Řada dětí nemá se sportem nic společného. Sokol je hybnou silou, která může zvýšit pohybovou gramotnost Čechů

Generální sekretář České obce sokolské Marek Tesař

Generální sekretář České obce sokolské Marek Tesař pochází z marketingového prostředí. Atmosféra a nasazení Sokolů u příležitosti XVI. všesokolského sletu ho tak nadchly, že se rozhodl pro ně pracovat. Největší hodnotou je naučit veřejnost lásce k pohybu a sportu, ale také podpora komunitního života a vzájemné laskavosti. Sokol je alternativou pro děti, které nechtějí život zasvětit sportu, ale berou ho jako zábavu, popisuje Tesař.

Související