydlení, aby zmizely ubytovny, kde se nabízí drahé bydlení podřadné kvality.

Letošní dokument, který je pátou zprávou o rasové situaci v Česku od pádu železné opony, byl vypracován loni na podzim. Zveřejněn byl až nyní po náročném schvalovacím procesu v rámci Rady Evropy, který zakončilo jeho odsouhlasení ministerskou radou tohoto orgánu.

autoři: blč , ČRo
Spustit audio