Prezidentské voľby 3. apríla

16. březen 2004

V sobotu 3. apríla sa na Slovensku budú konať prezidentské voľby a zároveň sa uskutoční referendum, teda ľudové hlasovanie k určitej otázke. V súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami a referendom vznikol, takpovediac, určitý "informačný šum". Slovenský parlament nedávno schválil zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, podľa ktorého budú môcť písomnou formou hlasovať aj slovenskí občania žijúci v zahraničí.

Ale pozor! Týka sa to len budúcich volieb do parlamentu, teda Národnej rady Slovenskej republiky! Takže voľba prezidenta ani hlasovanie v referende korešpondenčným spôsobom možné nie je.

Pre úplnosť dodajme, že slovenské zákony neumožňujú hlasovať ani na zastupiteľských úradoch v cudzine. Aké sú teda základné pravidlá pre účasť v nadchádzajúcej voľbe prezidenta a referende, o tom už hovorí vedúca konzulárneho oddelenia slovenského veľvyslanectva v Prahe Katarína Danišová.

"Slovenskí občania, sa musia dostaviť do volebnej miestnosti v mieste svojho trvalého pobytu v Slovenskej republike. Ak trvalý pobyt na Slovensku nemajú, môžu požiadať o zapísanie do zoznamu voličov v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na území SR. Toto je však možné len po predložení platného slovenského cestovného pasu. Bez tohto dokladu zapísanie do zoznamu voličov nie je možné. Táto podmienka platí aj pre občanov s dvojakým štátnym občianstvom, napríklad českým a slovenským, takže aj oni musia predložiť slovenský pas."

Rada by som pripomenula, že volebné miestnosti budú otvorené od 8.000 do 22.00 hodiny. Informácie o voľbách poslucháči nájdu aj na webovej stránke veľvyslanectva SR - www.slovakemb.cz Ešte pripomenieme na akú otázku budú občania odpovedať v referende. Otázka teda znie takto:

"Ste za to, aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prijali ústavný zákon o skrátení III. volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady SR konali v roku 2004?"

A na záver dodajme, že v prípade, ak v prvom kole prezidentských volieb nezíska žiadny z kandidátov nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, uskutoční sa druhé kolo voľby 14. apríla.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu