Oprav dům po babičce je dobře nastavená dotace. Jde o vyvážený poměr odpovědnosti a pravomocí, hájí kontroverzní program Hladík

Dotační program Oprav dům po babičce je podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše špatně nastavenou sólo akcí ministra životního prostředí, o které by ještě měla vláda debatovat. Mohou se podmínky dotací ještě změnit? Nebude to staré lidi nutit, aby převedli své domy na děti a vnoučata? A nevydělají na celém programu nejvíce bohatí, kteří si díky dotaci opraví chaty a chalupy? Tomáš Pancíř se zeptal ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL).

Ministerstvo životního prostředí chce v novém programu rozdělit až 40 miliard korun. Vy čelíte kritice, že tím pomáháte bohatým. Podle vás tyto reakce vycházejí ze základních neznalostí často vysoce postavených politiků, kteří tím přispívají k šíření dezinformací a mýtů. Ke kritice se ale připojil i ministr pro místní rozvoj, který má v gesci bydlení. Platí vaše slova o neznalosti a šíření dezinformací i o Ivanu Bartošovi?

Do značné míry trošku ano, z pohledu toho, že ministerstvo životního prostředí má na starosti ochranu klimatu a snižování množství emisí CO2.

Čtěte také

Bydlení má ale na starosti pan Bartoš. Název dotace je Oprav dům po babičce. Cožpak dům není bydlení?

Určitě ano a bydlení přispívá třetinou spotřebované energie. Naším bytostným zájmem, a je to v kompetenci ministerstva životního prostředí, je zvyšování energetické účinnosti a snižování spotřeby energií, k čemuž náš komplexní dotační titul míří. Postavený je totiž na tom, aby lidé udělali komplexní renovaci, zateplili na nízkoenergetický standard.

Každý zateplený dům, každá investice do renovace, která uspoří, je tou správnou. Celou řadu let dáváme finanční prostředky z peněz Modernizačního fondu, ne ze státního rozpočtu, a tedy ne na dluh ČR, v Nové zelené úsporám, velmi úspěšném dotačním titulu.

Ten jsme rozšířili pro nízkopříjmové a lidi, kteří mají příspěvek na bydlení, v Novou zelenou úsporám light. K tomu přidáváme program Bytovky, to znamená na bytové domy, ať už v soukromém vlastnictví, SVJ, družstva nebo ve vlastnictví obcí a měst.

A teď přichází ta poslední, abychom to ucelili, kterou jsme nazvali Oprav dům po babičce, kterým chceme signalizovat komplexní rekonstrukce a komplexní renovace. To je naprosto zásadní pro to, aby lidé mohli ušetřit na energiích tak, jak vláda slibovala.

Čtěte také

Proč jste to takto nevysvětlil i panu Bartošovi a dalším vládním kolegům? Proč čteme v médiích to, že třeba pro Zbyňka Stanjuru byla vaše tisková konference překvapením? Proč ministři vyzývají k tomu, aby se měnily parametry?

Přiznám se, že tomu úplně nerozumím, protože o parametrech byli zvlášť kolegové z ministerstva financí naprosto do detailů seznámeni ještě před vypsáním dotačního titulu.

Z ministerstva pro místní rozvoj tedy asi ne...

Ne do detailu. Na druhé straně kolegové z ministerstva pro místní rozvoj jsou zahrnuti do všech pracovních skupin Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí. Jsou také v monitorovacím výboru Modernizačního fondu, kde se o těchto parametrech diskutuje.

Mám velmi pozitivní reakce od celé řady starostů a starostek, protože tato dotace je přesně to, na co čekali.
Petr Hladík

Když se podívám do programu vlády, do bodů, které ministři řeší, neměla by akce, kde se rozděluje 40 miliard korun, přece jenom projít jednáním vlády?

Ano. 9. listopadu 2022 bodem jednání vlády prošla.

Takže pan Bartoš a pan Stanjura tehdy nevnímali?

Netuším. Tenkrát jsem ještě nebyl ministr. Celou dobu ale pracuji v konsekvencích rozhodnutí vlády. Právě 9. listopadu 2022 vláda uložila Ministerstvu práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí připravit dotační tituly na snížení energetických výdajů směrem k lidem s nižšími příjmy. A to je důležité. Z toho vyšly dva dotační tituly – Nová zelená úsporám light a Oprav dům po babičce – v celkové výši 55 miliard.

Čtěte také

Pan ministr Bartoš mluvil v našem vysílání o tom, že by chtěl ještě otevřít debatu. Z vašeho pohledu je to k debatě? Jste připraven některé parametry změnit?

Debatovat se dá samozřejmě o čemkoliv. S kolegy jsem tyto věci probíral. Pro mě je teď zásadní, abychom si všichni parametry vysvětlili a domluvili se na principu. Myslím si, že není zájmem ani Ivana Bartoše, ani Pirátské strany posílat finanční prostředky z Modernizačního fondu třeba velkým hráčům do energetiky, že je tady naprosto účelné dát tyto finanční prostředky především na zateplování rodinných domů a bytových domů a na další oblasti segmentu trhu.

Abychom ale byli přesní, tak toto se na bytové domy nevztahuje...

Ne, ale ve stejném termínu od 1. září je vypsán také pod Novou zelenou úsporám dotační titul Bytovky, ve kterém je možné získat až 50 %. Také tam jsou bonusy, buďto za to, kde bytovka leží, nebo bonusy pro seniory či nízkopříjmové. A tyto všechny prvky byly dlouhodobě diskutovány.

Když se vrátíme k programu Oprav dům po babičce, tak ten je určen ekonomicky aktivním lidem, tedy zaměstnancům nebo podnikatelům nebo živnostníkům. Žadatel musí být vlastníkem domu. Nevytváříte tímto nastavením tlak na babičky a dědečky, aby museli převést své domy na děti nebo vnoučata?

V žádném případě. V České republice je dnes 400 tisíc neobývaných domů. Pokud to povede k tomu, že se realitní trh trochu pohne a lidé začnou využívat i tyto domy pro rekonstrukce a renovace, aby v nich trvale bydleli, tak já budu jenom rád. Mám ostatně velmi pozitivní reakce od celé řady starostů a starostek, protože to je přesně to, na co čekali a co jsme promítali do volebního programu.

Ano, je to nastavené dobře a štědře. Na druhé straně je renovaci nutné provést komplexně na nízkoenergetický standard a žít tam 10 let.
Petr Hladík

Podmínkou pro využití dotace je to, že žadatel musí dalších 10 let v domě trvale bydlet. Není v současné nejisté situaci nezodpovědné k něčemu takovému se zavázat?

Je to samozřejmě volba. Každý žadatel má volbu, vybírat může ze čtyř dotačních titulů. U klasické Nové zelené úsporám musí prvně renovovat, potom dostane peníze a nemá tam tuto podmínku, může dělat i dílčí renovace. U Oprav dům po babičce jsme chtěli přijít s komplexní renovací, s bonusy a ano, je to nastavené dobře a štědře. Na druhé straně je tam ta odpovědnost, renovaci je nutné provést komplexně na nízkoenergetický standard a je třeba tam žít po dobu 10 let. Jde o vyvážený poměr odpovědnosti a pravomocí, které spolu souvisí.

K programu patří také bonus rodinám s nezaopatřenými dětmi. Jak moc je toto nastavení spravedlivé vůči rodinám s dětmi, které dům nevlastní a nemají šanci ovlivnit energetickou náročnost nájemního bydlení? Věří lidovci, že jim nový dotační program zvýší preference? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu.

autoři: Tomáš Pancíř , opa
Spustit audio

Související