Před 75 lety začal norimberský proces. Před soudem stanuly špičky nacistického režimu

Proces s nacistickými válečnými zločinci zodpovědnými za smrt desítek milionů lidí začal 20. listopadu 1945. V 10 hodin dopoledne zahájilo osm soudců vítězných mocností tribunál, který měl místo rychlé pomsty vítězů přinést důkazy podloženou spravedlnost. Před soudem stanuli zločinci zodpovědní za smrt desítek milionů lidí. Norimberské procesy odhalily zrůdnost nacistického režimu a jeho masového vraždění. Dění v jediné soudní síni tehdy sledoval skoro celý svět.

Sál číslo 600 leží v odděleném křídle justičního paláce. Jde sice o jednu z největších soudních síní v Německu, přesto překvapí, že je docela malá. Její zvláštní atmosféru pociťuje i předseda místního zemského soudu Thomas Dickert.

Historická fotka sálu, ve kterém se odehrávaly procesy s nacistickými zločinci

Tenhle sál vyzařuje naprosto mimořádnou auru. Je to ostatně historické místo, kde se toho hodně odehrálo. Za vlády nacistů tu zasedal jejich nechvalně známý Zvláštní soud. Pak tu byly procesy s válečnými zločinci a později se tu řešil bezpočet vražd, zabití a znásilnění,“ popisuje Dickert.

Začátek hojení ran

Síň bude navždy spojená s listopadem 1945, kdy v ní stanuli pachatelé genocidy a útočné války. Proces v místní expozici připomínají ne moc velké lavice, kde odsouzení seděli. Jsou to jedny z posledních věcí, které se dochovaly. Všechno ostatní po roce 1945 zmizelo. Nejspíš se to záměrně zničilo, ale to nevíme jistě,“ říká výzkumník Axel Fischer. 

Logo

Na dvou lavicích z hlazených prken kdysi seděli Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop nebo Alfred Jodl. Přišli k nim coby zástupci poraženého státu, vstali z nich jako usvědčení viníci zvěrstev, odsouzení k smrti. A to paradoxně zrovna v Norimberku, dřívější baště nacistického režimu.

Pro německou společnost to byl začátek dlouhého a postupného zpracovávání té nejhorší části vlastních dějin.

Jaké rozsudky si vyslechli obžalovaní?

  • Trest smrti: Martin Bormann, Hermann Wilhelm Göring, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Julius Streicher, Fritz Sauckel, Alfred Jodl, Wilhelm Frick, Arthur Seyss-Inquart
  • Doživotí: Rudolf Hess, Walter Funk, Erich Raeder
  • 20 let: Baldur von Schirach, Albert Speer
  • 15 let: Konstantin von Neurath
  • 10 let: Karl Dönitz
  • Stíhání zastaveno: Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, Robert Ley
  • Osvobozeni: Hjalmar Schacht, Hans Fritzsche, Franz von Papen
autoři: Václav Jabůrek , vla
Spustit audio

Související