Papež František? Nová ikona, říká Dominik Duka

Arcibiskup Dominik Duka ve své pracovně po natáčení rozhlasové promluvy
Arcibiskup Dominik Duka ve své pracovně po natáčení rozhlasové promluvy

Na papeži Františkovi je báječné, že dokázal upoutat pozornost i těch, kdo jsou jinak vůči církvi nadmíru kritičtí, podotýká Dominik Duka v následující glose. A jaké dodává souvislosti?

Milí přátelé, vážení rozhlasoví posluchači, s přelomem roku jsme se dočetli, že papež František je nejlépe oblékaným mužem v jakési soutěži. A jeho slova i činy budí u mnoha lidí jen a jen sympatie. Jeho lidský přístup oslovuje i ty, kteří jinak do kostela nechodí a pro církev málokdy najdou slova chvály.

Čtěte také

Musím přiznat, že jsem se s ním mnohokrát setkal po volbě papeže, a to i nedávno. Je skutečně člověkem, kterého dnes média označují možná už trochu příliš opakovaným slovem „charismatický“. Je báječné, že dokázal přitáhnout pozornost i těch, kdo jinak jsou vůči víře nebo církvi nadmíru kritičtí.

Jeho slova jsou vřele přijímána a myslím, že každý z věřících se s nimi může ztotožnit. Jsme však svědky zvláštního efektu. Často se na něj odvolává ultralevice, která nám, věřícím, chce dávat lekce o jeho sociální nauce. Možná si neuvědomují, nebo nechtějí vidět, že jeho nauka vychází z diametrálně odlišných stanovisek.

Papežova nauka není založena na třídním boji, nenávisti k utlačovatelům nebo závisti bohatým. Naopak zdůrazňuje harmonickou společnost, která dobře ví, co je skutečné přátelství a bratrství, která umí svým členům pomáhat a projevuje se skromností a sebekázní.

Čtěte také

To je přece cosi úplně jiného než třídní nenávist nebo pomoc, která v zemích reálného socialismu znamenala dodávky zbraní do rozvojových zemí.

Doporučoval bych proto, aby si zájemci o exhortaci papeže Františka s názvem Evangelii Gaudium, tedy Radost evangelia, pozorně pročetli v plném znění a ne jen věty vytržené z kontextu. Možná s překvapením zjistí, že to není ideologická, ale věroučná záležitost, že se jedná o povzbuzení v hlásání víry v nové společnosti.