Oldřich Botlík: Dnešní podoba matematiky se vytváří především pro učitele, ne pro žáky

V současné době si mohou studenti zvolit, jestli chtějí maturovat z matematiky, nebo cizího jazyka. Už zda dva roky by se to ale mělo změnit a všichni studenti gymnázií a lyceí budou povinně maturovat z matematiky. Ke kritikům takového modelu patří odborník na testování vědomostí studentů a spoluzakladatel projektu Kalibro Oldřich Botlík.

„Ukazuje se, že maturanti z matematiky mají velké potíže s řešením slovních úloh, protože nedokážou sestavit rovnice, z nichž se to řešení spočítá,“ upozorňuje s tím, že řada ze studentů nerozumí pojmu proměnná.

Botlík také zdůrazňuje, že velkou část maturitní zkoušky z matematiky by dnes složil smartphone. „Postrádá to celé smysl, když někdo neumí rovnici sestavit, tak proč by ji uměl řešit,“ argumentuje.

Devadesát procent těch, kteří studují učitelství, by nesložilo povinnou maturitu z matematiky.
Oldřich Botlík

Problém podle něj je, jakým způsobem je matematika nastavená, dokud ale bude existovat, tak se ji nepodaří sestavit jinak – jde totiž o začarovaný kruh. „Sestavování rámcových vzdělávacích programů je rvačka o pracovní příležitosti,“ říká s tím, že podoba matematik se vytváří pro učitele, nikoliv pro žáky.

„Vychází to z toho, aby učitelé, kteří už se vzdělali, měli dostatek práce, a vychází to z toho, co umějí. Řada češtinářů také neumí napsat esej nebo článek do novin…“ upozorňuje.

Zkouška z matematiky tak podle něj bude stále rychleji ztrácet význam, podobně jako ztrácejí význam diplomy z vysoké školy – soukromí zaměstnavatelé se zajímají o to, co uchazeč o práci skutečně umí, ne jaký má papír.

autoři: Tomáš Pancíř , prh

Související