„Problém dneška je především mravní.” Poslechněte si unikátní záznam hlasu T. G. M.

11. září 2017

Připomínáme si osmdesát let od smrti prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Je paradoxní, že záznam jeho hlasu se do dneška téměř nedochoval, na tento fakt upozorňují historičtí znalci. Výjimkou jsou dobové Filmové týdeníky a archivní nahrávky Československého rozhlasu.

„Zahájil jsem desetileté oslavy republiky s legionáři. Vy děti, jste druzí v řadě oslavovatelů. Abyste zůstaly dlouho zdravé, musíte se o to přičinit. Pečujte o čistotu svého těla, myjte se s chutí, koupejte se a plavte a nechte se ohřívat sluníčkem,” řekl jim tehdy.

„Je to nejstarší záznam hlasu Tomáše Garrigue Masaryka. Tuto nahrávku pořídila firma His Master’s Voice, s nahráváním se projev živě vysílal i na vlnách rozhlasu - 27. října 1928,” potvrzuje znalec rozhlasového archivu Miloslav Turek.

Prezident Masaryk nemohl chybět ani na všesokolském sletu v roce 1932. „Sokol se zejména bude starat o dorůstající pokolení. Silte jeho zdraví tělesné a duševní, veďte je k ušlechtilosti a pravdivosti. Nové pokolení musí být lepší a zdatnější než my starší,” radil tehdy.


Nerozčilujme se otázkami hospodářskými a politickými. Problém dneška je i nýbrž a především mravní.PREZIDENT MASARYK V ROCE 1933

Byl to právě Masaryk, kdo založil tradici prezidentských proslovů na konci roku. K lidem promlouval prostřednictvím tisku, v roce 1933 natočil pro Filmový týdeník poselství mír a naděje. „Nerozčilujme se otázkami hospodářskými a politickými. Problém dneška je i nýbrž a především mravní,” upozorňoval v něm.

„Záznamů s hlasem prezidenta Masaryka je velice málo,” podotýká k tomu Miloslav Turek. „Žádná firma kromě His Masteru jeho projev nenatočila. V roce 1929 Česká akademie věd natáčela hlasy významných osobností tehdejší doby, ale Masaryka zcela překvapivě pominula!”

Jediné nahrávky Masarykova hlasu tak dnes zprostředkovávají jen dobové Filmové týdeníky nebo archivní nahrávky Českého rozhlasu.

autor: jas
Spustit audio