Pomozte lidem zasaženým povodní!

3. červen 2013

Tisíce evakuovaných lidí, stamiliónové škody, těžko uvěřitelné lidské osudy. Řada organizací se zapojuje do materiální i dobrovolnické pomoci těm, kterým velká voda obrátila život vzhůru nohama. Pomozte i vy! Přispět můžete nejen prostřednictvím nevládních organizací, ale třeba i Nadačního fondu Českého rozhlasu.

Nadační fond Českého rozhlasu zřídil speciální povodňové konto na pomoc lidem postižených záplavami. Číslo povodňového konta je 888 444 666/0300. Sbírku podpoří v pátek 14. června speciální call-centrum s VIP osobnostmi, které zorganizujeme v budově rozhlasu na Vinohradské 12.

Nevládní organizace ADRA podrobně monitoruje situaci v oblastech postižených povodní a zapojuje se do pomoci lidem v zatopených oblastech. Na pomoc otevírá veřejnou sbírku.

Hledá i dobrovolníky, kteří pomohou s odklízením škod způsobených povodněmi na Litoměřicku. Dobrovolníci budou pomáhat v obcích Křešice, Třeboutice, Nučnice a dalších. Doprava do jednotlivých obcí, ubytování, pojištění a strava na místě budou zajištěny. Dobrovolníci se mohou registrovat na www.adradobrovolnik.cz.

Člověk v tísni otevřel povodňové konto na pomoc lidem zasaženým současnými záplavami. Sbírka bude využita především na individuální pomoc postiženým rodinám.

Diakonie Českobratrské církve evangelické monitoruje situaci, účastní se jednání krizových štábů a v terénu poskytuje materiální i dobrovolnickou pomoc. Humanitární pomoc s opadající vodou významně posiluje ve Středočeském a Ústeckém kraji – na Mělnicku má Diakonie dvě základny, jednu na Litoměřicku, další se otevřou v Ústí nad Labem a Děčíně. Připraveno je přes 400 dobrovolníků, týmy dlouhodobě působí i na Královéhradecku. Diakonie zapůjčuje vysoušeče, zajišťuje odklízecí a sanační práce, provozuje poradenskou linku a krizovou linku psychosociální pomoci.

Do pomoci zasaženým oblastem se zapojila také Charita ČR, která registruje stav zásob humanitární pomoci i počet dobrovolníků, kteří jsou schopni okamžitě vyrazit na místa, kde je potřebují. Kromě toho poskytuje i náhradní ubytování a nabízí materiální pomoc.

Pro financování okamžité a plánované následné pomoci vyhlásil veřejnou finanční sbírku také Český červený kříž. Provozuje evakuační centra pro ty, kteří v důsledku povodně museli opustit své domovy, a v místech potřeby i ve vybraných místech v nezasažených oblastech zahájil materiální sbírky.

Více informací najdete na stránkách Člověka v tísni, organizace ADRA, Diakonie ČCE, Charity ČR i Českého červeného kříže.

autor: als
Spustit audio