V Českých médiích klesá kvocient veřejnoprávnosti

4. leden 2004
Ptá se Ester Kočičková/Olaf Lávka

Více z pořadu