O doručování poštovních zásilek

7. červenec 2006
Vaše téma

Tak tedy pošta odpoledne po čtvrté a naposledy. I když v dnešní době přebírá část naší korespondence elektronická pošta. Přeci jen asi málokdo může říci, že se ho ta klasická už vůbec netýká. Tak jsme se dnes věnovali právě ji. Běžné i například doporučené zásilky nacházíme ve schránkách stále. Při běžné zásilce doručovatel hodí dopis do schránky. A tím povinnost pošty u tohoto druhu zásilky končí.

Za to, že se k adresátovi běžná zásilka nedostala, pošta neručí. Pokud chceme mít jistotu, je třeba ji poslat doporučeně. Vyplnit podací lístek a zaplatit určitou částku. Podle mluvčího České pošty Ivo Mravinace ale záleží na tom, jestli jde o klasické doporučené psaní nebo cenné psaní. Podle toho se pak řídí náhrada škody v případě ztráty dopisu.

Ivo Mravinac: Když pošlete normální doporučenou zásilku, tak v rámci České republiky můžete dostat náhradu škody pouze ve výši 500 korun. Pokud to poputuje do zahraničí, tak tam je ta paušální částka 1068. Což někomu může připadat jako málo. V tom okamžiku si ale musí připlatit a zvolit jiný způsob doporučené zásilky, ať už je to cenný balík, cenné psaní. Těch je potom celá řada. Profi balíky, obchodní balíky. Tam ta cena náhrady je opravdu znatelně vyšší.

Vlasta Valentová: Například náhrada ztráty cenného balíku nebo psaní ve vnitrostátní poštovní přepravě může jít až do výše milionu korun. Takže je to jenom na nás rozhodnout, na kolik si svou zásilku ceníme. Náhradu pak dostaneme až po reklamačním řízení, při kterém, ať už v případě doporučené a nebo cenné zásilky pošta zjišťuje, kde vlastně k chybě došlo. Pak jsou tu zásilky na dobírku. I tady se lidé často dopouštějí omylu. Není pravda, že takový balíček může vyzvednout na poště ten, kdo ho zaplatí. Pokud je dobírka určena do vlastních rukou, jsou tu možnosti dvě. Buď pro ni půjde na poštu sám adresát. A tomu stačí prokázat se některým z identifikačních průkazů.

Ivo Mravinac: Buď je to občanka a nebo je to třeba cestovní doklad.

Vlasta Valentová: Pokud by ale chtěl na poště vyzvednout zásilku na dobírku nikoliv adresát, ale například jeho manžel, manželka nebo i přítel, vlastní průkaz totožnosti nestačí.

Ivo Mravinac: Ten člověk se musí prokázat určitým dokladem nebo prostě plnou mocí. Tu lze získat u notáře na úřadě v městském obecním. Může ho vydat i pošta. Pokud čekáte nějakou zásilku, víte, že nebudete doma, tak požádáte souseda nebo někoho z rodiny, aby zašel tu zásilku vyzvednout, ale musí být vybaven tímto papírem.

Vlasta Valentová: Tomu se říká průkaz zmocněnce. S ním pak mohou převzít nebo vyzvednout zásilku za adresáta. Samostatnou kapitolu představuje doručování pošty do opravdu špatně přístupných míst. Někdy jeho nepřístupnost způsobí na dvoře pobíhající pes. V takovém případě pak pošta z hlediska bezpečnosti listonoše, ale i doručované pošty, může její dodávání odmítnout. Dalším příkladem pro odmítnutí může být nepřístupnost místa.

Ivo Mravinac: Že to je pro tu poštu opravdu ekonomicky nevýhodné. Příklad. Na Sněžku doručujeme, ale už nemáme jistotu, že je to na Liščí nebo Luční boudu. Určitě by možná pošťák byl rád, kdyby si udělal tříhodinovou túru nahoru a nazpátek, ale ta pošta už by se malinko bránila. Tam samozřejmě hledáme potom nějaký jiný model a domlouváme se teda s tím adresátem, že to bude mít na poště uloženo a nebo, jestli má zásilek tolik, že se někde udělá na cestě poštovní schrána. Od poštovní schránky se liší tím, že je dost velká, protože se do ní třeba můžou dávat i doporučené zásilky.

Vlasta Valentová: Ale co je potřeba ještě říci, že to není poštovní doručovatel, který určuje, kam se může a kam nemůže s poštou chodit? O tom, jestli se bude nebo ne na určité adresy konkrétní doručovat, může rozhodnout regionální ředitelství České pošty.

Moderátor Tak to už je všechno z dnešního Vašeho tématu, jak ho připravila Vlasta Valentová. Zítra vás pochopitelně čeká pokračování. Tedy úplně s jiným tématem. Připravuje ho Martina Vodičková z Českého rozhlasu v Českých Budějovicích a nazvala ho velmi stručně. Jak se žije na vodě?

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: vva
Spustit audio

Více z pořadu