Pojištění domácnosti je vhodná investice

8. květen 2006
Vaše téma

Dnes o pojištění. Na to, kolik zaplatíme za pojištění domácnosti má vliv hlavně poloha bytu, jeho zabezpečení, povodňová zóna, ve které dům stojí, výše náhrady škody a naše spoluúčast. Určitě se nevyplatí vybavení bytu při uzavírání smlouvy podhodnotit nebo naopak předražit. Pojišťovací agenti sice při podpisu smlouvy žádné z údajů, které uvádíme, nekontrolují. Ale při pojistné události může malá lež snížit částku, kterou nám pojišťovna uhradí.

Uzavření pojistky je sice otázkou několika minut, ale na peníze můžeme čekat i měsíce. Jestli se vám zdá, že čekáte dlouho, můžete se se stížností obrátit na Českou asociaci pojišťoven. Tak to bylo jenom ve stručnosti několik rad z dnešního Vašeho tématu, které už zazněly. Vy jste měli celý den možnost volat své dotazy na náš záznamník. Na některé z nich teď odpoví mluvčí pojišťovny Allianz Milan Káňa. Dobrý den. My jsme v úvodu řekli, že cenu pojistky, kterou každý rok platíme, může snížit dobré zabezpečení bytu, s čímž souvisí první dotaz od posluchače, který si pořídil hlídacího psa a ptá se, jestli k tomu pojišťovna může přihlédnout? Částku, kterou za pojištění platí snížit?

Milan Káňa: Tak je to jistě zajímavá varianta. Nicméně, bohužel pojišťovny neuznávají psa jako zabezpečení na nemovitosti nebo domácnosti. Takže v tuto chvíli není možné si tím snížit pojistné.

Další otázka je od posluchačky, která bydlí v pronajatém bytě. Pojištění domácnosti platí majitel nemovitosti, u kterého je v pronájmu. Může pojišťovna z této pojistky zaplatit i případnou škodu na jejich věcech?

Milan Káňa: Je nutné se podívat přesně do té pojistky, protože ta pojistka musí být uzavřena, pokud ji platí ten majitel toho bytu, tak musí být uzavřena na věci i té nájemnice. Takže tam záleží velmi na tom, jak je ta pojistka uzavřena. Pokud to takto je, že majitel bytu pojistil tu domácnost i s věcmi, které tam má nájemnice, tak ano. Pokud ne, tak samozřejmě je možné tu pojistku předělat a tímto způsobem ji pozměnit a pak by to pojištění platilo. Vlastně bylo by možné zaplatit i škody, které vzniknou té nájemnici. Ale záleží to od pojistky. Musí se na ni podívat.

Několik dotazů, které nám přišly se týkalo i rozdílu mezi povodní a záplavou. I když myslím, že jsme o tom v našem vysílání mluvili. Můžeme to ještě jednou upřesnit?

Milan Káňa: Já si myslím, že určitě. Ten základní rozdíl mezi povodní a záplavou je, že povodeň je definována jako zaplavení nějakého území v důsledku rozlití vodního toku nebo vodního díla. Kdežto záplava, tam je definována tak, že se jedná o zaplavení v důsledku atmosférických srážek na místě, které nemá přirozený odtok. Takže to je asi to nejdůležitější nebo nejzákladnější, jak by se to dalo, ty rozdíly, definovat.

Předpokládám, že byste asi doporučoval obě tato pojištění zkombinovat?

Milan Káňa: Určitě. Zase je dobré se podívat do podmínek pojišťovny, jak co pojišťovny nabízejí? Většinou pojišťovny nabízení riziko povodeň a záplava, jakoby, jedno riziko. To znamená, že obě ty varianty jsou kryté. Ale chce se to podívat do pojistných podmínek, té které pojišťovny.

Letos měly pojišťovny stovky pojistných událostí, které se týkaly zřícení střech pod tíhou sněhu. Budete nějak reagovat i na tento druh škod?

Milan Káňa: Určitě. V tuto chvíli se pojišťovny se shodují na tom, že zatím nebudou reagovat. V podstatě se jedná o ojedinělou událost. Pokud by samozřejmě k tomuto, k takovému rozsahu škod docházelo každou zimu, tak by asi pojišťovny musely reagovat, ale v tuto chvíli neuvažují o tom, že by se nějak měnily podmínky pojištění.

Tak a poslední otázka. Ta se týká spoluúčasti. My už jsme říkali sumu, kterou za pojištění platíme, takže ji může snížit právě naše spoluúčast na krytí škod. Jaká je ale, podle vás, nejvýhodnější spoluúčast? Je to 10, 20 %?

Milan Káňa: Nedá se to úplně jednoznačně říci. Zase záleží na tom, kterému majiteli nemovitosti nebo domácnosti, aby si rozmyslel, co je pro něj výhodné a jakým způsobem tu spoluúčast nastavit? To znamená. Záleží vždycky na konkrétním případu, jak. Já osobně nebo osobně, většinou pojišťovny doporučují jako spoluúčast minimální. Minimální raději prostě to pojištění, aby bylo co nejúplnější, aby krylo co nejvíce škod. Takže samozřejmě záleží na rozhodnutí, je to jenom na rozhodnutí toho konkrétního člověka, který se pojišťuje, jestli je ochoten participovat na té škodě nebo ne?

Tak a tečka. Na některé vaše otázky odpovídal mluvčí pojišťovny Allianz Milan Káňa. Moc děkujeme a nashledanou.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: vav
Spustit audio

Více z pořadu