Při první volbě prezidenta u nás nikdo hlasy nepočítal. Masaryk neměl konkurenta dalších 17 let

Prezidentský úřad má stoletou tradici. Na jejím počátku stál Tomáš Garrigue Masaryk, který se zasloužil o vybudování samostatného Československa. Prezidentem byl zvolen čtyřikrát a v úřadu tak strávil rekordních 17 let.

Zvukový záznam prezidentského slibu se zachoval až z Masarykovy poslední volby v roce 1934. Tehdy už vážně nemocný měl s textem slibu problémy a potřeboval nápovědu. Poprvé se stal Masaryk prezidentem v roce 1918.

Čtěte také

„Byla to hlavní postava zahraničního odboje, kterému Československo vděčilo za svůj vznik, takže o jeho zvolení nebylo pochyb. Volba proběhla aklamací, všichni mu provolávali slávu a hlasy se vůbec nepočítaly,“ popisuje historička Jana Čechurová z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Prezident bez konkurence

Poslanci Národního shromáždění zvolili Masaryka prezidentem i v letech 1920, 1927 a 1934, pokaždé na sedmileté období.

Prezident Masaryk ve své pracovně 1932

„I když se to někdy zdálo dramatické, byl vlastně pokaždé zvolen v prvním kole volby. Málokdo měl chuť proti němu kandidovat, protože tušil, že by byl poražen,“ shrnuje odbornice na moderní české dějiny.

Přestože už za první republiky platilo, že kandidovat na prezidentský úřad je možné pouze dvakrát po sobě, Masaryk měl podle slov Jany Čechurové výjimku.

Čtěte také

Československo si užívalo samostatnosti, patřilo k nejvyspělejším zemím světa a vlastenectví nebylo prázdným pojmem.

Tatíček Masaryk

První republika byla bezesporu republikou Masarykovou. Pro její pamětníky zůstává TGM milovaným tatíčkem. Ve vzpomínkách pamětníků je zapsán jako nesmírně charismatická osobnost, vznešený člověk milovaný většinou národa.

„Nepovyšoval se, nikoho neurážel, byl moudrý,“ shrnuje charakter prvního československého prezidenta jedna z pamětnic s tím, že pro ni byl Masaryk největším Čechem 20. století.“

Čtěte také

Nějaké mouchy ale Masaryk přeci jen měl, dodává historička Jana Čechurová. Patří mezi ně podle ní třeba podceňování role domácích odboje nebo apriorní odpor ke katolictví nebo třeba k bankovnímu světu.

Demokracie je názor na život


Demokracie není pouze formou státní, nýbrž také metodou všeho veřejného a soukromého života. Je názorem na život. Podstata demokracie je shoda lidí, jejich mírné obcování, láska a lidskost.Tomáš Garrigue Masaryk

Masaryk dodnes platí za spravedlivého a čestného člověka, vzor hlavy státu, za významného myslitele a velkého demokrata. Jeho slova o podstatě demokracie si není od věci připomínat ani dnes.

V roce 1935 Tomáš Garrigue Masaryk ze zdravotních důvodů abdikoval. Za svého nástupce na Hradě si vybral Edvarda Beneše.

autor: jas
Spustit audio