Organizace Děti v akci podporuje děti z dětských domovů v zájmových činnostech

28. duben 2021

Děti v akci jsou nezisková organizace, která se snaží dlouhodobě podporovat děti v dětských domovech v jejich sportovních a zájmových činnostech. Organizaci založil teprve 21letý Ladislav Samek, který sám podstatnou část svého života prožil za branami dětského a diagnostického ústavu.

Organizace Děti v akci klade největší důraz na potenciál dětí a jejich mimoškolní rozvoj:

„Bohužel ne všechny děti mají možnost dělat to, co je baví – chodit na kroužky, tancovat, na gymnastiku, apod. Snažíme se proto řadu dětí podporovat v rámci našich projektů. Například v soutěži Hledá se talent, která funguje čtvrtým rokem a do které se zapojilo více než 200 dětí. Tím, že děti přijdou do nějakého sportovního klubu, poznají nové kamarády, jiné prostředí. Věcí, které takto hraje pro zejména na psychiku a vývoj dítěte je přitom poměrně dost. Přijde mi proto důležité, aby děti dělaly to, co je posouvá vpřed.“

Projekty organizace jsou financované pouze ze sponzorských darů. K tomuto účelu je zřízen transparentní účet, na který může kdokoli přispět libovolnou částkou.

„Organizaci jsme zakládali s tím, že nechceme žádné dotace. Vše je založené na transparentním financování od lidí, které přispívají také svým srdcem. Pravidelně s námi na akce dětských domovů jezdí, někteří je už sami začínají organizovat. Vidí, že to má smysl. Mám z toho velkou radost.“

Chybí podpora biologických rodin

Organizace pořádá i osvětové aktivity. Spolupracuje s několika dětskými domovy a snaží se odbourávat zažité předsudky a stereotypy, které jsou stále ještě s institucionální péčí úzce spjaty.

„Posuzujme jednotlivá zařízení, v každém ústavu to vypadá jinak. Velkým problémem je informovanost společnosti. To je velkým úkolem nejenom pro nás, ale i pro ta zařízení. Představa lidí o tom, jak to v ústavech funguje, je zkreslená a naivní. Lidé mají spoustu předsudků, panují tu velké stereotypy. Řada lidí má představu, že v dětských domovech jsou pouze romské děti. Ale není tomu tak. Řekl bych, že je to vyrovnané. Samozřejmě se to liší v rámci krajů – jinak to bude například v ústeckém a jinak v pardubickém kraji.“

Podle ředitele organizace Ladislava Samka chybí v ČR podpora biologických rodin, kterým jsou děti odebírány na základě jejich nepříznivé socioekonomické situace.

„Osobně jsem se například u romských dětí nesetkal s tím, že by byly týrané či zneužívané. Podle mého je to další úkol státu zamyslet se nad způsobem a stylem odebírání dětí. Znám spoustu případů, kdy jsou děti odebrány ze socioekonomických důvodů. Například když jich žije deset v jednom pokoji. Což samozřejmě není standartní, ale dalo by se to nějakým způsobem vyřešit. Stát by pro tyto případy měl připravit nějakou podporu rodin tak, aby v nich děti mohly zůstat. Myslím si, že jinak je řada dětí odebrána zbytečně.“

autor: Rena Horvátová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...