Nesoulad v zákonech komplikuje hasičům výběr peněz za zásah u nehod, zjistil NKÚ

25. leden 2016

Za zásahy u dopravních nehod měli hasiči v roce 2014 dostat od pojišťoven přes 300 milionů korun, kvůli nesouladu v zákonech ale nedostali ani polovinu. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který prověřoval hospodaření hasičských záchranných sborů v Praze, Jihomoravském, Libereckém a Pardubickém kraji.

Zákon podle NKÚ umožňuje různé přístupy k vypořádávání náhrad, a to jak ze strany hasičů, tak ze strany pojišťoven.

Pojišťovny v některých případech odmítly peníze za zásah zaplatit s tím, že by je měl uhradit viník nehody. Zákon ale hasičům neumožňuje vymáhat peníze za zásah po viníkovi.

Generální ředitelství nevydalo žádný předpis, který by tuto situaci řešil. Hasiči tak podle kontrolorů neuplatnili své nároky u třetiny dopravních nehod. A z uplatněných nároků za zásahy pak pojišťovny téměř 30 procent neuhradily.

Nejvyšší kontrolní úřad také doporučil, aby generální ředitelství hasičského záchranného sboru nakupovalo zásahové vybavení centrálně. Úřad totiž při kontrolách čtyř krajských ředitelství hasičů v letech 2013 až 2014 zjistil, že každý kraj nakupoval vybavení pro hasiče zvlášť, navíc za rozdílné ceny.

Nejvyšší kontrolní úřad tvrdí, že centrální nákup vybavení by hasičům mohl ušetřit peníze. Podle generálního ředitele hasičského sboru Drahoslava Ryby ale nejsou centrální nákupy vhodné pro všechny typy vybavení.

„Je potřeba si uvědomit, že každý kraj ČR má svá určitá specifika a s tím i spojená rizika. V tom se také odráží i rozdílnost potřeby a parametrů nákupů jednotlivých zásahových obleků, rukavic, obuvi a některých dalších. Což v praxi znamená, že každý kraj si dle vlastních potřeb a analýzy rizik přesně specifikuje, jaké konkrétní vlastnosti má zásahový oblek splňovat. Z toho samozřejmě vyplývá i rozdílná cena,“ řekl Ryba Českému rozhlasu.

autoři: mta , rok
Spustit audio