Naše hospodaření je transparentní, ujišťuje Dominik Duka

22. únor 2014
Dominik Duka hostem Radiožurnálu

K apoštolským prahům se vydali v minulých dnech čeští a moravští biskupové. Nemyslete si však, že je papež František pozval na kobereček.

Vážení přátelé, milí rozhlasoví posluchači, minulý týden jsem byl s ostatními českými a moravskými biskupy v Římě na návštěvě ad limina apostolorum, tedy k prahům apoštolským.

Jakkoli to vypadá, že jsme šli na kobereček, jde o pravidelnou návštěvu všech biskupů ze všech zemí světa u papeže. Zúčastnění předem připraví jakési zprávy nebo hlášení o vývoji ve svých diecézích. A pak je jedou projednat. Před námi podobnou návštěvu absolvovali biskupové z Polska a Rakouska, a tak má papež poměrně dobrý přehled o tom, co se v katolické církvi děje.

Čtěte také

Návštěva není formální, ale skutečně pracovní. Jednotliví biskupové mají v konferenci na starosti různé otázky – jeden je odpovědný za charitu, jiný za školství nebo nemocnice, další třeba za liturgii.

Při této návštěvě jedou na jednotlivé kongregace, což jsou ve skutečnosti ministerstva, projednat okruh otázek ze svých oborů činnosti. Je to výborná příležitost, jak někdy popohnat příslovečného úředního šimla. Navíc se člověk může zeptat na věci, které v různých směrnicích a nařízeních nenajde.

Při cestě jsme se setkali i s papežem a doprovázeli nás také věřící z naší vlasti. Dobré bylo, že papež mluvil se všemi biskupy dohromady, což bylo velmi přátelské. Všichni slyšeli, na co se kdo ptá, ale i papežovy odpovědi.

Čtěte také

Je jasné, že řeč přišla i na ono majetkové vyrovnání se státem. Bylo nám potvrzeno, že cesta je správná. Papež nám jen kladl na srdce, abychom vše užívali s ohledem nejen na prospěch církve, ale celé společnosti. Žádný z našich biskupů nežije v luxusu, platy jsou na úrovni ředitelů škol, nikoli poslanců nebo ministrů či ředitelů podniků.

Nebudeme používat vrácené prostředky na nákup tryskových letadel, budování sídel na Mallorce nebo dosažení životní úrovně politiků. Vše půjde na provoz církve, škol, hospiců, nemocnic a charity. Naše hospodaření je transparentní, každoročně o něm vydáváme přístupné výroční zprávy. Nejinak tomu bude i v dalších letech.