Problematické dvojí jízdné

4. srpen 2004
Vaše téma

Takzvané dvojí jízdné, o kterém dnes v pořadu Vaše téma mluvíme, nedávno zavedlo hned několik českých měst - Pardubice, Hradec Králové, Liberec a také Olomouc. Místní Dopravní podniky tak ale porušili zákon o ochraně spotřebitele. Redaktorce Alžbětě Havlové to potvrdila mluvčí České obchodní inspekce Miloslava Fléglová.

Miloslava Fléglová: Česká obchodní inspekce se donedávna domnívala, že dvojí ceny jsou uplatňovány nejčastěji ve vztahu k cizincům, ovšem dopravní podniky v několika českých městech nás vyvedly z omylu a to tím, že stanovily slevy pro důchodce, ale pouze pro důchodce s trvalým bydlištěm na území jejich měst.

Což na základě stížnosti a jejího následního prošetření posoudila inspekce jako diskriminaci a uložila sankce. Tedy pokuty v řádu několika desítek tisíc korun. Inspekce je přesvědčena, že postupovala správně, a že ve všech případech došlo k diskriminaci určité skupiny obyvatel. Přesto se sankce nelíbí některým dopravním podnikům ani radním dotyčných měst...

Miloslava Fléglová: Záleží na rozhodnutí správního soudu. Pokud se kontrolované osoby proti rozhodnutí České obchodní inspekce odvolají a budou se domáhat přezkoumání soudní cestou.

Správní soud se ale bude možná řídit precedentními případy. Jeden proběhl u Evropského soudního dvora a druhý u nás.

Miloslava Fléglová: Klasickým případem je rozhodnutí ve věci španělských občanů do jednadvaceti let, kteří měli přístup do muzea zdarma, zatímco stejná skupina obyvatel z jiných zemí tuto možnost neměla. Evropský soudní dvůr rozhodl v tomto případě, že je třeba podmínky pro všechny srovnat.

Jak připomíná Miloslava Fléglová i v české justici máme podobný případ, kdy si zahraniční turista stěžoval, že do Trojského zámku platil vyšší vstupné něž čeští návštěvníci. Soud se opřel o směrnice Evropské unie a rozhodl, že šlo o porušení zákona.

Miloslava Fléglová: Předpokládáme,že v případě posouzení případů dopravních podniků, které zvýhodnily důchodce s místem trvalého bydliště oproti ostatním, rozhodne i správní soud v tomto případě ve prospěch České obchodní inspekce, respektive práva důchodců i z ostatních měst využívat možnosti slevy při návštěvě těchto měst.

Radní dotyčných měst si stěžují, že ČOI zasahuje do jejich samosprávy a že například Liberečané platí městu daně, a proto si zaslouží i nižší ceny. Podle Miloslavy Fléglové je to naprosto nesmyslný argument, pouhá berlička, o kterou se radní opírají...

Miloslava Fléglová: To je prostě úplně jiná záležitost. Já si myslím, že v tomto případě je důležité, jestli jsou občané diskriminováni tím, že určitá část nemá možnost přístupu ke službám tak, jak říká zákon o ochraně spotřebitele, či nikoliv. Daně, to je prostě úplně jiná oblast, která nespadá do dozorové pravomoci České obchodní inspekce. V Olomouci a Liberci svou chybu napravili, Pardubice a Hradec Králové se chtějí soudit a pro své obyvatele tak vybojovat nižší ceny.

autor: lov
Spustit audio

Více z pořadu