Princip elektronického podpisu

22. březen 2006
Vaše téma

Na jakém principu funguje elektronický podpis? To se pokusíme nyní ve Vašem tématu vysvětlit a na pomoc jsme si pozvali odborníka pro elektronickou komunikaci. Technologie digitálního podpisu vznikla na základě objevu speciální matematické funkce asymetrického šifrování. Na rozdíl od symetrických šifrovacích algorytmů, které pro zašifrování a rozšifrování dat používají stejný šifrovací klíč, asymetrické šifrovací algorytmy se vyznačují tím, že pro zašifrování dat je nutné použít jiný klíč než pro rozšifrování. Vysvětloval nám to rektor Vysoké školy finanční a správní Vladimír Smejkal.

Smejkal: Elektronický podpis může vypadat různě. Může to být ten okopírovaný, ale to není ten správný elektronický podpis. Takzvaný zaručený elektronický podpis má určité vlastnosti, jako je nemožnost jej padělat, nemožnost změnit obsah podepsaného dokumentu a ten vzniká pomocí certifikátu. To je něco jako elektronický občanský průkaz a certifikát obdržíte u instituce, která se nazývá Certifikační autorita. Máme takové autority tři, tam přijdete a poté, co nade vší pochybnost ověří vaši totožnost, vystaví elektronický certifikát, jakýsi datový záznam ve kterém je napsáno, že osoba toho a toho jména, příjmení, bydliště, případně dalších identifikačních údajů má určitý takzvaný soukromý nebo-li tajný klíč. Tímto soukromým tajným klíčem se vy podepisujete.

Máme jedno číslo, které nesmíme nikomu prozradit a je zdrojem našeho podpisu.

Smejkal: Potom máme dokument, který chceme podepsat, pokud je dokument elektronický, tak je to opět posloupnost nul a jedniček, tedy v podstatě druhé číslo. Podpis vznikne tak, že vezmeme tato dvě čísla a vynásobíme je. Ve skutečnosti je ale my nenásobíme, počítač však provede řadu matematických operací a výsledkem je třetí číslo. To je právě ten elektronický podpis.

Z toho vyplývá, že elektronický podpis není jedna trvalá posloupnost dat, kterou bychom dostali natrvalo. Elektronický podpis na základě svého tajného čísla utvoříme vždy nový a vždy k tomu konkrétnímu dokumentu, který podepisujeme. Druhá strana si pak na základě našeho tajného klíče ověří, jestli jsme to skutečně my, kteří dokument podepisujeme. Děje se tak prostřednictvím veřejného klíče, což je také číslo. Přestože užíváme pojem elektronický podpis, jde spíše o podpis digitální.

Smejkal: Je to obecný, spíše právní termín, který vlastně definuje, jakýkoli podpis elektronického charakteru. Může to být i ten skenovaný, ale ten není správný. My potom pracujeme s pojmem zaručený elektronický podpis, to je podpis na vyšší úrovni, poskytuje větší míru bezpečnosti a ten se realizuje technologií digitálního podpisu založeného na technologii asymetrické kryptografie.

Vysvětlil ve Vašem tématu o elektronickém podpisu rektor Vysoké školy finanční a správní Vladimír Smejkal.

autor: ela
Spustit audio

Více z pořadu