Řada dětí nemá se sportem nic společného. Sokol je hybnou silou, která může zvýšit pohybovou gramotnost Čechů

7. říjen 2019

Generální sekretář České obce sokolské Marek Tesař pochází z marketingového prostředí. Atmosféra a nasazení Sokolů u příležitosti XVI. všesokolského sletu ho tak nadchly, že se rozhodl pro ně pracovat. Největší hodnotou je naučit veřejnost lásce k pohybu a sportu, ale také podpora komunitního života a vzájemné laskavosti. Sokol je alternativou pro děti, které nechtějí život zasvětit sportu, ale berou ho jako zábavu, popisuje Tesař.

Související