Od otvíráku přes chůdy k Evropské unii

11. květen 2003
Ptá se Ester Kočičková/Olaf Lávka